• Zobacz więcej

Październik 2013

Drukuj
okladka1310Danuta Izydorczyk - Stare Siołkowice
– Zazwyczaj niewielu jest ludzi w naszym otoczeniu, na których pomoc możemy liczyć, na sołtys Danutę Izydorczyk – zawsze! – mówi Krystian Jonienc, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach. – Jest prawdziwym gospodarzem swojej wsi, dostępna i komunikatywna, łączy ludzi, reaguje na lokalne potrzeby i wspomaga oddolne inicjatywy. I od lat jako „członek wspierający" zawsze służy pomocą strażakom. Dzięki jej poparciu został zakupiony nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stare Siołkowice, podczas powodzi w 2010 roku razem z mieszkańcami przygotowywała posiłki dla uczestników obrony wałów. Wspólnie z nami opracowuje projekty grantowe i dzięki tej współpracy z funduszy unijnych uzyskaliśmy środki na zakup sprzętu komputerowego, kopiarki i drukarki.
Pogodna i uśmiechnięta pani Danuta Izydorczyk, laureatka Konkursu „Sołtys Roku 2012", jest autentyczną liderką społeczną, aktywizującą wspólnotę sołecką i budującą społeczeństwo obywatelskie swojej wioski. Pełni funkcję sołtysa Starych Siołkowic już czwartą kadencję. Od 2006 roku jest radną gminy Popielów i członkiem organizacji Caritas. Należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach, Zarządu Stowarzyszenia Nasza Wieś Stare Siołkowice, Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opolskiego. Współpracuje z Lokalną Grupą Działania Stobrawski Zielony Szlak. Od ćwierć wieku jest społeczną szefową zespołu folklorystycznego „Siołkowiczanki", który sama przed laty założyła działając na rzecz swojej małej Ojczyzny. Nic zresztą dziwnego, Stare Siołkowice, jak i cała gmina Popielów, to piękne tereny z ciekawą historią świadczącą o zmiennych losach Śląska Opolskiego.
Początki osady sięgają XII wieku, chociaż ślady odnalezione podczas prac wykopaliskowych świadczą jednoznacznie, że w miejscu dzisiejszych Siołkowic ludzie żyli już w młodszej epoce kamiennej. W pierwszych dokumentach, w których pada nazwa Scholekovic, pojawiają się informacje dotyczące m.in. zgody na przebudowę młyna wodnego. Świadczy to o istnieniu już wówczas zorganizowanej wsi, oczynszowanej, z podziałem ziemi według prawa niemieckiego w drugiej połowie XIII wieku. W kolejnym dokumencie z 1387 roku wieś figuruje jako Sulkowicz. Stare Siołkowice nosiły kiedyś nazwę Alt Schalkowitz. Podczas wojny połączono je z Nowymi Siołkowicami pod wspólną nazwą Schalkendorf. W 1948 roku nadano miejscowości polską nazwę Stare Siołkowice. Według badacza nazewnictwa śląskiego, Damrotha z Lublińca, nazwa miejscowości pochodzi od słowa „siółko", które oznacza niewielką osadę. Według lokalnych legend natomiast, nazwa pochodzi od czasownika „siać" (gwar. „siołć"). Podział na Stare (Alt) i Nowe (Neu) Siołkowice wprowadzony został na przełomie XVIII i XIX wieku. Nowe Siołkowice zostały założone w 1788 roku jako kolonia fryderycjańska. W 1939 roku nazwy wsi zmieniono na brzmiące na rdzennie niemieckie – miejscowości funkcjonowały pod nazwą Alt i Neu Schalkendorf i tworzyły wspólną gminę. Sołectwo posiada liczne zabytki, najcenniejsze z nich to kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła, pochodzący z lat 20. XIX wieku i młyn wodny murowano-drewniany z tego samego okresu. Nie jest znana dokładna data wybudowania pierwszego we wsi kościoła, nie wiadomo również, w którym roku założono tu parafię. Prawdopodobnie początkowo kościół wchodził w skład parafii popielowskiej, jednak dokumenty sporządzone przez siołkowickie duchowieństwo wydają się temu przeczyć sugerując, że kościół w Siołkowicach był starszy od tego w Popielowie i sąsiednich Chróścicach. Pewne jest, że w 1673 roku wybudowano nowy kościół, w miejsce starego, który spłonął. Z tego samego roku pochodzą wzmianki o przekazaniu kościoła pod opiekę św. Michała Archanioła. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że odpust w Siołkowicach obchodzono początkowo w pierwszą niedzielę po 8 maja mimo, że „rzeczywisty" odpust św. Michała przypadał na 29 września. Wedle miejscowej legendy, datę przesunięto ze względu na fakt ocalenia w pożarze kościoła figury Matki Boskiej.
Historia wsi zobowiązuje, ale pani Danuta żyje przede wszystkim dniem dzisiejszym i dba o realizowanie inwestycji w swoim sołectwie. W ramach PROW 2007–2013 zagospodarowała wspólnie z mieszkańcami centrum wsi. Zainicjowała budowę przystanku PKS oraz rewitalizację strażnicy OSP z zapleczem kulturalnym, wykorzystywanym przy sołeckich i strażackich imprezach. Przybliżona wartość inwestycji to 1,3 mln zł. Sołtyska Starych Siołkowic ma świetny kontakt z mieszkańcami, dlatego razem organizują akcje, dzięki których poprawia się wygląd wsi i jakość życia społeczności lokalnej. W zeszłym roku wspólnymi siłami wyremontowali ogrodzenie przy cmentarzu i trzy kapliczki przydrożne, posadzili krzewy i kwiaty. Włączyli się do renowacji ogrodu farskiego, wycięli stare drzewa i uporządkowali trawnik. Wyremontowali stajnię, a następnie zaadaptowali ją na miejsce spotkań. Posprzątali przystanki autobusowe, parkingi oraz chodniki. Przeprowadzili zbiórkę darów dla powodzian oraz poszkodowanych w czasie suszy na Podlasiu, w Czechach i Niemczech. Społeczność lokalna zaangażowała się także w sprzątanie kościoła, dzięki czemu wymieniono okna, ławki i odmalowano ołtarz.
Pani Danuta zarówno pełniąc funkcję sołtysa, jak i biorąc udział w działaniach wykraczających poza jej sołtysowe powinności, dała się poznać swoim współpracownikom i mieszkańcom jako osoba niezwykle aktywna. Realizuje programy dla różnych grup wiekowych, wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi we wsi pozyskuje środki pozabudżetowe na zadania, które przyczyniają się do rozwoju sołectwa. Dzięki jej staraniom Stare Siołkowice są zadbanym, nowoczesnym sołectwem, w którym przyjemnie jest pracować i żyć, za co otrzymało tytuł „Najpiękniejszej Wsi 2010". Pani Danuta jest świetnym organizatorem, liderem programu Odnowa Wsi, a swoim zapałem inspiruje do działania mieszkańców i organizacje społeczne. Jej sercu bliski jest rozwój małej Ojczyzny, którą stara się promować w kraju i poza jego granicami. Jest inicjatorem lokalnego życia społecznego i kulturalnego Starych Siołkowic jest dłużej niż pełni funkcję sołtyski, bo od kilkudziesięciu lat. Między innymi z inicjatywy pani Danuty w 1986 r powstał zespół folklorystyczny „Siołkowiczanki", działający do dnia dzisiejszego. Przez 26 lat swojego istnienia brał udział w wielu wydarzeniach organizowanych na terenie gminy Popielów i województwa opolskiego, był nagradzany prestiżowymi nagrodami. Występował poza granicami kraju, m.in. w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Co roku tradycją w zespole jest organizowanie spotkań wigilijno-opłatkowych dla seniorów oraz spotkania „Ludzi Dobrego Serca" dla przedsiębiorców i sponsorów. Sołtyska Starych Siołkowic od 15 lat jest liderem Odnowy Wsi, podczas swojej działalności osiągnęła wraz z mieszkańcami wiele sukcesów. W 2010 roku było to I miejsce i tytuł „Piękna Wieś Opolska", rok później – główna nagroda w konkursie „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego".
W 2004 roku z inicjatywy pani Danuty został reaktywowany w Starych Siołkowicach obrzęd „wodzenia niedźwiedzia" po 50 latach od jego zaprzestania. Za zebrane wtedy środki zbudowano przystanek PKS. W kolejnych latach fundusze zgromadzone podczas tej imprezy przeznaczono na zakup kwiatów i krzewów ozdabiających sołectwo oraz remont zabytkowych organów w kościele parafialnym. W Starych Siołkowicach zorganizowano w 2007 roku dożynki gminne, podczas nich przeprowadzono akcję charytatywną pomocy dla młodego rolnika, który w trakcie prac polowych stracił rękę. Zebrane pieniądze przeznaczono na rehabilitację poszkodowanego. Po każdych dożynkach pani sołtys towarzysko spotyka się z rolniczkami, które brały udział w wyplataniu korony dożynkowej. Dba o potrzeby kulturalne społeczności lokalnej, organizuje między innymi cykliczne wyjazdy do Operetki Gliwickiej i Wrocławskiej. Pomaga w organizowaniu kolonii i zimowisk dla dzieci z ubogich rodzin, w zakupie leków i opału dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki jej zaangażowaniu powstała w 2012 roku strona internetowa sołectwa Stare Siołkowice www.staresiolkowice.pl
Od 27 lat pani Danuta prowadzi kroniki, zawierające ciekawe informacje, wycinki prasowe i zdjęcia, utrwalające i dokumentujące wydarzenia w sołectwie. Za swoje dotychczasowe dokonania sołtys Danuta Izydorczyk otrzymała I nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla animatorów kultury oraz honorową odznakę Zasłużony dla Województwa Opolskiego. Jest Człowiekiem Kultury Gminy Popielów w 2012 roku oraz jednym z najlepszych w kraju sołtysów uhonorowanym tytułem „Sołtys Roku 2012".

Grażyna Szady

Fot. G. Szady, M. Koziczyński, archiwum sołectwa

Gazeta Sołecka, Nr 10(250), str. 6-7, 19.