• Zobacz więcej

Październik 2017

Drukuj
10 17Grażyna Pietrak – Moszna
Był rok 2010, gdy mieszkańcy sołectwa Moszna w gminie Jastków w woj. lubelskim wybrali jednomyślnie Grażynę Pietrzak sołtysem swojej wioski. Znali Grażynę bardzo dobrze i wiedzieli, że mogą na niej polegać. Ekonomistka i rolniczka z zawodu dawała gwarancję, że problemy rolniczej ludności są jej bliskie i będzie potrafiła je rozwiązać, a także pomóc sąsiadom w razie potrzeby. Jeszcze w kwietniu tego samego roku Grażyna Pietrak już jako sołtyska zaangażowała się w reaktywację po dwudziestu latach Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego. W pierwszym roku jej sołtysowania wreszcie doprowadzono oświetlenie na ulicy biegnącej od wsi Sadurki do centrum Moszny.
W 2011 roku pięćdziesięciu mieszkańców pod wodzą sołtyski zabrało się do porządkowania wioski – wykarczowali drzewa, krzaki i zarośla pod przyszłą świetlicę i boisko, usunęli zalegający gruz, który później wykorzystali do utwardzenia pobocza i parkingu. Sołectwo Moszna wtedy już dysponowało funduszem sołeckim, więc za pieniądze z funduszu ogrodzono boisko. Moszna powoli zaczęła pięknieć, w 2012 roku oddano do użytku plac zabaw dla dzieci. Przygotowano płytę boiska z nowoczesnym systemem nawodnienia pod przyszłe piłkarskie rozgrywki. Koszt inwestycji (w tym nawiezienie torfu i położenie siatki przeciw kretom) wyniósł 12 tys. zł. Mieszkańcy chętnie pomagali przy budowie i wyposażeniu boiska do piłki nożnej i siatkowej, m.in. sami wykonali i wkopali bramki. Zagospodarowali skarpę przy boisku, na której ułożyli agrowłókninę i posadzili ozdobne rośliny. Wykonali tzw. łapacze. W ciągu pierwszych dwóch lat sołtysowania Grażyny Pietrzak pokazali wspólnymi siłami, jak można zadbać o swoją wioskę i stworzyć plenerowy obiekt do uprawiania sportu i rekreacji.
Rok 2012 obfitował w dalsze ciekawe pomysły i ich skuteczną realizację. Najważniejszą inicjatywą podjętą wówczas przez mieszkańców okazała się budowa świetlicy wiejskiej. Projekt zyskał akceptację władz samorządowych gminy Jastków, które na ten cel przeznaczyły 120 tys. zł. Mieszkańcy zaś zdecydowali, że w ciągu dwóch lat 2013–2014 pieniądze z funduszu sołeckiego również zostaną przekazane na realizację tak długo oczekiwanej sołeckiej inwestycji. W 2016 roku postawiono wiatę, która służy jednocześnie jako plenerowa scena podczas występów artystycznych.
W tym samym czasie kontynuowano przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu: przy drodze wojewódzkiej wytyczono zatoki autobusowe, a przy nich wiaty przystankowe. Przebudowano również drogi gminne. W rok później przy placu obok świetlicy wiejskiej postawiono siłownię plenerową. Zakupiono garaż przeznaczony do składowania narzędzi i innych drobnych elementów służących m.in. do prac porządkowych.
Sołtys Grażyna Pietrak stale zachęca mieszkańców do dbania o porządek i czystość w obejściach, o przydomowe ogródki i wspólną wiejską zieleń. Dwa razy w roku organizuje sołeckie sprzątanie wsi, co również integruje mieszkańców i powoduje, że Moszna zmienia na lepsze swoje oblicze.
Grażyna Pietrak doskonale potrafi połączyć pracę na roli ze sprawowaniem funkcji sołtysa i działaniem na rzecz wspólnoty wiejskiej. A nie jest to łatwe zadanie, gdyż wraz z mężem prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo rolne. Specjalizuje się w bardzo czasochłonnej produkcji warzyw, m.in. fasolki szparagowej, brokułów, kalafiorów, a także buraków cukrowych i zbóż. Nic dziwnego więc, że została wybrana starościną dożynek gminnych, a w 2017 roku starościną dożynek wojewódzkich, które odbyły się w Radawcu. Władze gminne cenią ją za ogromne zaangażowanie w pracę sołtysa, kreatywność i umiejętność współpracy z mieszkańcami. Z jednej strony pani Grażyna bardzo pragmatycznie podchodzi do kwestii związanych z rozwojem swojego sołectwa, stawiając głównie na poprawę infrastruktury komunalnej czy drogowej. Z drugiej zaś – bliskie są jej działania z pogranicza kultury i tradycji ludowej Lubelszczyzny. Dlatego tak mocno dążyła do reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego. I udało się! Została pierwszą przewodniczącą KGW w swojej wiosce i od tego czasu zarówno KGW, jak i KR, intensywnie wspierają życie kulturalne i sportowe Moszny, w którym mogą brać udział także mieszkańcy z sąsiednich wiosek. Do wyboru mają różne zajęcia i dyscypliny sportowe. Na przykład regularnie organizowane są kursy kulinarne, warsztaty rękodzielnicze albo kurs żeglarski lub rodzinny wyjazd na ferie zimowe do Szaflar wraz z nauką jazdy na nartach, Dni Sportu z turniejem piłki siatkowej i nożnej oraz grami dla najmłodszych. Pani Grażyna organizuje wycieczki integracyjne „z kluczem”, ostatnio pod nazwą „Od Moszny do Moszny”, czyli wyjazd na Opolszczyznę do pięknego zamku w miejscowości też o nazwie Moszna na zaproszenie tamtejszego KGW, albo festyny rodzinne pt. „Wszyscy razem” na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z mieszkańcami, z ciekawymi turniejami i konkursami sportowymi, a także występami grupy teatralno-tanecznej. W porze świąt organizowane są jasełka ze wspólnym kolędowaniem, „Misterium Męki Pańskiej” w okolicznych parafiach (Jastków, Tomaszowice), „Orszak Trzech Króli”. A w ciągu roku kultywowane są obrzędy i zwyczaje ludowe, chociażby „Obrzęd przekazania chleba” na dożynkach gminnych i powiatowych. Mieszkańcy Moszny wraz ze swoją sołtyską występują charytatywnie w domach pomocy dla osób starszych i dla dzieci niepełnosprawnych w Lublinie i szpitalu w Poniatowej. Pani Grażyna działa również w radzie parafialnej.
Koło Gospodyń Wiejskich jest prawdziwym oczkiem w głowie Grażyny Pietrak – ma ono nawet swoją stronę na Facebooku (www.facebook.com/KGWMoszna). Warto tam zaglądać, aby na bieżąco wiedzieć, co w sołectwie ciekawego się dzieje. „Na naszej stronie chcemy pokazać jak aktywnie działamy, co robimy i jakie są nasze osiągnięcia. Warto wspomnieć, że Koło Gospodyń Wiejskich z Moszny chętnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Założyłyśmy grupę teatralno-artystyczną, która przygotowuje programy promujące tradycyjne pieśni, lokalną kulturę, oraz reprezentuje wieś Moszna za zewnątrz (dożynki, jarmarki, festyny, charytatywne występy w domach pomocy). W działaniach grupy chętnie uczestniczą dzieci, młodzież i panowie z Kółka Rolniczego, z czego szczególnie jesteśmy dumne. Celem naszym jest działalność społeczna na rzecz mieszkańców wsi, przywracanie polskich tradycji, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych” – napisały panie z KGW Moszna.
– Pomimo ciężkiej pracy na roli sołtys Grażyna Pietrak zawsze ma czas i chęci do wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej, jest pełna werwy i pomysłów na przyszłość. Odwiedza chorych mieszkańców, pomaga w  załatwianiu spraw urzędowych. Potrafiła zintegrować rdzenną społeczność wsi z napływowymi mieszkańcami, których w obecnym czasie dużo zamieszkało na terenie naszej wsi – zgodnie wyrażają opinię Alicja Anulewicz, przewodnicząca KGW w Mosznie oraz Marian Chęć, prezes Kółka Rolniczego w Mosznie.
Pani Grażyna aktywnie współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Kraina wokół Lublina”, m.in. przy realizacji projektu pt. „Pięciobój nowoczesny”, podczas którego startują zawodnicy w pięciu dyscyplinach: kajakarstwo, łucznictwo, bule, rzutki i rajd rowerowy. W dalszym ciągu zabiega o poprawę infrastruktury drogowej we wsi, w tym budowę chodnika dla pieszych i wyasfaltowanie drogi w Mosznie, a także zakup kolejnej wiaty przystankowej. Planuje wykończenie sceny wiaty i położenie wokół niej kostki brukowej, a dla grupy artystycznej zakup instrumentów muzycznych: akordeonu i klarnetu.
Za swoją aktywność społeczną oraz charytatywną wykraczającą znacznie poza funkcję sołtysa, a także działalność na rzecz wspólnoty sołeckiej Moszna Wieś, gminy Jastków i regionu pani Grażyna Pietrak została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2016”.
 

Grażyna Szady

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Fot. archiwum sołectwa
1. Mieszkańcy chętnie włączają się w prace porządkowe w sołectwie.
2. Co roku mieszkańcy Moszny bawią się podczas festynu rodzinnego.
3. Dzień Seniora uświetniają występy zespołu KGW.  
4. Wspólnie gotowanie z innymi gospodyniami integruje.
5. W montowaniu siłowni plenerowej pomagali panowie.
6. Otwarcie świetlicy wiejskiej – ważne wydarzenie w życiu sołectwa.
7. Grażyna Pietrak odbiera list gratulacyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy.