• Zobacz więcej

Lipiec 2016

Drukuj
7 16Józefa Klamtzyńska - Czechy
– Nie jest łatwe propagowanie idei trzeźwości w środowisku wiejskim, ponieważ sposób podejścia mieszkańców do Anonimowych Alkoholików pozostawia wiele do życzenia. Są ludzie, którzy popierają działalność stowarzyszenia, ale nie brakuje też takich, którzy niechętnie odnoszą się do problemów alkoholizmu – ocenia Paweł Nowicki, prezes Stowarzyszenia Abstynentów im. Jana Pawła II w Czechach, w wiejskiej gminie Zduńska Wola.
Pani Józefa Klamrzyńska, sołtyska Czech i laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2014”, potrafi znakomicie współpracować z Klubem Abstynenta i ludźmi potrzebującymi wsparcia. Została członkinią Stowarzyszenia Abstynentów prawie na początku działalności Klubu AA, wspiera ruch abstynencki pomagając przy organizacji imprez integracyjnych obchodzonych z okazji rocznic klubowych oraz Turniejów Piłki Nożnej Stowarzyszeń Abstynenckich z województwa łódzkiego. A słodkie wypieki pani Józi przynoszone z tej okazji chwalą wszyscy. Jeśli ktoś w jej sołectwie potrzebuje pomocy, zawsze może liczyć na Józefę Klamrzyńską, która przez ponad 22 lata pełniła funkcję sołtyski Czech. I chociaż o wieku kobiet rozmawiać nie wypada, to w przypadku pani Józefy możemy zdradzić, że w dobrym zdrowiu i aktywności dobiega 80.! A sołtysowała wsi bardzo ciekawej, wręcz nietypowej, w której większość mieszkańców pracowała (lub pracuje) w przemyśle tkackim i odzieżowym. Również pani Józefa, z zawodu tkaczka, dzieliła swoje aktywne życie między rodzinę i dom, pracę zawodową i społeczną. Tym bardziej cieszą słowa uznania ze strony mieszkańców przedstawiające naszą laureatkę jako osobę życzliwą, radosną, odpowiedzialną i bardzo zaangażowaną w życie społeczności Czech.
Sołectwo pani Józefy Klamrzyńskiej bezpośrednio sąsiaduje ze Zduńską Wolą, a tworzą je aż trzy jednostki osadnicze: Czechy centralne, Kolonia Czechy i Czechy II. „Pierwsza informacja o wsi pochodzi z połowy XIII w. Wieś była prawdopodobnie własnością kościelną. W dokumentach historycznych Czechy zostały wymienione po raz pierwszy w 1409 roku, zaś z 1552 roku pochodzi wzmianka o S. Czechowskim herbu Odrowąż z Kamostku i Dobrej, który miał wpływ na rozwój wsi. W drugiej połowie XIX wieku Czechy zamieszkiwały 483 osoby, w tym 460 katolików” – czytamy w Leksykonie Sołectw Gminy Zduńska Wola. „Była to ludność średniozamożna. 990 morg ziemi było w posiadaniu włościan. W latach 20. i 30. XX w. ludność wsi trudniła się głównie rolnictwem i tkactwem, oddając uzyskiwany produkt właścicielom spółek w zamian za niskie wynagrodzenie. W czasie II wojny światowej mężczyźni ze wsi byli wysyłani do Niemiec na roboty przymusowe, a mieszkańcy Czech systematycznie ograbiani z dobytku. Tutejsi mieszkańcy byli świadkami eksterminacji Żydów, których rozstrzelano na placu na pograniczu Czech i Zduńskiej Woli. W latach 1950–1970 nastąpił rozwój wsi, wznoszono wiele murowanych domów. Stopniowo zmniejszało się znaczenie rolnictwa. Nastąpił także regres tkactwa”.
Czechy zamieszkuje teraz około 1700 osób i jest to najludniejsza wieś w gminie Zduńska Wola. Ponad 80% dorosłych mieszkańców zawodowo czynnych pracuje poza rolnictwem, chociaż w Czechach znajduje się aż 185 gospodarstw rolnych! Większość z nich ma jednak poniżej 2 ha powierzchni i produkuje żywność głównie na własne potrzeby. Za to działają liczne zakłady przemysłowe: odzieżowe i bieliźniarskie, meblowe, mięsne, motoryzacyjne i usługowe. Takie właśnie są Czechy!
W ciągu 22 lat sołtysowania Józefy Klamrzyńskiej wieś bardzo zmieniła swoje oblicze. W tym czasie rozbudowano szkołę podstawową z gimnazjum i salę gimnastyczną, zbudowano gminne przedszkole, bo dzieci stale przybywa, a we wsi osiedlają się nowe rodziny tutaj właśnie budujące swoje domy. Zmodernizowano strażnicę OSP, wytyczono nowe chodniki, założono wodociągi i kanalizację oraz stację uzdatniania wody, zbudowano plac zabaw dla dzieci, boisko „Orlik”. Pani Józefa czynnie włączała się w aktywizację wspólnoty sołeckiej na rzecz tych przedsięwzięć i inwestycji. Działała w komitetach budowy, przy organizacji gminnego Festiwalu Zdrowia, Festynach Recyklingu, Współorganizowała dożynki gminno-powiatowe i obchody Bożego Ciała. Aktywnie pracuje na rzecz OSP i KGW, pomaga w rozwiązywaniu trudnych spraw w wymiarze sołeckim i indywidualnym, gdy konkretne osoby we wsi wymagają wsparcia w trudnych życiowych sytuacjach. Jej osobistą pasją jest tworzenie kroniki sołectwa Czechy dokumentującej życie codzienne i świąteczne mieszkańców.
O sołtys Józefie Klamrzyńskiej bardzo pięknie napisali w liście rekomendacyjnym członkowie Rady Sołeckiej Czech: „Okres pięciu kadencji urzędowania pani Józefa przeznaczyła na prace z mieszkańcami, poznawanie ich problemów, rozterek i potrzeb związanych z codziennym życiem. Najwięcej uwagi poświęcała najbardziej potrzebującym, którym konieczne było wsparcie finansowe lub zwyczajne dobre słowo, dobra rada. Opiekowała się osobami chorymi i starszymi. Jako prawdziwy lider i gospodarz dbała również o sprawy materialne związane z funkcjonowaniem wsi. Swoją postawą zachęca mieszkańców do czynnej aktywności społecznej, promowania i reprezentowania wioski na zewnątrz, co czyni nas rozpoznawalnymi w gminie i poza jej obszarem. Przez 22 lata sołtysowania wprowadziła nas w nowe stulecie, wioska wypiękniała, jest nowoczesna, a my dumni z tego, że mieliśmy takiego przewodnika. Dla nas mieszkańców jest sołtysem 25-lecia. Za co bardzo jej dziękujemy”.
Aleksandra Pawlicka, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, podkreśla, że Józefa Klamrzyńska zasługuje na ogromny szacunek, ponieważ jest osobą otwartą na sprawy i problemy ludzkie, liderką i rzeczniczką lokalnej społeczności Czech, animatorką życia społecznego we wsi. Posiada umiejętność integrowania ludzi wokół spraw ważnych dla sołectwa, a to szczególna cecha przywódcza. Równie piękne rekomendacje przesłał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach, Włodzimierz Ignaczak. Pani Józefa, członek wspierający OSP, zawsze służyła strażakom radą i pomocą, i skutecznie motywowała organizację do działania. Za jej kadencji rozbudowano strażnicę, wyposażono wnętrza budynku i zagospodarowano teren wokół niego.
Także wójt gminy, Henryk Staniucha, podkreśla bardzo ważną rolę, jaką odegrała nasza laureatka w życiu sołectwa Czechy i gminy Zduńska Wola. – Przez wszystkie lata pełnienia funkcji sołtysa współpraca z panią Józefą Klamrzyńską przebiegała bez zakłóceń. Pani sołtys wielokrotnie była inicjatorką działań na rzecz swojej wsi, ale także aktywnie uczestniczyła w realizacji przedsięwzięć podejmowanych z inicjatywy władz gminy Zduńska Wola. Pani Józefa nadal żyje problemami mieszkańców Czech i całej gminy, i służy nam radą.
Za długoletnie i owocne sołtysowanie wsi Czechy, ustawiczną pracę na rzecz swojej „małej Ojczyzny” i jej mieszkańców oraz wrażliwość na potrzeby osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej Kapituła Konkursu nadała pani Józefie Klamrzyńskiej zaszczytny tytuł „Sołtys Roku 2014”.
Grażyna Szady
 

  • 1
  • 1a
  • 2
  • 2b
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Fot. archiwum sołectwa, M. Józefaciuk/Senat RP

Gazeta Sołecka, Nr. 7(283), str. 6-7, 19