• Zobacz więcej

Maj 2018

Drukuj

maj2019Anna Fąfara – Brzeżanka
Już trzecią kadencję Anna Fąfara jest sołtyską Brzeżanki w gminie Strzyżów na Podkarpaciu, zasiada również jako radna w Radzie Miejskiej Strzyżowa. W tym czasie sołectwo Brzeżanka wypiękniało, a mieszkańcom żyje się wygodniej i bezpieczniej. Jako rolniczka Anna dobrze wie, jak ważne, szczególnie w rejonach podgórskich, są dobre drogi dojazdowe do położonych z dala od głównego traktu pól i gospodarstw rolnych. Drogi wiejskie i polne od lat były we wsi i w gminie Strzyżów w złym stanie, trzeba je było wyremontować i pokryć asfaltem. Drogi dojazdowe są obecnie sukcesywnie przekazywane na własność gminy Strzyżów i remontowane. To duża zasługa sołtys Anny Fąfary i Rady Sołeckiej Brzeżanki.
Kolejną dużą sołecką inwestycją był remont budynku Domu Strażaka, w którym zmieniono pokrycie dachowe oraz zaadaptowano pomieszczenie dla młodzieży, gdzie wspólnymi siłami mieszkańcy położyli płytki i pomalowali ściany, wymienili stolarkę okienną. Kuchnię wyposażyli w sprzęt AGD i w nowe meble, w głównej sali wybudowali kominek, a sfinansowano te inwestycje m.in. z wynajmu sali na szkolenia rolników. Tak więc pani Anna, prawdziwy gospodarz wsi, dba od dziesięciu lat, aby sołeckie pieniądze wydatkowane na określony cel przynosiły kolejne korzyści finansowe. Z funduszu sołeckiego została sfinansowana m.in. wymiana drzwi i bramy garażowej w remizie strażackiej, przy dodatkowym wsparciu z budżetu gminy Strzyżów wykonano centralne ogrzewanie w całym budynku.
Sołectwo Brzeżanka bierze aktywny udział w programie odnowy wsi, z którego pozyskano fundusze m.in. na postawienie ogrodzenia wokół kościoła oraz parking. Ale nie tylko inwestycje drogowe czy remonty budynków użyteczności publicznej we wsi są priorytetem w działalności społecznej Anny Fąfary. Chcąc uchronić miejscową podstawówkę przed likwidacją utworzyła stowarzyszenie prowadzące szkołę w Brzeżance, którego została prezeską. Dzięki niej nadal uczą się dzieci w szkołach w Gliniku Zaborowskim, Tropii i Gliniku Charzewskim. Obecnie szkoły te są prowadzone przez Strzyżowskie Towarzystwo Oświatowe. Anna Fąfara pozyskała dla tych placówek komputery, a także wyposażenie placów zabaw.
Jak podkreślają członkowie rady sołeckiej Brzeżanki, sołtys Anna Fąfara potrafi wzbudzić wśród mieszkańców niebywałą aktywność społeczną. Razem z nią angażują się w różne inicjatywy, np. sprzątają teren wokół szkoły, kościoła, Domu Strażaka, pielęgnują trawniki i boisko sportowe. Pomagają osobom starszym i niedołężnym dowożąc im warzywa, owoce i inne potrzebne do codziennego życia artykuły spożywcze czy środki czystości. W 2012 roku pani Anna zorganizowała we wsi po raz pierwszy Dzień Seniora, który teraz jest tradycyjnie obchodzony co rok. Jej wieś nie wyobraża sobie życia bez takich wydarzeń i imprez, jak: dożynki, mikołajki, Dzień Matki czy zabawa sylwestrowa.
W 2016 roku mieszkańcy Brzeżanki po raz pierwszy głosowali nad budżetem obywatelskim, do którego projekt na wykonanie nowoczesnego boiska sportowego złożyła pani sołtys. Aż 75% mieszkańców zagłosowało za tą inwestycją. Anna Fąfara aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich Brzeżanki. Sekretarz KGW Anna Wójcik punktuje takie cechy naszej laureatki, jak otwartość na ludzi i ich problemy, zapał do pracy społecznej na rzecz wsi i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań wspólnoty sołeckiej. – Jako przewodnicząca Koła zachęca nas do udziału w różnych konkursach i piknikach, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich przybliżają i przypominają kulturę i tradycję polskiej wsi – podkreśla Anna Wójcik.
Józef Szypuła z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeżance mówi o sołtys Annie Fąfarze, że jest ona dobrym duchem Stowarzyszenia. Pomaga w zdobyciu sprzętu i wyposażenia remizy, z funduszu sołeckiego dofinansowano m.in. zakup ubrań bojowych dla strażaków. W wyniku pozyskania środków finansowych z Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania zrealizowany został tzw. mały projekt, dzięki któremu wyremontowano budynek remizy. –Jest wielką fanką zawodów strażackich, mobilizuje nas do treningów, później gorąco nam kibicuje na zawodach gminnych. Przygotowuje ciekawe imprezy dla mieszkańców, które wspólnie jako OSP organizujemy – informuje Józef Szypuła.
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego Stanisław Lawera podkreśla, że sołtys Anna Fąfara aktywnie uczestniczy w wielu projektach SSWP, współorganizuje konferencje dla sołtysów, a także szkolenia dla sołtysów powiatu strzyżowskiego. Jest prezeską Koła Sołtysów Powiatu Strzyżowskiego oraz członkiem Zarządu SSWP. Prowadzi społecznie stronę internetową Stowarzyszenia. Grzegorz Szczygieł, sołtys Wyżnego i sekretarz Powiatowego Koła Sołtysów w Strzyżowie, zaznacza, że Anna Fąfara bardzo dobrze współpracuje z 65. Sołtysami, członkami koła. Zainicjowała wspólne coroczne spotkania integracyjne sołtysów z władzami gminnymi i powiatowymi, które organizuje kolejno w innej gminie powiatu strzyżowskiego. W 2016 roku współorganizowała konferencję sołtysów województwa podkarpackiego w Żyznowie. Reprezentuje sołtysów w gminie i powiecie, przedstawia ich stanowisko w różnych sprawach, w tym także problemy środowiska sołtysów dotyczące m.in. diet.
Podkarpacka Izba Rolnicza w rekomendacji sołtys Anny Fąfary, dobrej rolniczki i reprezentantki strzyżowskich rolników w Izbie, podkreśla owocną współpracę trwającą już od 2007 roku. Arkadiusz Bęben, dyrektor biura PIR, ocenia, że Anna jest osobą doskonale potrafiącą integrować mieszkańców wsi, zwłaszcza kobiety mieszkające na terenach wiejskich. Działa w Komisji ds. Kobiet z Obszarów Wiejskich przy Podkarpackiej Izbie Rolniczej. Jest osobą pełną pomysłów i inicjatyw, prawdziwą liderką, a jej zapał i zaangażowanie przekładają się na konkretne działania poprawiające życie strzyżowskiej wsi.
Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Brzeżance Małgorzata Żołyńska również zwraca uwagę na zaangażowanie sołtys Anny Fąfary w sprawy szkoły i oświaty wiejskiej, dbałość o dobry wizerunek tej placówki, a przede wszystkim konkretną pomoc w wielu imprezach szkolnych, m.in. w formie drobnych upominków dla dzieci. Podkreśla jej zasługi jako prezeski STO w Strzyżowie w utrzymaniu szkoły w Brzeżance przy małej liczbie uczniów. – Swoim zaangażowaniem i zabieganiem o dobro naszych dzieci pani Anna Fąfara dążyła do utworzenia Strzyżowskiego Towarzystwa Oświatowego, dzięki któremu nasza mała szkoła nie została zlikwidowana, a dzieci mogą się uczyć w przyjaznej i rodzinnej atmosferze – dodają członkowie Rady Rodziców tej szkoły. Obecna prezes STO w Strzyżowie Maria Zamorska przypomina o trudnych początkach działalności STO i zaangażowaniu pani Anny w organizację małych szkół przejętych przez Stowarzyszenie i jego reprezentowanie jako nowego organu prowadzącego. Dostosowała funkcjonowanie tych szkół (w Brzeżance, Gliniku Zaborowskim i Tropii), opracowała nowe warunki zatrudnienia nauczycieli i wynagradzania zgodnie z zasadami finansowania szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina.
Do tytułu „Sołtys Roku 2016” zarekomendowali sołtys Annę Fąfarę m.in. sołtysi i rady sołeckie sołectwa Gbiska i Bonarówki ceniąc jej doświadczenie jako radnej oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Wysokiej Strzyżowskiej. A przede wszystkim sami rolnicy powiatu strzyżowskiego złożyli ponad 40 podpisów poparcia oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko”, Towarzystwo Przyjaciół Godowej, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, Szkoła Podstawowa w Gliniku Zaborowskim, Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie.
Za wieloletnią działalność społeczną na rzecz mieszkańców sołectwa Brzeżanka i zaangażowanie w problemy wsi, a zwłaszcza w edukację najmłodszych oraz sprawy kobiet wiejskich, sołtys Anna Fąfara została uhonorowana zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2016”.

Grażyna Szady
Gazeta Sołecka, Nr 5(305), str. 6-7, 19
Fot. archiwum sołectwa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


1. Anna Fąfara aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich Brzeżanki.
2. Dzięki pieniądzom z funduszu sołeckiego zyskali również strażacy z OSP.
3. Sołtyska wie, jak ważna jest integracja i wspólne spędzanie czasu.
4. W wyremontowanej świetlicy wiejskiej swoje święto obchodzą seniorzy.
5. Przebudowana droga w Brzeżance wraz z umocowaniem kamiennym rzeczki.
6. Powiatowe spotkanie sołtysów w gminie Czudec.
7. Podczas Pikniku Drobiowego zorganizowanego przez Podkarpacką Izbę Rolniczą
8. Mały plac zabaw przy Szkole Podstawowej.