• Zobacz więcej

Na wykonanie usługi składu i druku wkładek do Gazety Sołeckiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr sprawy 1/ZP/2009 w trybie zapytania o cenę) na wykonanie usługi składu i druku wkładek do Gazety Sołeckiej z cyklu ,,I Ty masz wpływ na klimat”, druku teczek, w których gromadzone będą wkładki oraz składu i druku publikacji ,,I Ty masz wpływ na klimat”