• Zobacz więcej

Kwiecień 2015

Drukuj
04-2015Czesław Suchacki - Borówek
O osiągnięciach mieszkańców i bardzo ciekawej historii niewielkiego Borówka usłyszałam w Warszawie podczas uroczystej gali Nagrody Kulturalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za rok 2013, której laureatem jest właśnie to sołectwo. I wtedy zainteresowało mnie, jak nieliczna wspólnota wiejska pod przewodnictwem autentycznego lidera – sołtysa potrafi zrealizować trwałe przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym i muzealnym, którego nie powstydziłoby się niejedno profesjonalne muzeum rolnictwa w kraju – Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Sołtysem tej niewielkiej wioski w gminie Prusice na Dolnym Śląsku jest Czesław Suchacki. Liczy ona zaledwie kilkadziesiąt osób. Cechą wyróżniającą Borówek spośród innych wsi w tej gminie jest wyjątkowe zaangażowanie wszystkich mieszkańców na rzecz działalności wspierającej rozwój wspólnoty sołeckiej oraz zachowania lokalnych wartości kultury i tradycji. Obecnie Borówek jest samodzielnym sołectwem, dawniej był przysiółkiem wsi Chodlewko. Jeszcze wcześniej jego niemiecka nazwa brzmiała Neu Krumpach. Borówek w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie i jest to niewątpliwie zasługa sołtysa Czesława Suchackiego, który potrafi za sobą „pociągnąć" do wspólnego działania mieszkańców swojej wioski. Potwierdza to otrzymane wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska 2013" oraz zajęcie zeszłym roku II miejsca w kategorii „Najlepszy start w Odnowie Wsi". Celem tego konkursu jest wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.
Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym podczas blisko ośmioletniego sołtysowania pana Czesława jest, wspomniane już, utworzenie Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz organizacja na jego terenie Pikniku Borówkowego. Mieszkańcy dbają również o otoczenie swojej wioski, przy wjeździe do niej postawili krzyż przydrożny oraz witacz „Borówek Wita" z herbem i logo sołectwa, sfinansowane ze składek mieszkańców z pomocą gminy. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono ławeczki „pod trzema dębami" oraz wiatę przystankową. Bardzo ważną inwestycją była poprawa oświetlenia, dla Borówka została zakupiona pierwsza lampa solarna w gminie Prusice. Głównymi źródłami finansowania przedsięwzięć realizowanych we wsi jest fundusz sołecki, dotacje, darowizny oraz środki pozyskane od sponsorów. Przybliżona wartość inwestycji przeprowadzonych w czasie 8 lat sołtysowania Czesława Suchackiego wynosi ponad 100 tys. zł.
Na pomysł stworzenia Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych wpadł pan Czesław, który na realizację projektu otrzymał wsparcie finansowe z gminy Prusice i Powiatu Trzebnickiego, jednak najcenniejszym wkładem w jego budowę była praca i zaangażowanie mieszkańców Borówka. W skansenie zostały zgromadzone i odnowione eksponaty rolnicze z różnych stron Polski. Odwiedzający mogą zobaczyć pług z 1840 roku, kierat, młockarnię z lat 30 XX wieku, kopaczkę do ziemniaków sprzed 150 lat, przedwojenne chomąta, siewniki, żniwiarki, obsypywaczki do ziemniaków, śrutowniki do zboża oraz wyposażenie domu, maselnicę, nieckę do wyrabiania ciasta na chleb, nosidło do wody. Ponadto na terenie skansenu powstała chata „Borówka", wiata chroniąca eksponaty, a cały obiekt ogrodzono. Skansen jest doskonałym sposobem na pożyteczne i ciekawe spędzanie wolnego czasu nie tylko przez mieszkańców gminy Prusice. Można z niego czerpać wiedzę historyczną o życiu dawnej wsi, jest doskonałą alternatywą do prowadzenia zajęć z historii, dlatego do skansenu organizowane są wycieczki dla uczniów z okolicznych szkół. W 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych połączone z Piknikiem Borówkowym. Uroczystość obfitowała w wiele atrakcji, odbyła się wystawa oraz korowód pojazdów zabytkowych, prezentacja legendy o Borówku, występy zespołów ludowych, konkursy wiedzy ekologiczno-rolniczej dla dzieci i dorosłych, zabawa taneczna. Do Borówka ściągnęły tłumy. Sołtys Suchacki osobiście oprowadzał wszystkich zgromadzonych i opowiadał historię każdego urządzenia, które trafiło do skansenu. Sam obiekt jest w dalszym ciągu rozbudowywany, mieszkańcy Borówka mają mnóstwo pomysłów na jego wykorzystanie. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na terenie skansenu zaprojektowano ścieżkę edukacyjną z zakresu wiedzy ekologicznej. Na trasie zwiedzania turyści znajdują interaktywne tabliczki przedstawiające różnorodne przedmioty i średni czas ich rozkładu w środowisku. Omawiana jest degradacja środowiska, jej przyczyny oraz skutki, rodzaje odpadów oraz sposoby ich zagospodarowania. Zwraca się także uwagę na szkodliwość odpadów dla środowiska i zdrowia ludzi oraz na konieczność segregowania śmieci.
Inicjatywa aktywnego sołtysa i mieszkańców Borówka narodziła się ze społecznej potrzeby do integracji i aktywizacji siebie nawzajem. Borówek to najmniejsze sołectwo gminy Prusice, a pomimo to mieszkańcy znaleźli sposób na zwrócenie uwagi na swoją wieś w środowisku lokalnym, jak i w powiecie, województwie, a nawet całym kraju. W ten oto sposób stał się, jak zaznacza sołtys Czesław Suchacki: „Małą wsią wielkich ludzi". Gdyby gmina Prusice chciała sama wybudować ten skansen, kosztowałoby to 400 tys. zł. Dzięki temu, że do pomocy włączyli się mieszkańcy, prace można było wykonać za 10% wartości. Działania społeczności z Borówka zostały docenione w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego „Piękna Wieś Dolnośląska", Borówek otrzymał wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza wieś". Zgrana i chętna do działań na rzecz wspólnego dobra społeczność z Borówka zdobyła również główną nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za inicjatywy kulturalne budujące społeczeństwo obywatelskie. Otrzymali nagrodę pieniężną o wartości 8 tys. zł, dyplom oraz statuetkę. Działalność sołtysa Czesława Suchackiego i wspierających go mieszkańców przyczyniła się do rozwoju społeczności, a także zachowania lokalnych wartości kultury i tradycji. Aktywny sołtys wraz z mieszkańcami dołączyli do „Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej". Wzięli udział w warsztatach z tworzenia sołeckich strategii rozwoju wsi. Przez trzy dni nad strategią pod okiem specjalistów pracowali mieszkańcy Borówka, poświęcając swój własny czas. Strategia miała na celu ukazanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, które stoją przed nią. Nowo powstały dokument został zaakceptowany i przyjęty przez zebranie wiejskie. Program podzielony był na poziom krótkoterminowy i długoterminowy, prezentujący i wytyczający cele, a analiza zasobów wsi stała się inspiracją do kolejnych pomysłów i działań.
Czesław Suchacki jest radnym Miasta i Gminy Prusice, strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokowej, prezesem Ludowego Klubu Sportowego. Pracuje jako funkcjonariusz aresztu śledczego we Wrocławiu. Dzięki swojej otwartości i bezpośredniości, sołtys Suchacki często zapraszany jest do występów w mediach. Udzielał wywiadów do gazet lokalnych, brał udział w reportażu na temat budowy skansenu. Jest także członkiem Stowarzyszenia „Borówek", którego działalność wspomaga rozwój społeczności lokalnej, zwiększa aktywność osób starszych organizując dla nich imprezy rekreacyjne. Sołtys angażuje się w promowanie kultury tradycyjnej w swojej małej Ojczyźnie. Sam uzdolniony muzycznie, jest członkiem zespołu ludowego „Trzy Dęby". Ambitni muzycy z Borówka mają już na swoim koncie pierwszy sukces. Wygrali konkurs organizowany przez Radio Wrocław, dzięki czemu nagrali płytę z własnymi utworami. Zespół powstał w 1982 roku z inicjatywy Marii Suchackiej, ówczesnej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Pierwotna nazwa to Kodlewianie, potem zmieniono ją na Borowianie. Obecną nazwę nadano przy okazji 30-lecia działalności zespołu. Od początku istnienia odnosił sukcesy na lokalnych estradach. Brał udział w imprezach takich jak: Kolorowe Wsie, Spotkania muzykujących rodzin, przeglądy zespołów kolędniczych. Kierownikiem zespołu jest, oczywiście, sołtys Suchacki. Pan Czesław jest wspaniałym liderem z charyzmą i pomysłami, dzięki temu motywuje mieszkańców do działania na rzecz wspólnego dobra. Wszystkie prace związane z uatrakcyjnianiem wyglądu i poprawą estetyki wsi są wykonywane na zasadzie wolontariatu mieszkańców. Nic dziwnego, że aktywny sołtys i mieszkańcy Borówka mogą się pochwalić licznymi sukcesami. Zajęli m.in. I miejsce w zawodach dożynkowych w 2011 i 2012 roku, i II miejsce w Powiatowym Turnieju Sołtysów.
Kapituła ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2013" również doceniła zasługi pana Czesława Suchackiego dla sołectwa Borówek i wspólnoty sołeckiej oraz gminy i regionu przyznając mu zaszczytny tytuł jednego z dwunastu najlepszych sołtysów w kraju.

Grażyna Szady

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

Fot. archiwum sołectwa, K. Czerwińska/Senat RP

1. Tablice edukacyjne przy „Borówkowej ścieżce".
2. Mieszkańcy sołectwa lubią ruch na świeżym powietrzu.
3. Przejazd traktorów z ub. wieku podczas Pikniku Boprówkowego.
4. Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych to oczko w głowie sołtysa.
5. Podczas Pikniku Borówkowego nie brakowało atrakcji dla najmłodszych.
6. Sołtys jest kierownikiem zespołu ludowego „Trzy Dęby".
7. Sołtys Czesław Suchacki odbiera z rąk Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusza Młotkiewicza list gratulacyjny Prezydenta RP.