• Zobacz więcej

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI POCZTOWE z dnia 11.03.2010 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI POCZTOWE O MASIE WAGOWEJ (300-350g) świadczone na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów” z dnia 11.03.2010 r.

 

NA USŁUGI POCZTOWE z dnia 18 luty 2010 r.

NA USŁUGI POCZTOWE O MASIE WAGOWEJ (300-350g) 18 luty 2010

Na wykonanie usługi składu i druku wkładek do Gazety Sołeckiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr sprawy 1/ZP/2009 w trybie zapytania o cenę) na wykonanie usługi składu i druku wkładek do Gazety Sołeckiej z cyklu ,,I Ty masz wpływ na klimat”, druku teczek, w których gromadzone będą wkładki oraz składu i druku publikacji ,,I Ty masz wpływ na klimat”

Odpowiedz

Wielkopolskie Stowarzyszenia Sołtysów z siedzibą w Koninie, przy ul. Zofii Urbanowskiej 8 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (wraz z późniejszymi zmianami). (nr sprawy 1/ZP/2009) 29 października 2009 r.