Czerwiec 2017 - spis treści

Drukuj
Nr 6(294)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Myślę, że...  –  2
Skarbowa wyciskarka  – 3, 18
Wieś w kolorze ochry  – 4-5, 26
Głos sołtysa  –  6-7, 19
Z dziennika sołtysa  –  6-7
Jak przestać być wójtem?  – 8-9, 17
Inspiracje z Holandii: gospodarstwa opiekuńcze jako przestrzeń opieki i terapii  – 10-11
Nie tylko dla sołtysowej  –  12-16
Granty dla sołectw  – 18
Warmińska Jerozolima  – 20-21
Galeria wójtów  – 21
Kto ma kompetencję zmiany przedsięwzięcia?  – 22–23, 25
Urządzamy się z funduszem sołeckim  – 24
Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich  – 26
Wsparcie dla gospodarki odpadami  –  27
Lepsza jakość, niższe koszty  – 27, 28
Alternatywne ciepło  –  28
Orzeczenie – wyjaśnienie  – 29
Węgój – wieś straszydeł  –  30–31, 38
TUW: Warto ubezpieczyć uprawy w TUW „TUW”  – 32
Podpatrzone  –  33
4 czerwca 1989 – wybory, które zmieniły oblicze Polski  – 34–35
Powrót do domu  – 36–37
Kto w Polsce kupuje ziemię?  – 39
Rolnicy o zrównoważonym rolnictwie  –  40
Niebezpiecznie w rolnictwie  –  43
Ekspert radzi  – 44
Którędy i dlaczego ucieka ciepło  –  44
Kryteria dla biomasy  – 45
Największa wystawa sektora OZE  – 46
Ustawą w smog  –  47
Polecaj fotowoltaikę innogy i zarabiaj  –  47
Gdzie uczą najlepiej? – 48
Galernicy autostrad  –  48