Listopad 2013

Drukuj
okladka1311Roman Klewenhagen - Boruszyn
Od przeszło ćwierć wieku Roman Klewenhagen pełni funkcję sołtysa w Boruszynie w wielkopolskiej gminie Połajewo. Właściwie tylko już z zamiłowania prowadzi małe gospodarstwo rolne, a gospodaruje na swojej ziemi od zawsze, bo Klewenhagenowie od blisko dwóch stuleci zamieszkują okolice Obornik, Czarnkowa, Piły i Poznania. Kiedyś pomagał w gospodarstwie rodzicom, dziś prowadzi je z rodziną. Rolnictwo nie przynosi mu znacznych dochodów, ale dzięki pracy na roli zawsze ma coś do zrobienia, a jest człowiekiem nieznoszącym bezczynności. Pan Roman jest zdolnym przedsiębiorcą i inwestorem, zarówno w swoim sołectwie, przeprowadzając zakrojone na szeroką skalę inwestycje, jak i w prywatnym życiu. Ma dwa sklepy spożywcze, niewielkie, ale przynoszące rodzinie dochód. Wciąż pełen energii skutecznie łączy ze sobą funkcję sołtysa, skarbnika OSP oraz przewodniczącego Rady Gminy Połajewo, własną działalność gospodarczą z pracą na roli. Prywatnie pan Roman jest szczęśliwym mężem i ojcem pięciorga dzieci. Pomimo sprawowania wielu funkcji nadal ma czas dla najbliższych, gdyż rodzina jest dla niego najważniejsza i najbardziej kochana.
Boruszyn to sołectwo warte uwagi nie tylko dlatego, że jego sołtys Roman Klewenhagen znalazł się w dwunastce najlepszych sołtysów roku 2012. Wieś jest przede wszystkim znana dzięki innemu słynnemu boruszynianinowi, podróżnikowi Kazimierzowi Nowakowi, który w latach 30. przebył rowerem i pieszo całą Afrykę.
Gmina Połajewo, do której należy sołectwo pana Romana, jest bogata w zabytki świadczące o jej długiej i ciekawej historii. Najcenniejszy z nich to późnobarokowy kościół parafialny w samym Połajewie, z lat 1773 –1780, trójnawowy, z wieżą dobudowaną w 1907 r. W jego ołtarzu bocznym znajduje się niewielki cenny tryptyk renesansowy Pokłon pasterzy pędzla Mateusza Kossiora z Poznania, z 1572 r. W kościele na uwagę zasługują renesansowe drewniane rzeźby Św. Barbary i Św. Katarzyny. Obok usytuowane są dwie kaplice z 1907 r., wpisane do rejestru zabytków. W Połajewie warto również obejrzeć dawny eklektyczny zbór ewangelicki z początku XX w., pospacerować po pięknym parku krajobrazowym z XVIII w. Boruszyn natomiast może pochwalić się kościołem parafialnym z 1822 r., dworkiem z parkiem przydworskim o powierzchni 1,5 ha cennym pod względem przyrodniczo-kulturowym. Zabytkami są także drewniane domy z przełomu XVIII i XIX w. stanowiące przykład zabudowy szachulcowej.
Pan Roman jest sołtysem od 25 lat, nic więc dziwnego, że za jego kadencji przeprowadzono wiele inwestycji. Najważniejsze z nich to rozbudowa szkoły podstawowej, zasypanie stawu oraz wykonanie kanalizacji burzowej. W ostatnich latach rozbudowano kotłownię przy Wiejskim Domu Kultury, zainstalowano nową centralę telefoniczną i linię światłowodową łączącą miejscowości w gminie. Wyremontowano strażnicę OSP, wybudowano chodniki w całej wsi i wyrównano drogi. Dzięki zakupieniu kina domowego, podłączeniu Internetu i stołu do gry „Piłkarzyki" młodzież zaczęła chętnie przychodzić i integrować się w świetlicy wiejskiej. Obok niej wybudowano boisko wyposażone w kosze i tablice do gry w koszykówkę. Zgodnie z planem odnowy miejscowości Boruszyn na lata 2009-2013, przystąpiono do remontu WDK i zagospodarowano centrum wsi. Postawiono nowy budynek funkcjonujący jako przystanek autobusowy, połączony z pawilonem handlowym. Cały teren obsadzono krzewami i drzewami. W 2012 r. na modernizację wsi wydano 550 000 zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu gminy, a także z festynów i innych imprez organizowanych przez sołectwo. Największą z nich ukończono w 2012 r., kiedy zmodernizowano centrum wsi oraz odremontowano Wiejski Dom Kultury i teren wokół niego. Uwieńczeniem wszystkich inwestycji i remontów dokonanych do tej pory było zorganizowanie w pięknym i zadbanym Boruszynie Powiatowych Dożynek wspólnie z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim. Mieszkańcy zaangażowali się w pomoc przy organizacji imprezy, pięknie przystroili wieś, z życzliwością i wielkopolską gościnnością przyjęli gości.
– Praca społeczna wykonana przez pana Romana Klawenhagena, sołtysa Boruszyna, a także bardzo dobre relacje z mieszkańcami, zaowocowały stworzeniem niesamowitego klimatu w pięknie udekorowanej wiosce podczas tego rolniczego święta – wspomina Stanisław Pochyluk, wójt gminy Połajewo.
Od 25 lat pan Roman inicjuje działania i wspomaga pracę samorządu. Oprócz „etatowych" prac przy zbieraniu opłat lokalnych czy podatków, które wykonywane są zawsze rzetelnie i terminowo, współorganizuje różne imprezy. Działa na rzecz wsi, wspomaga Koło Gospodyń Wiejskich. Zadbał o wyposażenie wiejskiej kuchni, dzięki czemu dużo sprawniej można przygotować poczęstunek dla gości przybywających na imprezy i święta do Boruszyna.
– Będąc naszym sołtysem, opiekunem wsi, nigdy się nie poddaje. Robi to, co do niego należy. Bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przykładem może być modernizacja centrum naszej wsi. To dzięki niemu nie mamy się teraz czego wstydzić, tylko cieszymy się z pięknie odnowionego miejsca – podkreśla Monika Pankowska-Mazur z KGW w Boruszynie.
– Pomaga przy organizowaniu zabaw i festynów strażackich. Nie tylko jest sołtysem, ale również strażakiem ochotnikiem zawsze chętnym i gotowym do działania. W jednostce wyróżnia się dokładnością i odpowiedzialnością, dlatego od wielu już lat jest naszym skarbnikiem – dodaje Krzysztof Mazur, prezes Zarządu OSP Boruszyn.
Jako radny już od kilku kadencji reprezentuje interesy swojej wsi, zgłaszając wszystkie wnioski i zażalenia, które przedstawiają mu mieszkańcy. Sołtys Boruszyna ma dobry kontakt z sołecką społecznością, co pozwala mu mobilizować ludzi do działania. Wspólnie organizowane są festyny i imprezy dożynkowe. Podczas turniejów wsi rywalizują ze sobą miejscowości Boruszyn, Krosin, Młynkowo i Tarnówko. Organizowane są Zimowe Spartakiady Wiejskie i Gminne. W 2004 r. sołectwo zajęło IV miejsce w konkursie „Piękna Wieś".
Od lat we wsi odbywają się debaty i spotkania związane z postacią podróżnika Kazimierza Nowaka, mieszkańca Boruszyna w latach 1925-31, który właśnie stąd w 1931 r. wyruszył w swą wielką podróż rowerem i pieszo przez Afrykę. Słynny podróżnik urodził się 11 stycznia 1897 r. w Stryju na Ukrainie. Po pierwszej wojnie światowej zamieszkał w Poznaniu, gdzie podjął pracę urzędnika biurowego, jednocześnie w trakcie rowerowych wycieczek po kraju realizował swe pasje podróżnika i fotografa. Odbył dwie podróże po Europie, przemierzając rowerem Węgry, Austrię, Włochy, Belgię, Holandię, Rumunię, Grecję, Turcję. W roku 1927 dotarł do ogarniętej wojną Trypolitanii w Afryce Północnej. Wrócił do kraju, właśnie do Boruszyna, jednak już w 1931 r. zjawił się ponownie na Czarnym Lądzie. W 1937 r. zmarł, wycieńczony nawrotami malarii i zapaleniem płuc. W 2011 r. Roman Klewenhagen, sołtys Boruszyna, wysłał sztafetą do Stryja dwa drzewka do zasadzenia - lipę i dąb, mające upamiętnić słynnego podróżnika. Wraz z Fundacją im. Kazimierza Nowaka organizuje Plener Podróżniczy w Boruszynie, chcąc przybliżyć osobę sławnego poszukiwacza przygód. Prezes Fundacji im. Kazimierza Nowaka Dominik Szmajda docenia zaangażowanie naszego laureata w organizację Pleneru Podróżniczego i popularyzację postaci słynnego podróżnika.
Pan Roman w wolnych chwilach zajmuje się muzyką, gra na perkusji. Był członkiem zespołu „Szli do wsi", a także orkiestry dętej, grającej na uroczystościach kościelnych. Wciąż jest człowiekiem pełnym nowych pomysłów rozwijających sport i kulturę Boruszyna. Inicjuje coroczne turnieje wsi, zimowe spartakiady i zabawy taneczne. Dba o bezpieczeństwo i dobry wizerunek wsi. Nie zapomina o najbiedniejszych, organizując zbiórki zboża dla potrzebujących wsparcia. W 2008 r. zorganizował w swoim sołectwie Gminny Turniej Piłkarski Dzikich Drużyn, a także gminne turnieje szachowe i warcabowe. Zgłosił także Boruszyn do konkursu LGD „Zielona Wieś", a za wygrane pieniądze zakupił rośliny do upiększenia miejscowości.
Za swoją społeczną postawę, energię i działanie na rzecz mieszkańców wspólnoty sołeckiej, a także promocję sołectwa Boruszyn i gminy Połajewo w Polsce i świecie poprzez zaangażowanie się w popularyzację nieco zapomnianej sylwetki Kazimierza Nowaka, podróżnika tamtej epoki na miarę Stanley'a i Livingstone'a, Roman Klewenhagen został laureatem Konkursu „Sołtys Roku 2012".


Grażyna Szady

Fot. M. Koziczyński, archiwum sołectwa

Gazeta Sołecka, Nr 11(251), str. 6-7, 19.