• Zobacz więcej

Maj 2017

Drukuj
2017 05Marian Kopczyński – Radnica
Położona tuż przy granicy na Odrze Radnica, w gminie Krosno Odrzańskie w Lubuskiem, szczyci się historią sięgającą co najmniej XIII w., chociaż wykopaliska archeologiczne dowodzą, że już w V w. wytapiano w tej osadzie rudy żelaza, przetwarzane potem na miecze i hełmy dla wojowników. Wieś leżąca na szlaku handlowym w kierunku Świebodzina właściwie przez większość swoich dziejów rozkwitała czerpiąc dochody ze sklepów, karczm, masarni, piekarni, tartaków i fabryki papieru, a przede wszystkim z handlu. II wojna światowa przyniosła koniec prosperity dla prawie półtora tysiąca mieszkańców tej nadodrzańskiej wioski o przedwojennej nazwie Radnitz. Obecnie mieszka tu około 700 osób, głównie ludność napływowa ze wschodu i z Polski centralnej oraz ich potomkowie. Część młodych emigruje w poszukiwaniu pracy do miast w głębi kraju, a także za granicę, głównie do Niemiec. Do dnia dzisiejszego we wsi są kultywowane tradycje przywiezione z rodzinnych stron, jak pieczenie chleba czy też wędzenie wyrobów wędliniarskich oraz wykonywanie niespotykanych gdzie indziej oryginalnych przyśpiewek weselnych.
Radnickiej wspólnocie od prawie 19 lat przewodzi Marian Kopczyński, Sołtys Roku 2015, emerytowany rolnik, niekwestionowany lider wioski, w latach 2006–2010 radny Rady Gminy Krosno Odrzańskie. Na stałe do Radnicy, w której spędził dzieciństwo i ukończył szkołę podstawową, pan Marian wrócił w 1970 roku i tu założył rodzinę. Po powodzi tysiąclecia w 1997 roku, najważniejszym zadaniem mieszkańców, oprócz przywrócenia do życia swoich domów i gospodarstw, była rozbudowa szkoły podstawowej, na co poświęcili wiele własnej pracy i czasu, a której potem musieli bronić przed likwidacją. Kolejnym osiągnięciem było wybudowanie boiska Orlik przy tejże szkole, a także boisk do gry w siatkówkę i koszykówkę. Do ważnych inwestycji zrealizowanych za kadencji pana Mariana należy zaliczyć budowę remizy strażackiej dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wyposażenie jej w dwa nowoczesne samochody bojowe. Wyremontowano również ogrodzenie wokół obecnego cmentarza komunalnego i postawiono na nim odnowiony obelisk SOLA, prawdopodobnie poświęcony żołnierzom I wojny światowej, którzy zginęli w walkach podczas przeprawy przez Odrę. Wcześniej teren dawnego cmentarza poniemieckiego był bardzo zaniedbany. Przy obelisku powstało niewielkie lapidarium z pozostałości krzyży i nagrobków. Dziś pod pomnikiem z wyrytymi polskimi i niemieckimi napisami składają kwiaty mieszkańcy żyjący po obu stronach Odry, Polacy i Niemcy.
Z ważnych dla Radnicy inwestycji trzeba wymienić ukończenie kanalizacji w 2015 roku, wyremontowanie dróg, chodników i obwodnicy. W latach 2016–2017, po wielu zabiegach sołtysa Kopczyńskiego i mieszkańców jest przebudowywana droga wojewódzka przebiegająca przez wieś, wcześniej zaniedbana, z dziurami w asfalcie i koleinami, stwarzająca bardzo duże niebezpieczeństwo dla ludzi i samochodów. Mieszkańcy domagali się również wytyczenia chodnika dla pieszych długości półtora kilometra.
W rozmowie z Gazetą Sołecką sołtys Marian Kopczyński podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania od 2009 roku funduszu sołeckiego w jego sołectwie i pozostałych wioskach w gminie Krosno Odrzańskie. – Wcześniej każde sołectwo w mojej gminie również dysponowało pewnymi środkami finansowymi otrzymywanymi z budżetu gminy i przeznaczało je na realizację swoich potrzeb zgodnie z ustaleniami, jakie zapadały na zebraniach wiejskich. W sumie, między innymi ze środków funduszu sołeckiego, wykonaliśmy wspólnymi siłami jako mieszkańcy Radnicy wiele potrzebnych sołeckich inwestycji. Bardzo ważna dla nas była budowa wiaty „Scena Letnia”, wyposażonej w stoły i ławy. Przez trzy lata zbieraliśmy z różnych źródeł fundusze na zakup materiałów budowlanych, ale przede wszystkim włożyliśmy w tę inwestycję bardzo dużo własnej pracy i serca. Wokół sceny postało kilka obiektów towarzyszących o charakterze sportowo-rekreacyjnym: boisko do piłki plażowej, siłownia na powietrzu, a także garaż i magazyn. Mamy bezpiecznie ogrodzony plac zabaw dla dzieci, zainstalowaliśmy ławki przy boisku, położyliśmy chodnik. Jesteśmy dumni, że udało nam się wspólnie stworzyć miejsce integrujące społeczność naszej wsi. Jednocześnie dostępne dla osób spoza Radnicy, z sąsiednich wiosek i dla turystów, którzy także do nas coraz częściej przyjeżdżają na wypoczynek. Część tych inwestycji współfinansowaliśmy właśnie z funduszu sołeckiego. Naszą najważniejszą coroczną imprezą jest festyn „Noc Świętojańska” z lampionami, który odbywa się na Scenie Letniej i wokół niej, połączony z puszczaniem wianków do strumienia i śpiewaniem świętojańskich pieśni. Ten obiekt jest wykorzystywany praktycznie zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba, również na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i inne okazjonalne wydarzenia ważne dla naszej wioski. Fundusz sołecki przyczynia się do integracji mieszkańców Radnicy. Co roku z funduszu sołeckiego otrzymujemy kwotę około 23 tys. zł, a to już dosyć pokaźna suma pieniędzy, którą możemy wydać na nasze sołeckie potrzeby! Doceniam pomoc każdego z sąsiadów, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba włożyć własną pracę czy pomysł, którego wymaga konkretne sołeckie przedsięwzięcie. Dobra współpraca sołtysa, rady sołeckiej i samych mieszkańców przy realizacji każdej inwestycji, a szczególnie tej finansowanej z funduszu sołeckiego, jest po prostu niezbędna. Pieniądze to jeszcze nie wszystko, ważne by nasze projekty kreowały wspólnotę wiejską – przekonuje pan Marian.
Nasz laureat aktywnie działa w Gminnym Kole Stowarzyszenia Sołtysów w Krośnie Odrzańskim i Stowarzyszeniu Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego; jest delegatem na zjazdy Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, organizuje m.in. pielgrzymki sołtysów do sanktuarium w Licheniu. Jest również członkiem założycielem grupy inicjatywnej odnowy wsi Radnica, która powstała w 2008 roku i jej liderem. We wsi działa nieformalne stowarzyszenie Rzeczpospolita Babska Radnicka, w której dobrze sprawdza się również męska część mieszkańców wioski, a które ma duży wpływ na życie kulturalne i społeczne tej miejscowości. Jest piłkarski klub sportowy, który odnosi sukcesy w lokalnych rozgrywkach. Wytyczono kilka ciekawych szlaków turystycznych dla turystów pieszych, rowerowych oraz kajakarzy, którzy chcą płynąć po Odrze od Nietkowic przez Radnicę do Osiecznicy na trasie długości 60 km. Malownicza lokalizacja wioski wzdłuż Odry, dostępność wielu atrakcji przyrodniczych, w tym unikatowe obszary Natura 2000, wielokulturowe środowisko mieszkańców sprzyjają rozwojowi agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promocji sołectwa, zachęcając turystów do odwiedzin Radnicy.
W dowód uznania dla wieloletniej pracy sołeckiej „od podstaw” sołtysa Radnicy, kapituła Konkursu „Sołtys Roku” przyznała panu Marianowi Kopczyńskiemu zaszczytny tytuł Sołtys Roku 2015.


Grażyna Szady
fot. archiwum sołectwa, P. Łuczka
Gazeta Sołecka Nr 5(293), str. 6-7, 19

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • a10


Zdjęcia:
1. Sołtys Marian Kopczyński to niekwestionowany lider wioski.
2. „Scena Letnia” – miejsce imprez np. Festynu Kościelnego.
3. Obelisk pamięci tych co zginęli podczas I Wojny Światowej..
4. Wystawa towarzysząca obchodom Dnia Seniora.
5. Wyremontowany siłami mieszkańców budynek szkoły.
6. Duma sołtysa - odnowiona i doposażona remiza OSP.
7. Bezpieczny, ogrodzony plac zabaw – miejsce rozrywki najmłodszych.
8. Wybudowane przy szkole boisko Orlik służy młodym sportowcom.
9. Marian Kopczyński wbija pamiątkowy gwóźdź w drzewiec sztandar gminnego koła sołtysów.
10. Pamiątkowe zdjęcie podczas uroczystego finału Konkursu „Sołtys Roku”.