• Zobacz więcej

Styczeń - spis treści

Drukuj
Nr 1(312)

Spis treści:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Knebel w kształcie kotleta de volaille – 2
Porządki w nazwach wsi – 3, 9
Nie ma tego złego... – 4-5, 17
Głos sołtysa – 6-7, 8
Z dziennika sołtysa – 6-7
Jak nie reformować! – 10-11
Warto przeczytać –11
Nie tylko dla sołtysowej – 12-16
W procesie stanowienia prawa – 18-19
Złote pstrągi ze Złotego Potoku – 20-21
Fundusz sołecki w praktyce – 22-23
Urządzamy się z funduszem sołeckim – 24-25
Sołtys Roku 2018 – 25
Orzeczenie – wyjaśnienie – 26
Drogi gminne pod lupą – 27
Odpowiedzi na wyzwania – 28
Zmiana nie do wiary – 29
Wsi spokojna – 30-31, 35
Podpatrzone – 32
TUW: Ubezpieczenia rolne to nasza specjalność – 33
Dankowice najpiękniejszą wsią województwa śląskiego – 34
Dziękujemy ci Unio – 36–37, 38
W nowy rok tanecznym krokiem – 38
Kupony prenumeraty – 39, 40
Jak rosną koszty w agrobiznesie? – 41
Ekspert radzi – 42
Mazurskie AGRO SHOW po raz piąty – 42
Konferencje Zimowe Syngenta 2019 – 43
Weekend dla rolników na Targach Agro-Park już w marcu! – 44
Zboża przewódkowe – 44
HORTI-TECH i FruitPRO razem – 45
Sprzedaż produktów z własnego gospodarstwa – 46
Sołtysi z działaczami izb o cenach – 46
Samorządowcy dla klimatu – 47
Czyste powietrze – 47
W nowym roku nowe miasta – 48
Czas czy pieniądz? – 48