• Zobacz więcej

Maj 2016

Drukuj
maj16Maria Rzucidło –Nowa Wieś
Kilka kilometrów od Rzeszowa rozciąga się malownicza gmina wiejska Trzebownisko, a w niej sołectwo Nowa Wieś, gdzie od ośmiu lat sołtysuje pani Maria Rzucidło, radna gminy. Jej sołectwo liczy ponad 1300 mieszkańców i jest bogato wyposażone w infrastrukturę drogową. Przebiegają przez nie główne szlaki komunikacyjne województwa podkarpackiego: autostrada A4 oraz droga krajowa nr 19. We wsi znajduje się gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z krytą pływalnią „Fala”, w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Mieści się w nim siłownia, sauna, solarium, sala konferencyjna. Obok są korty tenisowe, boisko Orlik 2012, boisko do siatkówki plażowej oraz stadion z bieżnią 3-torową i budynek szatni. Jest też oczyszczalnia ścieków, która obsługuje część gminy Trzebownisko.
W Nowej Wsi działają dwa Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna, a także dwa Domy Ludowe. Wieś coraz bardziej zatraca swój rolniczy charakter, więc z pracy na roli utrzymuje się niewielu mieszkańców. Przeważają gospodarstwa małe, kilkuhektarowe, nastawione na uprawę kwiatów i krzewów ogrodowych, warzyw gruntowych i owoców.
Sołtys Maria Rzucidło jest osobą, która zawsze stara się pomóc potrzebującym. Najchętniej przy udziale sąsiadów, po to by jeszcze bardziej zintegrować społeczność lokalną. Pomocy w Nowej Wsi udziela się każdemu potrzebującemu, niezależenie od rozmiaru tragedii, która tę osobę spotkała. Pomagano w maju 2010 roku, gdy sołectwo nawiedziła wielka powódź. 18 maja poziom Wisłoki, nad którą położona jest Nowa Wieś, osiągnął 7 metrów, czyli o 2 metry powyżej stanu alarmowego. Pod wodą znalazło się część boisk gimnazjum, dopiero co oddany do użytku plac zabaw oraz okoliczne zamieszkane budynki. Ludzie pomagali sąsiadom ratować dobytek, a pani sołtys w asyście strażaków chodziła od domu do domu sprawdzając, czy nikt potrzebujący nie został bez pomocy. Pomimo że Nowa Wieś znacząco ucierpiała podczas powodzi, po zakończeniu prac porządkowych w sołectwie pani Maria zainicjowała zbiórkę żywności, środków czystości dla powodzian z niedalekich Sokolnik i Gorzyc. Akcja pomocowa trwała przez całe lato, od pierwszych dni lipca. Udało się aż ośmiokrotnie przekazać dary dla powodzian. Ostatni transport zawierający pomoce szkolne i meble wyekspediowano we wrześniu 2010 roku. Akcja pomocy powodzianom zatoczyła znacznie szersze kręgi niż tylko w samej Nowej Wsi i gminie Trzebownisko. Na apel Radia Rzeszów odbyła się zbiórka zabawek, pieluch, środków czystości, kosmetyków dla hospicjum małych dzieci. W zbiórce wzięli udział również mieszkańcy całej gminy zmotywowani przez panią sołtys, która sama zawiozła dary do tej placówki.
Starsi mieszkańcy w przypadku ciężkiej zimy mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu drewna na opał. Na prośbę pani sołtys strażacy zjawiają się, tną i układają drewno na opał, aby ułatwić seniorom przetrwanie zimy. Pomaga się również przy koszeniu trawy naokoło budynków komunalnych, zbieraniu materiałów do książki o Nowej Wsi czy przygotowywaniu lokalnych uroczystości. A tych w sołectwie jest bez liku. Prężna sołtyska stara się wprowadzić nowe tradycje wspólnych spotkań nie zapominając o ludowych obyczajach. Pani Maria zdążyła w ciągu 8 lat swojej pracy zorganizować wiele imprez sportowych oraz festynów integrujących społeczność sołecką. Do tradycji przeszły już pikniki odbywające się na zakończenie wakacji, w pierwszą niedzielę września. Organizuje je sołtyska wraz ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa: Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, a także z Radą Sołecką, Radą Parafialną i Szkolnym Kołem Caritas. W Nowej Wsi hucznie obchodzono rocznice 100-lecia szkoły i 25-lecia parafii, co pokazało, jak bardzo zintegrowana jest sołecka wspólnota.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem był dla mieszkańców wsi remont Domu Ludowego. Obiekt ten jest miejscem spotkań, które wzmacniają poczucie wspólnoty.
W działalności sołeckiej pani Marii znaczącą rolę odgrywa współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną. Wspólnie organizują uroczystości i imprezy okolicznościowe na terenie sołectwa, chociażby takie jak majowy piknik w dzień św. Floriana, patrona strażaków. Sołectwo dodatkowo przeznaczyło środki finansowe w 2010 roku na zakup strażackiego samochodu lekkiego i do dzisiaj co roku w gospodarce finansowej uwzględnia się środki zaplanowane na doposażenie OSP w sprzęt służący ochronie przeciwpożarowej. Nowa Wieś jako sołectwo dysponuje nie tylko dochodami z mienia sołeckiego i wynajmu sali w Domu Ludowym, lecz także funduszem sołeckim i tzw. odpisem sołeckim. Mieszkańcy wraz z radą sołecką i sołtyską gospodarnie zarządzają sołeckimi pieniędzmi i czują się u siebie pełnoprawnymi gospodarzami.
W 2012 roku piknik sportowy „Żyj zdrowo na sportowo” współorganizowany przez panią Marię zajął 9. miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministra Sportu i Turystyki na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechnienia aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz osób starszych, służącej solidarności międzypokoleniowej i promowaniu sportu w rodzinach ze środowiska wiejskiego, pod nazwą „Obierz kurs na orlika”.
Dzięki dofinansowaniu ze środków, którymi dysponuje sołectwo Ludowy Klub Sportowy „Piast” zyskał piękne boisko sportowe, pawilon z szatniami, świetlicę, meble, nowe ogrodzenie, nasadzenia krzewów. Zostały wykonane własnoręcznie przez mieszkańców Nowej Wsi, którzy wspólnie zatroszczyli się o estetyczny wygląd trawnika naokoło boiska. Podobnie było z akcją renowacji przydrożnych kapliczek i krzyży oraz sprzątaniem placu wokół Domu Ludowego, bowiem sąsiedzi „skrzyknięci” przez panią sołtys zawsze ochoczo biorą się do pracy. Zaangażowanie Marii Rzucidło i mieszkańców w wygląd wspólnej przestrzeni zaowocowało w 2014 r. zajęciem przez Nową Wieś III miejsca w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Podkarpacka”.
Pani Maria jest członkiem Parafialnego Zespołu Caritas, przez kolejne trzy lata napisała 3 projekty, które brały udział w konkursie „Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej”. Za pieniądze wygrane w konkursie kupiono sprzęt nagłaśniający, który jest używany podczas uroczystości w szkole i kościele. Zakupiono też sprzęt sportowy, turystyczny, aparat fotograficzny i komputer. Zorganizowano pogadanki z młodzieżą, rajdy rowerowe, dyskoteki dla dzieci i młodzieży oraz wspólne wyjścia na basen.
Ważnym punktem w życiu kulturalnym Nowej Wsi jest działalność Koła Gospodyń Wiejskich. Pani Maria ma duże wsparcie w działalności lokalnego KGW. Razem działają i angażują się w różnorodne wydarzenia, zarówno te cykliczne jak i jednorazowe, starając się jednocześnie podkreślić i pokazać przywiązanie do tradycji i dorobku poprzednich pokoleń. Wśród imprez, które udało się wspólnie zorganizować KGW i pani sołtys są spotkania opłatkowe, Dzień Seniora w zespole szkół, Konkurs Wielkanocny, promocja gminy Trzebownisko na Rynku w Rzeszowie, podczas którego KGW uzyskało II miejsce w kategorii: kuchnia regionalna, udział w konkursie „Festiwal Podkarpackich Smaków”, obchody święta plonów. Panie włączyły się również w realizację projektu „Kultura od kuchni” i wspólnie z KGW z innych sołectw gminy zebrały kilkaset receptur kuchni regionalnej i opublikowały je w książce: „Kulinarne dziedzicowo gminy Trzebownisko”.
Sołtys Maria Rzucidło bardzo często angażuje się w działalność charytatywną, nie tylko organizuje zbiórki ubrań i środków czystości dla osób potrzebujących w gminie, ale też zakup zniczy na opuszczone groby na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie oraz pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Wspiera również rozwój fizyczny i intelektualny mieszkańców wsi, zwłaszcza kobiet. W 2010 roku współorganizowała dla nich kurs nauki obsługi komputera dofinansowany z działania 9.5 POKL. Dwa lata później powstała druga edycja kursu, w którym brały udział kobiety i mężczyźni w wieku 35–60 lat, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Łącznie przeszkolono 108 osób. Dzięki nowym umiejętnościom zwiększyła się aktywność zawodowa i społeczna tych osób, a wielu znajomość obsługi komputera umożliwiła nawiązanie kontaktu z młodszym pokoleniem dzieci i wnuków. Popularność szkoleń jest na tyle duża, że nadal zgłaszają się kolejne osoby, które chciałyby wziąć w nich udział.
Pani Maria jest pomysłodawczynią i organizatorką projektu „Aktywny Babiniec”. W 2011 roku Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich gminy Trzebownisko zrealizowało projekt, dzięki któremu zorganizowano dla kobiet powyżej 50. roku życia zajęcia z nordic walking, aqua aerobic, a także spotkania z lekarzem dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz zajęcia z kosmetyczką i fryzjerem.
Nasza laureatka nie zaprzestaje aktywnej działalności, w Nowej Wsi nadal jest wiele do zrobienia. W najbliższym czasie planowana jest budowa chodnika i remont drogi, wybudowanie zatoczek autobusowych, oznakowanie przejść dla pieszych, doświetlenie dróg gminnych i zabezpieczenie przed ponownym zalaniem gospodarstw, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Wisłoki.
Za pracę na rzecz mieszkańców Nowej Wsi i gminy Trzebownisko, nieustającą pomoc potrzebującym i działalność charytatywną wykraczającą nawet poza granice kraju pani Maria Rzucidło została wybrana jednym z trzynastu najlepszych „Sołtysów Roku 2014” w Polsce.
 

Grażyna Szady

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Fot. archiwum sołectwa, M. Józefaciuk/Senat RP
Gazeta Sołecka, Nr 5(281), str. 6-7, 19