Sierpień 2015 - spis treści

Drukuj
Nr 8(272)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy − 2
Ministerstwo zapomniało, wójtowie poprawiają − 2
25 lat samorządności − 3, 4–5
Rekomendacje na przyszłość − 4, 10–11
Głos sołtysa − 6–7, 19
Z dziennika sołtysa − 6–7
Gminy w Sieci − 8
Opowieści krasnogrudzkie − 9
Nie tylko dla sołtysowej − 12–16
Świętowali w Suchatówce − 17
Wizerunek sołectwa w Internecie − 18
Pora na seniora − 20–21
Galeria wójtów − 21
Czy przezroczyste urny wystarczą? − 22–23
Urządzamy się z funduszem sołeckim − 24
Opowieść o Prostkach − 26
Śmieci pod nadzorem − 27, 28
Odpady na wakacjach − 28
Orzeczenie – wyjaśnienie − 29
Fundusz sołecki kreuje społeczeństwo obywatelskie − 30–31
TUW: Bezpieczna gmina − 32
Podpatrzone − 33
Leguny, Mochy i ofermy − 34–35
Piękna nasza Polska cała − 36
Łączenie i dzielenie − 37, 38
Ochrona młodych roślin rzepaku ozimego − 39
Ekspert radzi − 40
GUS: Nie taka ankieta straszna jak ją malują − 41
PROW 2014–2020: Trwa przyjmowanie wniosków
o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu − 42
Zrównoważone i wydajne − 43
Szczęśliwy los od firmy TECH-KOM − 43
Stawiamy na młodych − 44
Drwale cięli w upale − 44
Spotkamy się w Bednarach − 44
Zmiany dla prosumentów − 45, 47
Po co nam referenda − 48
Dopust Boży − 48