• Zobacz więcej

Lipiec 2015 - spis treści

Drukuj
Nr 7(271)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Fundusz sołecki aktywizuje wieś – 3, 17
Rutyna im nie grozi – 4 ̶ 5
Głos sołtysa – 6–7, 19
Z dziennika sołtysa – 6–7
Gminy w Sieci – 8
Kulturalnie w Czarnym Borze – 9
Koniec świata w Iwęcinie – 10–11
Nie tylko dla sołtysowej – 12–16
Płacę komórką – 18
Słup na działce – 20–21, 38
Galeria wójtów – 21
Najciekawsze w Sieci – 22–23
Urządzamy się z funduszem sołeckim – 24
Fundusz sołecki w działaniu – wyzwania i recepty – 26
Rewolucja nie tylko w śmieciach – 27
Dopłata do worka – 27
Czas dla spółek – 28
Słoneczna rekultywacja – 28
Orzeczenie – wyjaśnienie – 29
Prawne uwarunkowania funduszu sołeckiego – 30–31
TUW: Bezpieczne lato z wzajemnością – 32
Podpatrzone –33
„Podstawa zdrowej ekonomii –34–35
Piękna nasza Polska cała – 36
Najlepiej zamknąć i zlikwidować – 37, 38
Kierunek wysokie plony – 39, 40
Zielone Agro Show – Polskie Zboża 2015 – 40 ̶ 41
Ekspert radzi – 42
Jak bezpiecznie spędzić urlop i mieć do czego wracać – 43, 44
Roundup Flex 480 do zastosowań przedżniwnych – 44
DEKALB ma nowa stronę internetową!  ̶  44
Polskie ptaki zagrożone – 45
Energetyczne serce bije w Poznaniu – 46
Koniec solarnego boomu!  ̶  46
Prosument się zmienia – 47
Papieskie światło dla środowiska – 48
Oczami Kanadyjczyka – 48