• Zobacz więcej

Sierpień 2015

Drukuj
082015Tadeusz Wójcik – Trześniów
Pan Tadeusz Wójcik, laureat konkursu „Sołtys Roku 2013”, może pochwalić się dosyć nietypową drogą kariery samorządowca, bowiem najpierw jako solidarnościowy poseł na Sejm RP I kadencji reprezentował społeczność regionu Podkarpacia, skąd pochodzi, a dopiero dwanaście lat później został wybrany sołtysem Trześniowa w gminie Haczów, gdzie działa na rzecz wspólnoty sołeckiej liczącej półtora tysiąca mieszkańców! W nowej kadencji jest radnym i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Haczów. Jest również prezesem miejscowej spółki wodnej.
Z zawodu ślusarz-mechanik, z wyboru sołtys, współzałożyciel Koła Sołtysów Powiatu Brzozowskiego w 2002 roku, nigdy nie zapomniał, że najważniejsza jest działalność na rzecz wspólnoty, z której się wywodzi. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Sanoku i przez wiele lat prowadził gospodarstwo rolne. Działał w opozycji Solidarnościowej, w NSZZ RI „Solidarność”, na początku lat 90. kierował strukturami związku w ówczesnym województwie krośnieńskim. W 2006 roku został wybrany radnym gminy Haczów. Już na początku działalności w polityce lokalnej został doceniony za swoje kompetencje, operatywność i przedsiębiorczość. Dowodem tego jest również wybór na prezesa Zarządu Koła Sołtysów.
– Dzięki operatywności Tadeusza Wójcika, Koło Sołtysów Powiatu Brzozowskiego należy do najprężniej funkcjonujących w województwie podkarpackim, corocznie organizuje szkolenia sołtysów i spotkania z władzami powiatowymi, a także parlamentarzystami reprezentującymi region Podkarpacia – podkreśla Stanisław Lawera, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego.
Rodzinna gmina pana Tadeusza – Haczów jest bogata w zabytki. Najważniejszy z nich to zbudowany u schyłku XIV stulecia drewniany gotycki kościół. Jest najstarszym drewnianym obiektem sakralnym w Polsce i największym w Europie. Po odkryciu polichromii z 1494 roku kościół haczowski stał się jednym z najcenniejszych zabytków polskiej architektury drewnianej. Wewnątrz zachowała się polichromia figuralna przedstawiająca Mękę Pańską, wizerunki świętych i sceny ze św. Stanisławem. W 2003 roku gotycki kościół w Haczowie został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. W samym Trześniowie, sołectwie naszego laureata, znajduje się zespół rezydencjonalny w otoczeniu parku. Dwór jest modrzewiowy, pokryty czterospadowym dachem z gontem. Przed elewacją frontową dworu usytuowane jest główne skupisko drzew dawnego parku krajobrazowego. Znajduje się tu platan, rzadki okaz na Podkarpaciu. W otoczeniu dworu zachowały się: murowana rządcówka, drewniana oficyna i spichlerz z XIX wieku.
Przez 12 lat sołtysowania Tadeusz Wójcik zrealizował w swojej małej Ojczyźnie wiele przedsięwzięć infrastrukturalnych takich, jak remonty obiektów sportowych, szkolnych, dróg oraz cmentarza. Podjął się bardzo ważnej inwestycji, jaką było odnowienie dawnej, głównej drogi wiejskiej. Wykonanie tego zdania przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a zwłaszcza uczniów miejscowej szkoły i osób starszych. Droga ta biegnie wzdłuż wsi. We wsi wyremontowano stary dom ludowy, gdzie wykonano nową elewację, wymieniono okna i drzwi, naprawiono sanitariaty. Utwardzono teren wokół budynku i położono asfalt. Sołtys Wójcik przyczynił się do wyremontowania ośrodka zdrowia w Trześniowie i przeniesienia gabinetu stomatologicznego do nowego wyremontowanego pomieszczenia. Odnowiono sale przeznaczone dla biblioteki. Wykonano oświetlenie uliczne. Oddano też do użytku halę sportową przy zespole szkół i odremontowano gruntownie budynek szkolny. Przy przedsięwzięciu aktywnie pomagali mieszkańcy. Zorganizowano prace przygotowawcze i porządkowe, rozbiórkę budynków przy szkole, starych sanitariatów, dokonano niwelacji terenu pod budowę obiektu. Dzięki inicjatywie sołtysa udało się uzyskać dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 1 mln złotych ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, natomiast 35 tys. złotych przyznał na prace wykończeniowe Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Tadeusz Wójcik posiada wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej i gospodarczej na rzecz wsi Trześniów. Doskonale pełni funkcję łącznika między mieszkańcami a władzami gminy, organizuje zebrania wiejskie, na których wspólnie są omawiane sprawy dotyczące sołectwa. Uczestniczy we wszystkich inicjatywach, spotkać go można na wielu „frontach” robót. Współpracuje z organizacjami lokalnymi: Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ludowym Zespołem Sportowym. Dzięki jego zaangażowaniu miejscowa OSP pozyskała fundusze na nowy samochód ze specjalistycznym wyposażeniem. Wynikiem działań sołtysa Trześniowa jest otrzymanie 28 tys. zł na wyposażenie kuchni dla Koła Gospodyń Wiejskich; z tych pieniędzy zakupiono nowe regały, stoły, zmywarkę, froterkę oraz zastawę stołową. Współpracuje też z klubem sportowym, dzięki niemu pozyskano środki finansowe m.in. na remont podłogi do świetlicy, urządzono sanitariaty przy stadionie sportowym.
Jako radny i sołtys, Tadeusz Wójcik aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, zna jej potrzeby i cieszy się jej sukcesami. Zawsze można na niego liczyć. Jest człowiekiem przedsiębiorczym, aktywnym i otwartym nie tylko na potrzeby mieszkańców Trześniowa, ale także na innych ludzi. To doskonały organizator.
– Jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajduje się w nowym otoczeniu i łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne. Jest społecznikiem od wielu lat, z sukcesem współpracuje z lokalnymi organizacjami. Potrafi pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Jest osobą sumienną i zaangażowaną w pracę społeczną. W wykonywanej przez niego pracy sołtysa znaczącą rolę odegrała jego aktywność i kreatywność. Przejawia inicjatywę i zaangażowanie w nowych rozwiązaniach, które przyczyniają się do rozwoju sołectwa Trześniów – mówi Stanisław Jakiel, wójt gminy Haczów.
Pan Tadeusz założył zespół obrzędowy „Trześniowskie wesele”, w którym sam występuje. Propaguje obrzędy i tradycje regionu Podkarpacia. W 2011 roku dzięki jego inicjatywie odbyło się premierowe wystawienie sztuki „Trześniowskie wesele” przy licznej publiczności zgromadzonej w sali domu ludowego w Trześniowie. Aktorzy-amatorzy prezentowali tradycje i obrzędy weselne tej wsi. Przedstawienie zrealizowano na podstawie tekstów źródłowych, pochodzących z połowy lat 50. ubiegłego wieku, przechowywanych do dnia dzisiejszego przez Marię Ziemiańską. Pani Maria jest 90. letnią pieśniarkę, poetką oraz działaczką i propagatorką kultury ludowej. „Trześniowskie wesele” łączy w sobie gwarę trześniowską, stroje ludowe, starodawne pieśni i obrzędy pochodzące z początków XX wieku. Obrzędy zawierające się w przedstawieniu to zmówiny, wesele, taniec drużek, oczepiny. Inicjatywa wystawienia sztuki powstała z potrzeby odświeżenia kultywowanych niegdyś obrządków, aby mogły być pamiętane przez kolejne pokolenia i być może na nowo transponowane do dzisiejszej rzeczywistości. Stroje zostały wykonane dzięki pomocy Marii Ziemiańskiej, a wzorowane były na zachowanych zdjęciach. Wystrój i dekoracja sceny oraz rekwizyty przygotowano dzięki współpracy mieszkańców wsi. Organizację przedstawienia zawdzięcza się zespołowi pod kierownictwem Tadeusza Wójcika. Podczas spektaklu przygrywała kapela z Rymanowskiego Domu Kultury. Całą imprezę prowadził, oczywiście, pan Tadeusz. Jak przyznaje sam sołtys, nie byłoby tej premiery, gdyby nie dobra wola i ogromna pomoc Marii Ziemiańskiej, która posiadała stare zapiski sztuki trześniowskiej weselnej. Przy mozolnej pracy dwóch pań: Aliny Prorok i Krystyny Wojtoń udało się stworzyć pełny scenariusz przedstawienia. Dużo pomogły panie, które dawniej występowały w tej sztuce i jeszcze pamiętały ludowe melodie i przyśpiewki. Premiera odbyła się w 2011 roku i zgromadziła tysiąc widzów. Obecnie zespół obrzędowy liczy 26 osób. Wystąpił w kilkunastu miejscowościach i cieszy się dużą popularnością. Sołtys Tadeusz Wójcik planuje poszerzyć działalność zespołu i przygotować inne widowiska ilustrujące takie dawne obrzędy, jak skubanie pierza, pieczenie placka czy kiszenie kapusty. Sołtys co roku organizuje również ciekawe imprezy z okazji Święta Niepodległości. W uroczystościach tych licznie uczestniczą mieszkańcy sołectwa Trześniów i okolicznych wsi.
Jakie plany na przyszłość ma sołtys Tadeusz Wójcik, laureat ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku 2013”? Jego marzeniem jest wykonanie na pobliskim wzgórzu amfiteatru i kompleksu rekreacyjno-sportowego dla społeczności wiejskiej.
Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa, K. Czerwińska/Senat RP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

1.Wielkanocna składanie życzeń i raportu sołtysowi przez strażaków.
2 i 3. „Trześniowskie wesele” łączy w sobie gwarę trześniowską, stroje ludowe, starodawne pieśni i obrzędy pochodzące z początków XX wieku. Pierwszy jego pokaz odbył się w 2011 roku.
4. Otwarcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Trześniowie.
5. Otwarte w 2014 r. boisko to najnowsza inwestycja w sołectwie.
6. Drogi wymagają ciągłych remontów.
7. Dom Kultury to niemalże drugi dom sołtysa.
8. Tadeusz Wójcik odbiera z rąk marszałka Senatu Bogdana Borusewicza puchar „Sołtysa Roku 2013”.