• Zobacz więcej

Październik 2014 - spis treści

Nr 10(262)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – 2
25 lat po przełomie – 3, 17
Gminne, powiatowe, prezydenckie – 4–5
Głos sołtysa – 6–7, 19
Z dziennika sołtysa – 6–7
Gminy w Sieci – 8
Gogolin nagrodzony! – 9, 26
Zbiórki publiczne – 10–11
Nie tylko dla sołtysowej – 12–16
Jak zaoszczędzić 50% a nawet więcej... (cz. II) – 17
Ćwierć wieku na rynku – 17
Tam bank, gdzie smartfon – 18
Kultura jest babą – 20–21
Galeria wójtów – 21
W rytmie cajonu – 22–23
Odpowiadamy na listy – 24
Urządzamy się z funduszem sołeckim – 25
Najmłodsza sołtyska? – 26
Nowe porządki na cenzurowanym – 27
Poselskie poprawki do śmieci – 27
Saldo śmieciowej ustawy – 28
Gdy nie płacą za wywóz – 28
Orzeczenie – wyjaśnienie – 29
Dożynki w rytmie reggae – 30-31
TUW: Ubezpieczony we wzajemności – 32
Podpatrzone – 33
My z XIb – 4 lata ze 140. – 34-35
Piękna nasza Polska cała – 36
Kupony prenumeraty – 37-38
Słoneczny Zlot w Perkozie – 39
Jakie podatki dla rolników? – 40-41
30-lecie firmy SaMASZ – 41
Czy to deszcz, czy słoneczna spiekota to zawsze jest... AGRO SHOW – 42-43
Ekspert radzi – 44
Obywatel energetycznie aktywny – 46
Moc papieru – 46
Dla ludzi i środowiska – 47
Mikrorozmiar – makrokorzyści – 47
Konferencja, dożynki i odpust w Tarnowcu – 48
Zasada wzajemności – 48