• Zobacz więcej

Październik 2018

Drukuj

paz 2018Danuta Łukasiak – Jastrzębie
Danuta Łukasiak od jedenastu lat jest sołtyską sołectwa Jastrzębie w gminie Namysłów w województwie opolskim. Ekonomistka z zawodu, pełna pomysłów i inicjatyw, potrafi zachęcić mieszkańców swojego sołectwa do wspólnej pracy i działań dla dobra lokalnej społeczności. Jest również radną reprezentującą oprócz Jastrzębia trzy sąsiednie miejscowości i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Radzie Miejskiej Namysłowa.
– To osoba z dużym temperamentem i pomysłodawczyni wszelkich sołeckich działań – mówią o niej mieszkańcy jej sołectwa. – Jest liderką lokalnej społeczności, to „człowiek orkiestra”. Jak sądzimy, drugiej takiej nie znajdziecie. A zaczynała swoją pracę jako sołtyska od przysłowiowego zera, wnosząc we wspólne działania tyle wysiłku i pracy, że może być wzorem do naśladowania dla wszystkich sołtysów w naszym kraju – podkreśla Halina Rasztar z rady sołeckiej Jastrzębia. – Umiejętnie, z pomysłem organizuje spotkania integracyjne i festyny dla mieszkańców, które zawsze mają ciekawą oprawę i interesujące przesłanie – podkreślają.
Jastrzębie to piękna opolska wioska. Położona 8 km na południe od Namysłowa, wzmiankowana była już w 1251 roku jako „Jestrzembe” (od słowa jastrząb). We wsi znajduje się kościół pw. św. Wawrzyńca z 1826 roku. Do ciekawych zabytków zalicza się również willa dworska, oranżeria, dom dworski, rządcówka dworska i dawna poczta. We wsi rosną dwa okazałe dęby szypułkowe, które są pomnikami przyrody. Na terenie pobliskiej jednostki wojskowej znajduje się pomnik poległych jeńców wojennych różnych narodowości.
Jastrzębie to jedno z trzydziestu trzech bardzo interesujących pod względem turystycznym i historycznym sołectw w gminie Namysłów. Ziemia Namysłowska leży na pograniczu Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski i właśnie to położenie o charakterystycznych cechach pogranicza przesądza o atrakcyjności i różnorodności turystycznej regionu. Liczne dworki, pałace, wiejskie parki, murowane kapliczki przydrożne i drewniane krzyże dodają tej ziemi niepowtarzalnego uroku. Nic dziwnego, że od lat tak chętnie w te strony przyjeżdżają turyści i znawcy historii, jak również miłośnicy przyrody, która w tych stronach jest szczególnie cenna. Niemal każde sołectwo, podobnie jak Jastrzębie, może poszczycić się wielowiekową historią i ciekawymi zabytkami, pięknym krajobrazem wiejskim, a przede wszystkim bardzo interesującymi ludźmi, którzy tę ziemię zamieszkują i o nią dbają tak, jak sołtys Danuta Łukasiak. To między innymi dzięki jej staraniom została wybudowana świetlica wiejska, w której odbywają się spotkania, imprezy, przyjęcia okolicznościowe z okazji świąt, Dnia Kobiet czy Dnia Matki. Świetlica tętni dziś życiem i jest dumą mieszkańców Jastrzębia. Została sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007–2013 i oddana do użytku w 2012 roku. Łączna wartość inwestycji to 900 tys. zł, w części sfinansowano ją z budżetu gminy Namysłów. Oprócz świetlicy są trzy place zabaw dla dzieci oraz siłownia fitness zamontowana na terenie zielonym. We wsi jest Zespół Szkolno-Przedszkolny, z którym stale współpracuje pani sołtys oraz rada sołecka Jastrzębia. Jako radna, Danuta Łukasiak część swojej diety przekazuje na rzecz dzieci z ubogich rodzin uczących się w tej szkole.
Działa aktywnie też w Radzie Kościelnej, której jest przewodniczącą i to między innymi dzięki jej staraniom udało się w części odnowić wnętrze kościoła parafialnego. Znajduje się w nim barokowy ołtarz z około 1720 roku z rzeźbami Ojców Kościoła i aniołków oraz z XIX-wiecznymi obrazami Matki Boskiej i św. Wawrzyńca, a także tryptyk późnogotycki z końca XV wieku w ołtarzu bocznym z licznymi rzeźbami. W następnej kolejności remontowany będzie dach kościelny, między innymi sfinansowany ze środków unijnych.
Jastrzębie bierze udział w wojewódzkim konkursie „Piękna wieś opolska” oraz w opolskim programie odnowy wsi, dzięki czemu mieszkańcy dbając o estetykę swoich obejść, ogródków przydomowych oraz tzw. architektury wiejskiej (wiaty, ławki itp.) aktywnie pracują na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Dwukrotnie w ciągu roku wspólnie porządkują teren całego sołectwa, wykaszają rowy, zbierają śmieci, a akcje te inicjuje pani sołtys wraz z grupą młodzieży z Jastrzębia. W 2016 roku konkurs „Piękna wieś opolska” skierowany był do sołectw o szczególnych walorach przyrodniczych, z uwzględnieniem zachowania bioróżnorodności i w tym konkursie wzięło udział sołectwo Jastrzębie. Kryteria oceny odnosiły się nie tylko do aktywności społeczności lokalnej, procesu odnowy, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego. Wzbogacono je też o elementy dotyczące dbałości o środowisko i wykorzystanie posiadanych zasobów bioróżnorodności przez lokalną społeczność. I w tę formułę bardzo ciekawie wpisało się właśnie sołectwo Jastrzębie.
W czasie trzech kadencji sołtys Danuty Łukasiak z jej inicjatywy całą wioskę skanalizowano, a wartość tej inwestycji wyniosła 2 mln zł. Jastrzębie dysponuje również funduszem sołeckim, z którego miedzy innymi zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej. Część pieniędzy z funduszu sołeckiego co roku Jastrzębie przeznacza na zimowe utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie, podobnie jak pozostałe sołectwa namysłowskiej gminy.
Danuta Łukasiak jest przewodniczącą Konwentu Sołtysów w gminie Namysłów, gdzie przewodniczy trzydziestu dwóm sołtysom. Jest świetnym samorządowcem, z racji wykształcenia ekonomicznego, a także takich cech, jak rzeczowość oraz zdolność skutecznej mediacji w kwestiach spornych dotyczących sołectwa czy gminy. Potrafi więc znaleźć kompromis i wybrać rozwiązanie optymalne, najlepsze w danej sytuacji. Zarówno burmistrz Julian Kruszyński, jak i Rada Miejska w Namysłowie doceniają profesjonalizm pani Danuty jako radnej i sołtyski, jej fachowość i zaangażowanie w sprawy społeczne, zwłaszcza namysłowskiej wsi i rolnictwa. W samym Jastrzębiu jest kilka gospodarstw rolnych oraz duża spółka rolna „Jaspol”, w której część mieszkańców pracuje, podobnie jak w pobliskiej jednostce wojskowej. Stosunkowo dobrze rozwija się drobna przedsiębiorczość oraz usługi, działa m.in. zakład stolarski i ślusarski. Wieś jest nie tylko zasobna, lecz również zadbana i piękna.
Za swoje osiągniecia w rozwoju wsi opolskiej, a Jastrzębia w szczególności, fachowość i umiejętność współpracy z lokalną wspólnotą, profesjonalizm w działaniu na rzecz samorządu, a także wrażliwość społeczną pani Danuta Łukasiak została wybrana jednym z dwunastu najlepszych Sołtysów Roku 2016.

Grażyna Szady
Gazeta Sołecka nr 10(310), str. 6-7, 19

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

1.Jastrzębie – opolskie sołectwo w gm. Namysłów.
2.Duma pani sołtys – świetlica wiejska.
3.W sołectwie są aż trzy place zabaw dla najmłodszych.
4.Zabytkowe zabudowania zespołu dworsko-pałacowego w Jastrzębiu.
5.Pani Danuta wiele serca okazuje dzieciom z miejscowej szkoły.
6.Zabawa najmłodszych podczas festynu wiejskiego.
7.Przy odrestaurowanej starej kuźni w Jastrzębiu.
8.Pamiątkowe zdjęcie z uroczystego finału Konkursu „Sołtys Roku”
9.W Senacie pani Danucie towarzyszyła delegacja gminy.