• Zobacz więcej

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI POCZTOWE z dnia 11.03.2010 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI POCZTOWE O MASIE WAGOWEJ (300-350g) świadczone na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów” z dnia 11.03.2010 r.