• Zobacz więcej

Czerwiec 2015 - spis treści

Drukuj
Nr 6(270)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Sołtysi Roku w Senacie – 3, 4–5, 22–23
Głos sołtysa – 6–7, 19
Z dziennika sołtysa – 6–7
Gminy w Sieci – 8
Zmiana przepisów o wspólnotach gruntowych – 9, 24
Cysterska wieś Szczyrzyc – 10–11
Nie tylko dla sołtysowej – 12–16
Muzycznie w Łęczyckiej Zagrodzie – 17
Darmowa wiedza z Internetu – 18
Odpowiadamy na listy – 20–21
Galeria wójtów – 21
Urządzamy się z funduszem sołeckim – 25
Sprzedaż gruntów gromadzkich – 26, 37, 38
Zużyte, ale bezcenne – 27
Zmierzch torebek foliowych? – 27
Życie na świeżym powietrzu – 28
Śmieciarki na metan – 28
Orzeczenie – wyjaśnienie – 29
Wybrane elementy dobrego projektu – 30–31
TUW: Bezpiecznie i stabilnie – 32
Podpatrzone –33
Nielegalne wieńce –34–35
Piękna nasza Polska cała – 36
Cenna książka dla wiejskiego samorządowca – 38
PARPA: Co należy zrobić w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych osobom nieletnim? – 39
Ekologią w kreta – 40
Rekordowa zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin – 40
GUS: Skąd się biorą dane statystyczne? – 41
Ekspert radzi – 42
Ogrodnik AE – w ochronie przed szkodnikami – 42
Grunt to bezpieczeństwo – 43
Syngenta pomaga pszczołom – 44
Publicznie o biogazowniach – 45
Zielone taryfy dla OZE – 45
Łapiąc wiatr w pionie – 46
Mała elektrownia wiatrowa – 47
Nabór wniosków już trwa! – 48
Idą zmiany – 48