• Zobacz więcej

Luty 2014


ok2-2014Jarosław Jagielski – Ratowice
Gdy w 2003 roku został wybrany sołtysem podwrocławskich Ratowic, zapewne nie przypuszczał, że równo dekadę później w gmachu Senatu RP w Warszawie będzie odbierał statuetkę „Sołtys Roku 2012" i zaszczytny tytuł jednego z najlepszych sołtysów w kraju. Przez dziesięć lat sołtysowania Jarosław Jagielski udowodnił, że potrafi skutecznie działać i integrować mieszkańców, by wspólnie pracowali na rzecz zmiany oblicza swojej wsi. Mieszkańcy Ratowic przed laty zaufali nowemu sołtysowi, co sprawiło, że pełni on z powodzeniem kilka ważnych funkcji w sołectwie, gminie i powiecie. Pracuje również zawodowo jako kierownik stopnia wodnego na Odrze. Jest przewodniczącym Rady Gminy Czernica, wiceprezesem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wrocławskiej i prezesem gminnego koła sołtysów, działa w radzie parafialnej. W 2009 roku był delegatem samorządowców powiatu wrocławskiego w Parlamencie Europejskim. W 2010 roku został Sołtysem Roku Województwa Dolnośląskiego, wyróżniono go także w konkursie na najaktywniejszego lidera pracującego na rzecz społeczności wiejskiej i w konkursie „Akcja Akacja, Akcja Dąb" –Niezwykli Dolnoślązacy 2013. Jak podkreśla pan Jarosław, bez współpracy z mieszkańcami Ratowic, współdziałającymi z nim sołtysami z gminy Czernica, radnymi i rzeszą innych aktywnych ludzi, sam nie zrobiłby nic. – Ogromne wsparcie i pomoc otrzymuję również od swoich najbliższych: żony i dzieci – dodał sołtys.
– Jego zaangażowanie udziela się w środowisku lokalnym, jest zdeterminowany w działaniu i bardzo pracowity – ciepło o nim mówi Stefan Dębski, wójt gminy Czernica. A członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ratowic, którego inicjatorem utworzenia i obecnym prezesem jest Jarosław Jagielski, nie mają wątpliwości, że bez ich sołtysa życie w Ratowicach mogłoby być o wiele bardziej prozaiczne i nudne. Dzięki jego inicjatywie zrealizowano we wsi wiele przedsięwzięć, niektóre z nich na stałe weszły do kalendarium wydarzeń w sołectwie i gminie. Powstało Centrum Kultury i Sportu. Ze środków finansowych pozyskanych z Fundacji Wspomagania Wsi oraz pracy społecznej mieszkańców wyremontowano w nim jedną z sal i utworzono stanowiska komputerowe z internetem. Jak podkreślają członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ratowic, sołtys Jagielski jest pomysłodawcą i społecznym koordynatorem, współfinansowanych przez gminę, a realizowanych przez stowarzyszenie, projektów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, związanych z rekreacją, popularyzacją sportów masowych i szkolnych, służących poprawie sprawności fizycznej oraz wskazaniu, jak można spędzać wolny czas, co przełożyło się w praktyce na organizację zajęć na basenie i nauki pływania, nauki tańca dla wszystkich dzieci szkolnych, ćwiczeń karate, zajęć tai-chi dla dorosłych, gimnastyki rehabilitacyjnej, wyjazdów w góry dla amatorów narciarstwa biegowego, ćwiczeń terapeutyczno-sportowych kierowanych również do osób niepełnosprawnych. Wraz z rzeszą zaangażowanych mieszkańców co roku organizuje kryterium uliczne Małego Wyścigu Pokoju z udziałem kolarzy z całego kraju oraz biegi uliczne dla młodzieży z całej gminy. Współorganizuje akrobatyczne pokazy skoków rowerowych grup młodzieżowych (dirtowców – skoczków rowerowych) z różnych regionów Polski. Angażuje się w działania Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Gminy Czernica „Aktywni Razem".
Do najważniejszych inwestycji, jakie wykonano w sołectwie Ratowice w czasie sprawowania przez Jarosława Jagielskiego funkcji sołtysa, należy remont i modernizacja budynku szkoły podstawowej, przebudowa ulicy Wrocławskiej i Polnej stanowiących ważny węzeł komunikacyjny dla Ratowic. Wyremontowano również, dzięki środkom unijnym, świetlicę wiejską, co dało mieszkańcom możliwość organizowania spotkań i imprez integrujących społeczność wsi takich, jak Opłatek Bożonarodzeniowy, Wielkanocne Jajko, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Adwentowy, Parada Św. Marcina, cykliczne szafingi, czyli wyprzedaże i wymiany rzeczy używanych. Z jego inicjatywy powstał pierwszy w gminie, bardzo aktywnie działający Klub Emerytów i Rencistów i zespół „Ratowiczanki". Wspólnie z innymi stowarzyszeniami zorganizowano we wsi bezpłatne kursy i szkolenia dla mieszkańców, m.in. nauki języka angielskiego i niemieckiego, kursy komputerowe, Akademię Liderów Lokalnych. Sołtys Jagielski jest współorganizatorem koncertów związanych z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości, dożynkami oraz letnimi potańcówkami odbywającymi się w plenerze i w wyremontowanej świetlicy. Jego działania na rzecz kultury wiejskiej i kultywowania tradycji regionu zasługują na szczególne uznanie. Wspiera zespół śpiewaczy „Ratowiczanki, który w swoim repertuarze prezentuje piękne pieśni dolnośląskie. We wsi rozwija się rękodzieło ludowe, artystyczne wyroby sprzedawane są m.in. podczas jarmarków i okolicznościowych imprez. Panie rękodzielniczki promowały swoje oryginalne produkty i wieś Ratowice podczas Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska. W sołectwie powstają również piękne wieńce dożynkowe, które zdobywają nagrody w konkursach podczas dożynek gminnych, powiatowych i wojewódzkich, zaś grupa wieńcowa z Ratowic reprezentowała powiat wrocławski podczas Dożynek Prezydenckich w 2010 roku.
Bardzo dużo wspólnej pracy mieszkańców „pod wodzą" sołtysa związanej jest z poprawą infrastruktury drogowej i estetyki wsi. W Ratowicach doświetlono ulice, odnowiono wiaty przystankowe, wyremontowano kolejne pomieszczenia w Centrum Kultury i Sportu, wybudowano atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci, wybrukowano alejkę cmentarną, ustawiono „witacze". Co roku wiosną ratowiczanie malują lipy rosnące wzdłuż ulic, koszą trawniki, jesienią sprzątają liście i porządkują tereny zielone.
Na terenie Ratowic znajduje się sieć schronów z okresu II wojny światowej. Sołtys Jagielski zaproponował, aby w tym miejscu stworzyć teren rekreacyjno-edukacyjny związany z odtworzeniem bunkrów. Niestety, w 2012 roku odrzucono wniosek o udzielenie grantu na ten cel, więc mieszkańcy w czynie społecznym tylko posprzątali i wyrównali teren, a następnie obsadzili go zielenią. Łączna przybliżona wartość inwestycji, jakie miały miejsce w sołectwie Ratowice w czasie sprawowania urzędu przez sołtysa Jagielskiego, aktywnie wspierającego ich realizację, to 3,9 mln zł! Sołtys wraz z radą sołecką, Towarzystwem Przyjaciół Ratowic i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi we wsi i gminie, potrafi skutecznie starać o środki finansowe się na wykonanie zaplanowanych inwestycji i przedsięwzięć. Ratowice dysponują funduszem sołeckim, a także pozyskanymi grantami na realizację projektów, m.in. z budżetu gminy Czernica, Fundacji Wspomagania Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Co ciekawe, Ratowice promują się zarówno w tradycyjny, jak i nowoczesny sposób. Wydali serię pięknych pocztówek z widokami Ratowic i okolic, od 2006 roku cyklicznie drukują „Kalendarz Ratowicki", od trzech lat bezpłatną gazetę „Wieści Ratowickie" w nakładzie 300 egzemplarzy! Są w niej artykuły dotyczące dnia codziennego ratowiczan i historii tej miejscowości, a także jej mieszkańców. W większości przybyli tu z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, z Podola, głównie z Puźnik niedaleko Buczacza, gdzie w lutym 1945 roku ukraińscy nacjonaliści z UPA bestialsko zamordowali ponad sto osób, przodków dzisiejszych mieszkańców Ratowic. Wspomnienie o tych dramatycznych wydarzeniach zamieszczono w jednym z wydań „Wieści Ratowickich" . Na miejscowym cmentarzu nieopodal kaplicy cmentarnej w 2008 roku postawiono obelisk upamiętniający ofiary tej tragedii – mieszkańców Puźnik.
W „Wieściach" są zamieszczane pocztówki z przeszłości sprzed nieomal pięćdziesięciu lat, pochodzące z albumów rodzinnych obecnych ratowiczan, a także z czasów przedwojennych. Ratowice mają ciekawą stronę internetową www.ratowice.pl. Warto do niej zajrzeć! Przejrzysta grafika w tonacji biało-zielono-niebieskiej, z logo Towarzystwa Przyjaciół Ratowic, zachęca do zagłębienia się w sołeckie aktualności. Jest też możliwość ściągnięcia w formacie PDF (dla tych którzy nie mogą żyć bez Internetu i szanują lasy), elektronicznej wersji „Wieści Ratowickich". Towarzystwo Przyjaciół Ratowic ma swoją stronę na Facebooku prowadzoną od października 2011 roku, z której można od razu wyczytać, że Ratowice biorą udział w Programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej i obejrzeć, co ciekawego wydarzyło się w ostatnich latach w tej wsi. A działo się naprawdę wiele!
Ratowice to wieś szanująca zarówno swą dawną historię, jak i potrafiąca korzystać z nowoczesnych środków przekazu. Ma też znakomitego sołtysa, Jarosława Jagielskiego, jednego z najlepszych w kraju.
 
Grażyna Szady
fot. archiwum, M. Koziczyński
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8