• Zobacz więcej

Czerwiec 2014

g6Janusz Bednarz - Radlin

Janusz Bednarz został wybrany sołtysem Radlina w gminie Górno w województwie świętokrzyskim w latach 80. ub. w. i jest nim nieprzerwanie od 27 lat. Skończył niedawno 60 lat, ma żonę, czworo dorosłych już dzieci i troje ukochanych wnucząt. Swój czas rozdziela pomiędzy pełnienie funkcji sołtysa, najbliższych członków rodziny i troje przygarniętych z ulicy psów.

Tradycja piastowania funkcji sołtysa w rodzinie pana Janusza nie jest nowa. Dziadek ze strony mamy był sołtysem Radlina w czasie II wojny światowej. Wówczas z sołtysowaniem wiązały się głównie smutne powinności, musiał pochować ludzi zamordowanych przez Niemców. Dziadek był człowiekiem wielkiego serca, jednak zapłacił za to najwyższą cenę. Podczas wojny przygarnął do swojego domu rodzinę wysiedloną przez okupantów spod Opatowa i zaraził się od nich tyfusem, zmarł przed samym końcem wojny w 1945 roku. Jak to się stało, że wnuk szlachetnego sołtysa poszedł w ślady dziadka? Mieszkańcy Radlina wybrali go ze względu na jego nieprzejednaną postawę, ponieważ nigdy nie należał do żadnej partii i nie dbał o interesy żadnej organizacji politycznej.
Radlin położony jest u podnóża Gór Świętokrzyskich, w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. To wymarzone miejsce dla rowerzystów, którzy często zapuszczają się w te rejony. Nieopodal Radlina znajduje się zalew w Cedzynie, raj dla amatorów kąpieli, żeglarstwa i wędkowania.
Na turystów czekają takie atrakcje jak zjeżdżalnie wodne, poduszki pneumatyczne, ogrodzony plac zabaw z wodnym zamkiem. Można również skorzystać z boiska do piłki plażowej, nauczyć się jazdy na nartach wodnych, popływać na bananie, wypożyczyć kajak czy rower wodny. Jest też wyznaczone miejsce na pole namiotowe i rozpalenie ogniska. Region jest atrakcyjny nie tylko latem. Zimą na amatorów białego szaleństwa czeka stok narciarski w Krajnie; trasa zjazdowa wynosi aż 1 km. Gmina Górno posiada wspaniałe walory przyrodniczo-krajobrazowe i czyste środowisko. Piękno tego regionu dostrzegł już Stefan Żeromski.
Wielokrotnie opisywał te tereny w swoich utworach. W wartym obejrzenia, najstarszym w gminie kościele w Leszczynach pod wezwaniem świętego Jacka Odrowąża, ufundowanym w 1610 roku, a przebudowanym na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się marmurowa tablica z epitafium jego rodziców – Wincentego i Józefy Żeromskich, którzy zostali pochowani na pobliskim cmentarzu parafialnym. W gminie Górno działają trzy zespoły promujące ludowe tańce i pieśni.
Pan Janusz to nie tylko świetny sołtys, ale też bardzo zaufany człowiek. Dba o lokalną społeczność, spieszy z pomocą tym, którym dzieje się krzywda. Jest do bólu uczciwy i nie ma problemu z mówieniem tego, co myśli. Nikomu się nie podlizuje, dlatego właśnie ludzie mu ufają. Najważniejsza jest, oczywiście, praca na rzecz sołectwa, poprawianie stanu jego infrastruktury i estetyki, ale też umiejętność integrowania lokalnej społeczności. Dokonania sołtysa są imponujące. To właśnie jemu mieszkańcy Radlina zawdzięczają założenie we wsi wodociągu, był bowiem przewodniczącym społecznego komitetu budowy i bardzo zabiegał o realizację tej inwestycji. Wyłącznym inwestorem było sołectwo. W ciągu dwóch lat wybudowano siedemnaście kilometrów linii wodociągowej, do której podłączono wszystkie domy. Także przy wydatnej pomocy pana Janusza udało się wykonać kanalizację.
W tym wypadku inwestorem była gmina, za kilka milionów złotych powstała sieć kanalizacyjna o długości prawie dwudziestu kilometrów. Inwestycje poprawiły standard życia mieszkańców i przyczyniły się do polepszenia stanu środowiska naturalnego. Przybliżona wartość przedsięwzięć to 8,4 mln zł. Sołectwo Radlin finansowane jest z dochodówwłasnych gminy i dochodów pozabudżetowych.
Codzienna praca radlińskiego sołtysa to nie tylko wielkie przedsięwzięcia, ale też szara, a kiedy indziej wręcz dramatyczna rzeczywistość: powódź, wybuch pożaru, który trawi gospodarstwo sąsiada, a czasem inne wydarzenia, nieomal z dnia na dzień potrafiące zniszczyć spokój mieszkańców Radlina. I wtedy trzeba jak najszybciej powiadomić wszystkich i zorganizować pomoc sąsiedzką. Janusz Bednarz w czasie swojej 27-letniej działalności wykazał się ogromnym zaangażowaniem w poprawę życia mieszkańców, jak również w doraźną pomoc w sytuacjach nagłych zdarzeń losowych. Jest inicjatorem wielu akcji społecznych na terenie gminy Górno.
Stale współpracuje ze szkołą podstawową w Radlinie, wspierając ją finansowo i organizując wspólnie z mieszkańcami akcje społeczne. Był między innymi członkiem społecznego komitetu budowy szatni. Działalność komitetu polegała na zorganizowaniu zbiórki funduszy, zakupieniu materiałów budowlanych i wykonaniu prac budowlanych. Dzięki przekazaniu przez wieś własnych środków finansowych wyposażone zostały dwie sale lekcyjne oraz zakupiono artykuły spożywcze do stołówki szkolnej. Pan Janusz pozyskał dla szkoły komplet stolików i krzeseł uczniowskich, i przywiózł je własnym transportem.
Z inicjatywy sołtysa Bednarza w 1993 roku powołany został Społeczny Komitet Wzajemnej Pomocy Właścicieli Koni. Głównym celem było stworzenie funduszu wsparcia na rzecz właścicieli, którzy wskutek dramatycznego zdarzenia losowego stracili swoje zwierzęta, będące w latach 90. w Górach Świętokrzyskich nieraz głównym źródłem utrzymania. Dzięki operatywności pana Janusza składki członkowskie były umieszczane na oprocentowanych lokatach, co przynosiło dodatkowy dochód. Przez wszystkie lata pełnienia funkcji sołtysa pan Janusz był zaangażowany w pomoc potrzebującym. Wielokrotnie wykazywał się dużą wrażliwością na krzywdę i determinacją w podejmowaniu działań wsparcia. Gdy mieszkaniec Radlina, Czesław Mikołajczyk stracił cały inwentarz w swoim gospodarstwie rolnym, sołtys zorganizował zbiórkę pieniędzy, które zostały przekazane poszkodowanemu. W 2010 roku włączył się w pomoc powodzianom ze wsi Ruszcza-Kępa. W zeszłym roku Janusz Bednarz sołtys Radlina został nagrodzony zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2012 Województwa Świętokrzyskiego".
Jako nagrodę kapituła konkursu przyznała statuetkę i 20 tysięcy złotych dla sołectwa, które zgodnie ze wskazaniem sołtysa przeznaczono na wybudowanie placu zabaw dla dzieci.
Przykładem zaangażowania i pracy na rzecz integrowania lokalnej społeczności jest jedno z ostatnich osiągnięć pana Janusza, wraz z wójtem gminy Górno stał się inicjatorem spotkania założycielskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Niedawno, między innymi z jego inicjatywy, powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górno, gdzie sprawuje funkcję sekretarza. Pasją sołtysa są działania wspierające kulturę świętokrzyskiej wsi oraz rozwój gminy. Odznacza się kreatywnością, przedsiębiorczością, posiada duży talent organizacyjny.
Dba o młodzież ze swojego regionu. Współpracował z Hufcem Pracy w Kielcach i pomagał przy rekrutacji do projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Projekt Nowe Perspektywy 2". Walczy z przemocą w rodzinie wśród mieszkańców swojego sołectwa i okolicznych wiosek, kierując potrzebujących na konsultacje do Punktu Interwencji Kryzysowej – Ośrodka Ochrony Ofiar Przemocy działającego w Kielcach.
Pan Janusz jest człowiekiem przedsiębiorczym. Był inicjatorem zagospodarowania terenu i budynku po starej zlewni mleka. W obiekcie została uruchomiona pizzeria, w której kilka osób z sołectwa znalazło zatrudnienie.
Stara się także o zmianę przeznaczenia działki, na której kiedyś znajdowała się stara szkoła podstawowa, aby można było na niej wybudować przedszkole. Ze wszystkich sił dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Radlin to wieś zlokalizowana wzdłuż ruchliwej drogi krajowej K-74, w związku z czym wielokrotnie czynił starania o zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, a przede wszystkim o założenie świateł na dwóch ruchliwych skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami powiatowymi. Starał się o budowę nowych i wyremontowanie starych chodników, utrzymanie drogi w dobrym stanie, tak aby zmniejszyć liczbę wypadków. Sołtys Radlina wie, jak ważne dla integracji mieszkańców są wydarzenia kulturalne. Angażuje się we współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Górnie. Pomaga przy organizowaniu imprezy „Gminne kolędowanie", wieczorów poetyckich, ferii zimowych dla młodzieży oraz wielu innych wydarzeń kulturalnych. Pana Janusza poznałam równo rok temu w Wąchocku, podczas Krajowego Turnieju Sołtysów, dokąd przyjechał dopingować swoich sołtysów – uczestników zawodów.
Z lekka zażenowany gratulacjami od wielu osób dumnych, że został najlepszym sołtysem w Świętokrzyskiem, zapytany o przyszłość Radlina, zatroskany powiedział, że jego marzeniem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi. Janusz Bednarz w uznaniu zasług dla rozwoju swojego sołectwa Radlin oraz determinacji w działaniu, aby mieszkańcom Radlina żyło się lepiej i bezpieczniej został uhonorowany przez kapitułę ogólnopolskiego konkursu „Gazety Sołeckiej" tytułem jednego z dwunastu najlepszych w kraju Sołtysów Roku 2013.

Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6