• Zobacz więcej

Odpowiedz

Wielkopolskie Stowarzyszenia Sołtysów z siedzibą w Koninie, przy ul. Zofii Urbanowskiej 8 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (wraz z późniejszymi zmianami). (nr sprawy 1/ZP/2009) 29 października 2009 r.