• Zobacz więcej

Grudzień 2014

g12Bożena Kołek – Dziadowice Folwark
Od dwóch dekad pani Bożena Kołek jest sołtyską w Dziadowicach Folwarku w wielkopolskiej gminie Malanów. Urodziła się i wychowała w rodzinnych Dziadowicach, z których wyjechała do Poznania, aby rozpocząć naukę w Państwowej Szkole Medycznej Pielęgniarstwa. Praca dla ludzi to jej powołanie i kultywowanie tradycji społecznikowskich, odziedziczonych po ojcu, prezesie malanowskiego Banku Spółdzielczego i radnym gminy Malanów. Pracowała zawodowo w Poznaniu i Warszawie, jednak zawsze chętnie wracała na wieś. Gdy w jej małżeństwie pojawiły się dzieci, postanowiła powrócić w rodzinne strony, do Dziadowic. Od tego czasu zawzięcie zabiega o poprawę infrastruktury wsi i wyższy standard życia jej mieszkańców, aby ludziom żyło się lepiej i ciekawiej. I to się jej udaje!
Inwestycje, zrealizowane w sołectwie za kadencji pani Bożeny to wodociągowanie wsi, sfinansowane między innymi dzięki dobrowolnym składkom mieszkańców. W sołectwie zamontowano także oświetlenie uliczne, założono telefony, wybudowano drogę o powierzchni asfaltowej. Wyremontowano i wyposażono świetlicę wiejską. Znaczącą dla mieszkańców inwestycją było wybudowanie 12 nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków, co pozytywnie wpłynęło na ochronę środowiska naturalnego. Stworzono zaplecze sportowo-kulturalne, dzięki któremu powstało trawiaste boisko do gry w piłkę nożną. W zeszłym roku udało się pozyskać środki finansowe na zbudowanie niewielkiego placu zabaw na skwerze przylegającym do wiejskiej świetlicy.
W 2012 roku we wsi powstało centrum kulturalno-wypoczynkowe, zbudowano drewnianą altanę ze stołami i ławkami, zamontowano parasole ogrodowe, postawiono grill. Dokonano nasadzeń drzew. Inwestycja ta jest w dwójnasób cenna, bo pozytywnie wpływa na estetykę wioski, z piękną małą architekturą – miejscem spotkań mieszkańców.
We wrześniu 2009 roku sołectwo pani Bożeny przystąpiło do programu „Odnowa Wsi”, dzięki któremu wyremontowano świetlicę wiejską. Inwestycję tę sfinansowano z funduszu sołeckiego, środków unijnych, budżetu gminy, opłat za wynajem świetlicy oraz pomocy sponsorów.
Sołtyska zainicjowała wiele różnych przedsięwzięć związanych z poprawą estetyki swojej wioski. Aktywnie angażowała do wspólnych działań społeczność lokalną, chodziła od domu do domu i namawiała do współpracy, opowiadając o pomysłach i planach związanych z rozwojem Dziadowic. Umiała wciągnąć całą wieś do współpracy przy przygotowaniu skweru koło świetlicy. Wspólna praca pozwoliła na uzyskanie pięknego 15. arowego zielonego terenu. W odnowionej świetlicy uroczyście obchodzono Dzień Dziecka, któremu towarzyszyły liczne atrakcje dla najmłodszych: dmuchany plac zabaw, zjeżdżalnie, kolorowe zamki. Były też konkursy sportowe, zabawy, a dla najlepszych uczestników ufundowano dyplomy i puchary. Pani Bożena zainicjowała także Strefę Kibica na Euro 2012. Namówiła mieszkańca Dziadowic, dysponującego projektorem oraz innym sprzętem potrzebnym do odtwarzania transmisji meczy piłkarskich do bezpłatnego jego użyczenia i zorganizowania dobrej atmosfery stadionowej. O Strefie Kibica mówiło się w całym powiecie tureckim, w lokalnej prasie ukazał się artykuł i zdjęcia z tego wydarzenia.
Jednak najważniejszą imprezą, jaka odbyła się w Dziadowicach, były dożynki. Dzięki wyremontowaniu świetlicy sołectwo po raz pierwszy mogło być organizatorem tak ważnego przedsięwzięcia gminno-parafialnego. Mieszkańcy malowali elewacje domów, ogrodzeń, porządkowali teren – wieś z dnia na dzień piękniała. Pani Bożena wpadła na pomysł dekorowania posesji rzeźbami dożynkowymi. W dniu dożynek wieś ozdobiły zabawne scenki rodzajowe i postacie nawiązujące do tradycji żniw i życia wiejskiego. Najciekawsze dekoracje otrzymały nagrody i wyróżnienia. Prasa lokalna chętnie fotografowała zabawne scenki rodzajowe. Dożynki okazały się innowacją na skalę powiatu, żadna wieś jak dotąd nie była tak oryginalnie przystrojona.
Pani Bożena wraz z mieszkańcami swojego sołectwa angażuje się w pomoc poszkodowanym przez żywioły, organizuje zbiórki żywności, odzieży, paszy dla zwierząt oraz środków finansowych. Wspiera ciężko chore dzieci i ich rodziny. Dzięki jej staraniom uczniowie z niezamożnych rodzin mogły uczestniczyć w wycieczce szkolnej do Poznania. Od 12 lat organizuje festyn „My kochamy naszą Ziemię”. Projekt ma na celu kultywowanie tradycji, a przy okazji pomoc finansową pobliskiej szkole. Placówka szkolno-edukacyjna borykała się z kłopotami finansowymi i organizacyjnymi, a dzięki staraniom sołtyski Dziadowic udało się szkołę ocalić od zlikwidowania. Z czasem rozbudowano szkolny obiekt, aby dzieci mogły się uczyć w lepszych i bardziej przyjaznych warunkach. „Pogotowie Świętego Mikołaja” to kolejna akcja, skierowana dla dzieci z ubogich rodzin, które dostają paczki z prezentami, dostarczane przez aktywną panią sołtys i wolontariuszy.
Bożena Kołek jest prezeską Stowarzyszenia „Folwarczanie”, mającego na celu wspieranie rozwoju rodzinnej miejscowości Dziadowice i całej gminy Malanów. Dzięki zapałowi i pracy włożonej w liczne przedsięwzięcia, stowarzyszenie skutecznie pozyskuje środki na działalność statutową. Organizuje imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. W zeszłym roku zorganizowano wyjazd do uzdrowiska w Uniejowie, Dzień Dziecka i Dzień Seniora. W tym roku stowarzyszenie m.in. ufundowało ‘niespodzianki’ dla dzieci z okazji zakończenia roku szkolnego.
Pani Bożena Kołek należy do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, była również delegatem na Krajowy Zjazd Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Nadzieja”, redystrybuującym żywność dla potrzebujących rodzin ze środków programu PEAD finansowanego przez UE.
Od roku jest także członkiem gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Swoją postawą zbudza szacunek i sympatię mieszkańców sołectwa, potrafi zorganizować niemal każde przedsięwzięcie, z entuzjazmem podchodzi do inicjatyw młodego pokolenia. Jest otwarta na nowe technologie i docenia wkład młodzieży w życie społeczności. Podczas sprawowania swoich obowiązków chętnie odwiedza mieszkańców wsi, zawsze wysłucha ich uwag i potrzeb. Podsuwa rozwiązanie w kłopotliwych sytuacjach i sama interweniuje, jeśli zachodzi taka potrzeba. Wspomaga osoby starsze, pamięta o jubileuszach najstarszych mieszkańców. Wraz z pracownikami gminy Malanów odwiedza jubilatów z kwiatami i życzeniami. Często gości mieszkańców odwiedzających ją nie tylko w celach służbowych, ale także towarzyskich. Dobro mieszkańców leży jej na sercu i nigdy nie odmawia pomocy. Dba o kultywowanie tradycji i obrzędów, organizując między innymi korowód ostatkowy. Jest osobą charyzmatyczną i potrafi swoim entuzjazmem zmobilizować społeczność lokalną do pracy dla wspólnego dobra. Aktywność pani Bożeny została zauważona przez media. TVP Wielkopolska w 2013 roku nagrała reportaż pod tytułem „Sołectwo na plus”, na temat korzystania z funduszy sołeckich przez Dziadowice Folwark. Bożena Kołek okazała się niezwykle utalentowanym animatorem życia kulturalnego. W jej wsi regularnie organizowane są imprezy okolicznościowe, które zespalają sąsiedzkie i międzyludzkie więzi. Celebrowane są obrzędy ostatkowe, praktykowana jest organizacja zajęć podczas ferii zimowych dla dzieci, spotkań integracyjnych i kulturalnych. Większość imprez odbywa się w ostatnim czasie w pięknie wyremontowanej świetlicy.
W 2003 roku Bożena Kołek otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dziesięć lat później zajęła II miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego sołtysa regionu konińskiego i najpopularniejszego sołtysa powiatu tureckiego. Ceni jej działalność Jacek Ekiert, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie oraz działacze klubu piłkarskiego PKS „Orzeł” Dziadowice Folwark, a także Renata Bińkowska, dyrektorka szkoły podstawowej w Dziadowicach oraz Gminne Koło Towarzystwa Samorządowego w Malanowie. Gorąco popiera społeczne działania pani Bożeny ks. prałat Stanisław Płaszczyk proboszcz parafii Malanów, a także członkowie rady sołeckiej i gminnego koła sołtysów w Malanowie.
Za swoją ponad dwudziestoletnią działalność społeczną dla wspólnoty sołeckiej Dziadowic Folwarku, zaangażowanie w sprawy wsi i gminy Malanów, nieustającą energię i wiarę w drugiego człowieka, pani Bożena Kołek decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku” znalazła się w elitarnym gronie najlepszych sołtysów w Polsce w roku 2013.
 

Grażyna Szady

Fot. archiwum sołectwa, K. Czerwińska/Senat RP

 

  • 1-1
  • 2-1
  • 3-1
  • 4-1
  • 5-1
  • 6-1
  • 7-1
  • 8-1