• Zobacz więcej

Grudzień 2017

Drukuj

gru2017Maria Ewa Ratyńska - Zastań
Od 15 lat Maria Ewa Ratyńska pełni funkcję sołtysa w sołectwie Zastań na wyspie Wolin w województwie zachodniopomorskim i cieszy się niekwestionowanym autorytetem wśród mieszkańców  swojej wioski. Powszechnie lubiana, energiczna i pełna pomysłów, dba wraz z radą sołecką o to, by w jej sołectwie i miejsko-wiejskiej gminie Wolin ludziom żyło się coraz lepiej i ciekawiej, żeby nie musieli w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi wyjeżdżać z Zastania.
– Pani Maria Ratyńska bierze udział w różnych projektach, skutecznie pozyskuje fundusze zewnętrzne, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców związane z poprawą infrastruktury wiejskiej – mówi Anna Frąckowiak z rady sołeckiej w Zastaniu. – Dzięki jej działaniom mamy we wsi świetlicę wiejską, plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, którą sukcesywnie co roku powiększamy o nowy sprzęt do ćwiczeń. Pani sołtys jest organizatorką różnych imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Mikołajki, Dzień Wiosny. Była organizatorką Międzysołeckiego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Sołtysów, a także pierwszomajowego „Marszu po zdrowie”, lubi bowiem ruch na świeżym powietrzu i marzy jej się, żeby Zastań zyskał miano najbardziej usportowionego sołectwa na Wolinie.
Poprzez swoje zaangażowanie pani Maria aktywizuje mieszkańców wioski do uczestnictwa w dożynkach gminnych i parafialnych, kultywowania starej lokalnej tradycji wspólnego przygotowywania wieńców dożynkowych, a także stoisk promujących sołectwo na różnych targach oraz jarmarkach bożonarodzeniowych i noworocznych, jak również podczas Dni Wolina. Sołtys Ratyńska uważa, że sołectwo chcąc promować swoje walory wypoczynkowe i turystyczne – wszak do Bałtyku stąd tylko jeden krok – powinno brać udział w różnych  konkursach i zawodach organizowanych przez gminę Wolin, dlatego na Zastań zawsze można liczyć w konkursach Piękna Wieś Ziemi Wolińskiej, Najpiękniejszy Wieniec, Najpiękniejszy świąteczny stroik czy Najsmaczniejsza świąteczna potrawa, w których to konkurencjach niejednokrotnie wieś zajmuje czołowe miejsca i otrzymuje wyróżnienia.
– Pani sołtys lubi spędzać aktywnie czas z młodzieżą i dziećmi podczas ferii i wakacji letnich. Wtedy pełni funkcję animatorki, organizuje warsztaty i ciekawe zajęcia dla młodszych mieszkańców, wycieczki i turnieje sportowe. Proponuje młodzieży wspólne prace na rzecz sołectwa, w tym porządkowanie otoczenia wioski, a w zamian za pomoc zaprasza na przykład na wspólny wyjazd na basen. Zachęca najmłodszych do uczestnictwa w konkursach specjalnie dla nich przygotowywanych, jak również dorosłych mieszkańców wioski do wyjazdów do kina, teatru i Opery w Szczecinie. Poprzez osobiste zaangażowanie pani sołtys pokazuje, jak wiele znaczą dla niej mieszkańcy Zastania i rozwój ukochanej wioski. Nigdy nie odmawia pomocy, a sprawy innych przedkłada nad swoje – podkreśla Anna Frąckowiak.
Sołtyska popularyzuje również historię Pomorza Zachodniego, organizuje spotkania z ludźmi z pasją (projekt z 2013 roku „Poznamy tych, których już znamy”), a także wyjazdy do Fortu Gerharda w Świnoujściu, gdzie młodzież poznaje tajniki służby żołnierzy pruskich i zdobywa
wiedzę historyczną o tej części Polski. W 2013 roku sołectwo Zastań zostało gospodarzem
obchodów gminnego „Dnia Sołtysa” na wyspie Wolin. W 2017 podczas „Dnia Sołtysa” pani Maria Ratyńska zdobyła „złote widły”. Bardzo ciepło i życzliwie wyraża się o pani Marii Ratyńskiej ks. kanonik Zbigniew Szymański, proboszcz parafii w Międzywodziu: „Jako proboszcz życzyłbym wszystkim miejscowościom posiadać takiego sołtysa. Trudno dzisiaj znaleźć w narodzie społecznika równie wielkiego serca, ogromnej determinacji, zapominającego o sobie, działającego na rzecz innych osób, bo taką osobą jest Pani Maria”.
Ks. proboszcz Szymański podkreśla takie zalety sołtys Marii Ratyńskiej, jak zaszczepianie lokalnego patriotyzmu, mobilizowanie społeczności do działania, pobudzanie do rozwoju i rozszerzania własnych zainteresowań, dbanie o kontakt z kulturą, aktywizowanie mieszkańców do udziału w wiejskich, parafialnych, gminnych, powiatowych i diecezjalnych dożynkach, wspólne przygotowywanie wieńców dożynkowych i palm wielkanocnych.
A także aktywny udział pani Marii w spotkaniach sołtysów w Kołbaczu oraz ogólnopolskich spotkaniach sołtysów w sanktuarium w Licheniu! O dobrym lokalnym liderze, którym jest Maria Ratyńska dowiadujemy się z rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”, której członkiem jest od 9 lat. Od początku działalności LGD pani Maria aktywnie włącza się we wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez grupę, zwłaszcza związane z promocją Ziemi Wolińskiej poprzez kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów. Sołectwo Zastań brało udział w „Pikniku nad Odrą” w 2011 roku, Barzkowickich Targach Pomerania, Leaderowskich Igrzyskach Zachodniopomorskiego. Prezes Zarządu LGD Marek Matys ceni kompetencje Marii Ratyńskiej i jej kreatywność w zarzadzaniu aktywnością lokalnego środowiska, a także jej zdolności międzypokoleniowej integracji mieszkańców Zastania. – Pani sołtys konsekwentnie realizuje wizję rozwoju swojego sołectwa, osobistą troską otacza powierzone jej mienie sołeckie, w tym świetlicę wiejską, która służy całej lokalnej społeczności – podkreśla M. Matys.
– W 2012 roku pani Maria Ratyńska otrzymała Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla regionu zachodniego Pomorza, była też nominowana do nagrody Wolińskie Światowidy 2012 w kategorii: społeczna i charytatywna działalność – wylicza Jerzy Smoleń, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej, którego Maria Ratyńska jest współzałożycielką, a obecnie skarbnikiem.
Nasza laureatka stale dokształca się i poszerza swoją wiedzę, m.in. uczestnicząc w „Europejskiej Akademii Sołtysa. Wsparcie postaw obywatelskich mieszkańców wsi zachodniopomorskich”. Brała też udział w projekcie „Razem lokalnie więcej regionalnie. Partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym i wojewódzkim”. Uczestniczyła w projekcie „Partnerstwo dla Natury 2000” oraz „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, ukończyła Szkołę Animatorów Wiejskich i szkolenie uprawniające do prowadzenia świetlicy środowiskowej.
W 2008 roku wzięła udział w Europejskim Kongresie Odnowy Wsi w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie oraz w konferencjach i seminariach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz podkreśla, że Maria Ratyńska aktywnie uczestniczy w naradach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej. Jest sołtysem rzetelnym i uczynnym dla mieszkańców, odpowiedzialnym za powierzone mienie gminne i środki pieniężne inkasowane w ramach podatków i opłat lokalnych. Potrafi sprawnie pozyskiwać środki na podejmowane w sołectwie inwestycje i przedsięwzięcia, nie tylko z funduszu sołeckiego, lecz także z programów pomocowych Fundacji Wspomagania Wsi: „Pożyteczne ferie” i „Pożyteczne wakacje”, Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Program Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem możemy więcej” oraz programu „Świetliki”. Sołectwo pani Marii sześciokrotnie zdobyło granty gminne z budżetu gminy i miasta Wolin, a także wielokrotnie uzyskało wsparcie od inwestorów i przedsiębiorców prywatnych. Sami mieszkańcy podejmują również własne inicjatywy zdobywania środków finansowych na rozwój wioski, na przykład przeprowadzają zbiórki złomu (akcja „Puszka 2007”), sprzedają też wyroby własne (ciasta) na targach i kiermaszach.
Wspólnie z mieszkańcami pani Maria zorganizowała akcję odnowienia czterech przystanków autobusowych i zagospodarowała skwery wokół nich. W listopadzie tego roku mieszkańcy Zastania zakończyli trwający dwa lata projekt poprawiający estetykę wioski, dzięki któremu zagospodarowano i upiększono pobocza przy przystankach autobusowych i otoczenie klombu.
Za swoją piętnastoletnią działalność na rzecz sołectwa Zastań i gminy Wolin, pracę z dziećmi i młodzieżą kultywującą tradycję i lokalne obyczaje, a także krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców i promocję zdrowego stylu życia pani Maria Ratyńska została wybrana jednym z dwunastu najlepszych sołtysów w kraju w 2016 roku.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa
Gazeta Sołecka, nr 12(300), str. 6-7, 19