Lipiec 2018 - spis treści

Drukuj
Numer 7(307)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Wprawia mnie w konfuzję –  2
Będą wymierać albo staną do walki –  3, 20–21
Uhonorowano najlepszych! –  4–5, 8–9
Głos sołtysa – 6–7, 19
Z dziennika sołtysa –  6–7
Sołectwo, sołtys – kompetencje, obowiązki –  10–11, 38
Nie tylko dla sołtysowej –  12–16
Obrady Związku Gmin Wiejskich – 18
Dołącz do Programu Polska Bezgotówkowa – 20
Odwołanie sołtysa, bo nie pozwala na składanie wniosku? –  22–23
Urządzamy się z funduszem sołeckim – 24
Powstanie Wielkopolskie w Powidzu –  25
Silniejszy sołtys i sołectwo – projekt zmian ustawowych – 26, 33
Ciepło w Białej – 27
Droga i kiepska – 27, 28
Woda dla Brańska – 28
Orzeczenie – wyjaśnienie – 29
Honory dla świętokrzyskich sołtysów – 30–31
TUW: Ubezpieczenie „BEZPIECZNA RODZINA” i „BEZPIECZNY ROWERZYSTA” – 32
Wspólna Polityka Rolna – 34–35
Fotografia polskiej wsi –  36
Suchatówka nad Niemnem – 37
Turniej Sołtysów w Wąchocku – 39
Polowe innowacje Bayera –  40–41
Ekspert radzi – 42
Bank BGŻ BNP Paribas znowu najlepszy dla rolnika –  42
Liderzy drobiarstwa –  43
Bayer wspiera konkurs KRUS, promujący bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych – 44
Mecz Gwiazd siatkówki z Bio-Gen i PROCAM w Łodzi – 44
Dni Pola firmy PROCAM zakończone – 45
Dzień Pola Krajowej Spółki Cukrowej S.A. –  46
Susza głównym tematem spotkania branży nasiennej w HR Bartążek – 46
Zwycięzcy LIFE 2017 – 47
Zielony Pułtusk –  47
Mniej zarobią, lepiej porządzą? – 48
Podejrzliwość Krysiakowej –  48