Grudzień 2017 - spis treści

Drukuj
NUMER 12(300)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Mojemu krewnemu dedykuję  – 2
Sołtysi poznańscy w ofiarnej służbie  – 3, 38
Sołtys z rockandrollowego zaułka  – 4–5
Głos sołtysa – 6–7, 19
Z dziennika sołtysa  – 6–7
Referendalny chichot historii  – 8–9, 17
Kultura połączyła pokolenia  – 10–11
Nie tylko dla sołtysowej  –  12–16
„Casting” w Kłodawie  –  18
Śląska wieś Kozłów  – 20–21
Galeria wójtów  –  21
Kiedy wójt i rada gminy może odrzucić wniosek?  – 22–23
Ogólnopolski konkurs dla sołectw  – 23
Urządzamy się z funduszem sołeckim  – 24
Z Chrośnicą najtańsze i nowoczesne drogi  –  25
Biznes to jakość i odpowiedzialność  – 26–27
Z historii Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów  –  28
OSA dla wszystkich  – 28
Orzeczenie – wyjaśnienie  – 29
Jesień KULTURĄ wypełniona  – 30–31
TUW: Czas na wzajemność  – 32
Podpatrzone  –  33
Zmotywowani do aktywności  – 34–35, 36
„Z Górki” do integracji  – 36
Nowe władze SSWW  – 37
Regulamin Konkursu „Sołtys Roku”  – 39
Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Sołtys Roku”  – 40
KRUS: Inicjatywy KRUS na rzecz bezpieczeństwa pracy rolników  – 41
Centralne Tragi Rolnicze za nami!  – 42
Banki Spółdzielcze SGB liderem w finansowaniu agrobiznesu  – 43
Ekspert radzi  – 44
40 lat minęło!  – 44
Czym zaskoczy branżę rolniczą?  –  45
Biomasa na topie  –  46
Bayer wspiera młodych naukowców  – 46
Wykorzystać system  – 47
W stronę słońca  –  47
Zmierzch Karty Nauczyciela  – 48
Dowód zdrady  –  48