Maj 2017 - spis treści

Drukuj
Nr 5(293)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Element kontrowersyjny?  – 2
Unia Europejska zmieniła polską wieś  –3, 18
Najlepsi Sołtysi Roku 2016!  – 4–5
Głos sołtysa – 6-7, 19
Z dziennika sołtysa  – 6–7
W proteście odeszli od tablic  – 8-9
To sołectwo ma trzy latka  –  10–11
Pracowicie i odpowiedzialnie  – 11, 26
Nie tylko dla sołtysowej  –  12-16
Na Warmii i Mazurach chcą stowarzyszenia  –  17
Sowinko najlepsze!  – 17
Wspólnota Gotów  – 20-21
Galeria wójtów  –  21
Czy można pomóc powiatowi z funduszu?  – 22-23, 25
Urządzamy się z funduszem sołeckim  – 24
Odpady skontrolowane  –  27, 28
Pięć lat dla gmin  – 28
Orzeczenie – wyjaśnienie  – 29
Srebrne bociany  –  30-31
TUW: Wzajemnie i bezpiecznie  – 32
Podpatrzone  –  33
Wywiezieni na Wschód (cz. II)  – 34-35
Piękna nasza Polska cała  – 36
Jaka wspólna polityka rolna po 2020 roku?  – 37
Ekspert radzi  – 40
Zielone AGRO SHOW zaprasza  – 40
Dni Pola PROCAM  – 40
Nowe możliwości w ochronie upraw ogrodniczych  –  42
Energia ze słońca pod strzechą  –  45
Dom pasywny – co to znaczy?  –  46
Odwrót od węgla  – 46
Dotacje na eko-edukację  –  47
Z Podkarpacia ku Europie  – 48
Rewolucja kobiet  – 48