• Zobacz więcej

Kwiecień 2016

Drukuj

2016 04Janusz Obara - Dolina Marczakowa
Poprawienie kontaktu mieszkańców sołectwa z urzędem gminy w Masłowie, budowa świetlicy i inicjatywa  powstania Koła Gospodyń Wiejskich „Dolinianki” to przepis na udane sołtysowanie wypracowany przez Janusza Obarę, sołtysa Doliny Marczakowej w gminie Masłów w Świętokrzyskiem.
Urząd sołtysa objął w czerwcu 2008 roku i pełni go już drugą kadencję, aż do chwili obecnej.
Janusz Obara od samego początku swojej działalności jako sołtys zabrał się ostro do pracy. Był jednym z inicjatorów powstania świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej, której budowa, sfinansowana z funduszy PROW, ukończona została w 2014 roku. Dziś świetlica tętni życiem, pełniąc funkcję centralnego miejsca spotkań dla młodszych i starszych mieszkańców Doliny. Trzy razy w tygodniu są tu prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży, można zorganizować uroczystości komunijne, chrzest czy inne prywatne imprezy. Odbywają się spotkania mieszkańców i zebrania wiejskie, a pan Janusz osobiście dba o świetlicowe mienie, niejednokrotnie samodzielnie wykonuje różne prace i drobne naprawy. Dzięki jego staraniom świetlica zaczęła się wypełniać niezbędnym wyposażeniem zarówno dla aktywnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich, jak i dla dzieci i młodzieży spędzających tutaj swój wolny czas.
Stworzenie świetlicy jako miejsca spotkań we wsi poskutkowało zawiązaniem się KGW „Dolinianki”, tę inicjatywę Janusz Obara również silnie wspierał. KGW zdążyło już wystąpić na „Święcie pieczonego ziemniaka”, przygotować wieńce na Święto Plonów w gminie Masłów i otrzymać wyróżnienie za wypieki na kiermaszu wielkanocnym w 2014 roku.
Sołtys Janusz Obara przyczynił się do szybkiego rozwoju najmłodszego sołectwa w gminie Masłów, wyodrębnionego z miejscowości Masłów II, które dzięki jego staraniom staje się coraz piękniejsze i bardziej przyjazne do życia dla mieszkańców. Historia gminy Masłów położonej w sercu Gór Świętokrzyskich sięga 1573 roku. Sam Masłów jest jedną z najstarszych osad w województwie świętokrzyskim. Po przejściu dóbr biskupów krakowskich na własność skarbu królestwa za czasów Dyrekcji Górniczej w Kielcach w roku 1816 Masłów należał do tzw. „dóbr górniczych”. W roku 1827 liczył zaledwie 800. mieszkańców. Masłów posiada też bardzo bogatą historię walk w czasie I i II wojny światowej.
Gmina została utworzona w 1973 r., a w jej skład weszły takie sołectwa, jak: Barcza z dawną kopalnią rud żelaza wydobywanych na potrzeby klucza samsonowskiego, Ciekoty, w których urodził się Stefan Żeromski, Domaszowice – wieś rodzinna powstańca styczniowego i pisarza Walerego Przyborowskiego, czy Masłów z lotniskiem Aeroklubu, na którym podczas pielgrzymki do kraju lądował papież Jan Paweł II. Obecnie w tym miejscu będzie ustawiony pomnik uświetniający to wydarzenie, tak ważne dla społeczności masłowskiej gminy.
Janusz Obara ma pozytywny wpływ na kształtowanie postaw młodego pokolenia. Chętnie angażuje się w lokalne inicjatywy propagujące sołectwo Dolina Marczakowa. Jest pomysłodawcą i organizatorem corocznego „Święta pieczonego ziemniaka”, na które sam pozyskał sponsorów i uczynił z tego wydarzenia ważny punkt w kalendarzu imprez gminy Masłów.
– Od czterech lat pan Janusz Obara czynnie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Masłowie, wspierając swoją pomocą naszą działalność – relacjonuje Agnieszka Pietrzyk, dyrektorka GOKiS w Masłowie. – Jest pomysłodawcą, współorganizatorem i inicjatorem wielu akcji społecznych i integracyjnych promujących sołectwo Dolina Marczakowa i gminę Masłów. Wśród nich znalazło się bardzo popularne „Święto pieczonego ziemniaka”, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet. Potrafi zmobilizować środowisko do wspólnego działania i jest niezwykle skuteczny w pozyskiwaniu sponsorów sołeckich przedsięwzięć. Imprezy te dzięki swojemu plenerowemu charakterowi oraz ciekawej tematyce pozwoliły zgromadzić dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwiając wspaniałą zabawę i integrację miejscowej społeczności.
Zaangażowanie sołtysa jest motorem napędzającym wspólną pracę mieszkańców przy przygotowaniu i realizacji różnych przedsięwzięć. W 2014 roku sołtys Obara podjął współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Masłowie w celu zorganizowania przez OSP Masłów tematycznego Dnia Dziecka „I ty możesz zostać strażakiem” na lotnisku w Masłowie. Plan festynu był nadzwyczaj bogaty; w trakcie wydarzenia odbyły się pokazy lotnicze, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, zawody sportowe, malowanie twarzy najmłodszych oraz wiele innych atrakcji. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób doskonale bawiąc się i integrując. Współpraca przy organizacji wydarzenia okazała się tak dużym sukcesem, że Janusz Obara został przyjęty w poczet członków honorowych OSP w Masłowie. Sołtys jest otwarty na potrzeby mieszkańców Doliny Marczakowej. Oddał własną działkę pod budowę placu zabaw dla dzieci z sołectwa, które dotychczas nie mogły korzystać z takiego obiektu. Utworzono na niej również boisko do gry w piłkę plażową. Jego starania doprowadziły do wybudowania boiska sportowego, uruchomienia kursu autobusów miejskich z Kielc do Doliny Marczakowej oraz przywrócenia ruchu samochodowego na drodze z Doliny do Kajetanowa. Sołtys dba również o infrastrukturę drogową sołectwa i gminy, wspiera budowę oświetlenia ulicznego, naprawę dróg i udrożnień rowów przy drogach.
Mieszkańcy Doliny Marczakowej chwalą go za skromność i zaangażowanie w lokalne inicjatywy, jednak to tylko niektóre z sukcesów, jakie udało się osiągnąć panu Januszowi podczas ośmiu lat sołtysowania. – Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Janusz Obara w 2010 roku został wybrany na radnego gminy Masłów, obecnie jest radnym już drugą kadencję. Jestem przekonany, że połączenie tych dwóch funkcji jest najlepszym rozwiązaniem służącym mieszkańcom Doliny Marczakowej – opowiada Leszek Walczyk, inwestor, który od lat finansowo i doradczo, wspiera lokalne inicjatywy w sołectwie. Łączenie obydwu funkcji: sołtysa i radnego może wydawać się czasem trudne, jednak sołtys Obara nie wydaje się przejmować ewentualnymi konfliktami. Może się zdarzyć, że sołtys jako członek rady gminy będzie współdecydować również w sprawie swojego sołectwa. Ryzyko konfliktu interesów w takiej sytuacji nie jest znaczące, a rozeznanie w priorytetach gminy na najbliższe lata może pozytywnie wpłynąć na realizację lokalnych sołeckich pomysłów. Tak też dzieje się w przypadku pana Janusza, który z sukcesem łączy sprawowanie obydwu funkcji.
– Jest też zagorzałym ekologiem, zabiega o to, żeby domy w Dolinie Marczakowej nie były zasypywane pyłami z pobliskiej kopalni w Wiśniówce. Zainicjował badania hałasu i zapylenia przez tę kopalnię. Jest społecznikiem i robi wszystko z myślą o innych – rekomenduje Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy Masłów. Ciepło o Januszu Obarze mówi również Małgorzata Kozubek, sołtyska Masłowa I, laureatka konkursu Sołtys Roku 2005, która w imieniu sołtysów gminy Masłów i Koła Powiatowego Sołtysów w Kielcach podkreśla jego otwartość na potrzeby swojego sołectwa i gminy, umiejętność integrowania mieszkańców i wyzwolenia w nich aktywności do działania na rzecz środowiska wiejskiego. – To człowiek o niesłabnącej energii i pasji w działaniach na rzecz swojego sołectwa – komplementuje pani Małgorzata.
Na wsparcie, dobrą radę i pomoc ze strony Janusza Obary zawsze może liczyć parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie oraz jej parafianie – potwierdza ksiądz Piotr Motyka. Za swoje zaangażowanie w działalność na rzecz sołectwa Dolina Marczakowa i gminy Masłów oraz ich mieszkańców sołtys Janusz Obara dołączył do grona dwunastu najlepszych Sołtysów Roku 2014 w Polsce.

 • 0
 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa,
M. Józefaciuk/Senat RP