• Zobacz więcej

Lipiec 2013

Drukuj

okladka1307Bernadeta Biała - Strzyżew
Panią Bernadetę Białą poznałam przed kilkunastu laty podczas zjazdu sołtysów w Św. Katarzynie koło Wrocławia. Kompetentna i rzeczowa, gorąco dyskutowała o problemach szkół wiejskich oraz edukacji dzieci i młodzieży w Wielkopolsce. Wiedzę na ten temat ma ogromną, ponieważ od 1998 roku jest radną i jednocześnie członkiem komisji oświaty i kultury w gminie Sieroszewice. Na uroczysty finał Konkursu „Sołtys Roku 2012", którego została laureatką, do Senatu RP przyjechała ze swoim niezawodnym współpracownikiem, członkiem rady sołeckiej Alojzym Wróblem oraz wójtem Czesławem Berkowskim.
Z wykształcenia technik ekonomista, pani Bernadeta od 15 lat pełni funkcję sołtysa w Strzyżewie. Swoje kwalifikacje zawodowe wykorzystuje skrupulatnie dbając o finanse sołectwa. Ściśle współpracuje z OSP, KGW, publiczną biblioteką, starostwem ostrowskim, Państwową Inspekcją Pracy, Izbą Rolniczą, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Miłosławiu. Oprócz obowiązków wynikających z pełnienia funkcji sołtysa, pani Bernadeta angażuje się w działalność społeczną, mobilizując przy tym mieszkańców Strzyżewa, dziś wioski pięknej i zadbanej, o bardzo starej i ciekawej historii.
Pierwsze wzmianki o Strzyżewie pojawiły się już w bulli papieża Innocentego w 1136 roku, jako własności arcybiskupów gnieźnieńskich. Potem był wsią prywatną, szlachecką, w XVI-XVII wieku własnością Sieroszewskich herbu Nabram. Stał tu do zburzenia przez konfederatów barskich, pałac biskupi. Od XIX wieku do roku 1927 należał do Skórzewskich, właścicieli. Strzyżew, oprócz długiej i interesującej historii, może pochwalić się także piękną przyrodą i interesującymi zabytkami. Najważniejszy z nich to eklektyczny dwór z końca XIX wieku. Zabytek położony jest w dworskim parku krajobrazowym z romantycznym stawem. Do dworu prowadzi aleja lipowo-klonowa, rozciągnięta wzdłuż wsi. Strzyżew znajduje się nieopodal doliny Baryczy, na jego terenie znajduje się stary las na Wielgoszu i las Rososzyca.
Gdy w 1997 roku Bernadeta Biała została wybrana sołtyską Strzyżewa, nie przypuszczała zapewne, że mieszkańcy obdarzą ją zaufaniem przez kolejne kadencje. W pierwszych latach sołtysowania pracy miała dużo, ponieważ jej wioska, jak zresztą większość w kraju, była niedoinwestowana i zapóźniona cywilizacyjnie. Trzeba było wiele determinacji, bu podołać nowym wyzwaniom. Bernadeta, mocno zaangażowana w działania na rzecz swojego sołectwa i gminy, sprawnie godziła obowiązki domowe i wychowanie trzech synów z funkcją sołtyski i radnej. Wraz z mężem prowadziła 17-hektarowe gospodarstwo rolne. Dziś jest szczęśliwą babcią dwóch wnuczek i dwóch wnuków.
W czasie pełnienia funkcji sołtyski przez panią Bernadetę zostały w Strzyżewie przeprowadzone inwestycje komunalne wartości 1.675.000 zł. Jednak nawet najdokładniej wyliczone kwoty nie oddadzą emocji, które towarzyszyły pierwszym sołeckim przedsięwzięciom, gdy Bernadeta Biała została przewodniczącą społecznego komitetu telefonizacji wsi Strzyżew. Wtedy, w latach 90. ubiegłego stulecia, brak telefonów doskwierał mieszkańcom znacznie bardziej niż obecnie dziurawe drogi. Wartość inwestycji zakładania telefonów oszacowano na 430 tys. zł, w tym pracę społeczną mieszkańców - na 45 tys. zł. Potem przyszedł czas na budowę wodociągu o wartości 460 tys. zł (48 tys. zł to wartość pracy społecznej mieszkańców). Dzięki jej staraniom został przeprowadzony remont generalny i modernizacja sali OSP o wartości 56 tys. zł (31 tys. zł to praca społeczna mieszkańców). Zorganizowano w bibliotece publicznej kącik internetowy składający się z trzech komputerów. Współpracowała przy powstaniu w Strzyżewie Przychodni Lekarza Rodzinnego. Dzięki jej inicjatywie zbudowano scenę koncertową oraz plac, na których odbywają się imprezy plenerowe. Całkowita wartość tego projektu to 170 tys. zł; środki własne sołectwa zebrane podczas imprez oraz pracę społeczną szacuje się na 110 tys. zł.
Nasza laureatka dba o aktywność fizyczną mieszkańców swojej miejscowości, dlatego jednym z jej przedsięwzięć była budowa ścieżki rowerowo – pieszej z kostki brukowej. Tę inwestycję sfinansowano m.in. z funduszu sołeckiego, a także z opłat za wynajem świetlicy i środków gminnych. Bernadeta potrafi zmobilizować sąsiadów do uczestniczenia w pracach społecznych, posiada bowiem niezwykłą umiejętność przekonywania innych, że warto pracować dla dobra wspólnego poświęcając na to prywatny czas. Swoją ponad 15-letnią pracą sama dowodzi, że tak można i trzeba. Społeczność Strzyżewa pracowała przy rozbiórce starej szkoły, dzięki czemu uzyskano 11 tys. zł oraz około 15 tys. sztuk cegły, które następnie oczyszczono i wykorzystano do budowy sceny koncertowej. Pozyskane drewno przeznaczono do ogrzewania sali OSP, wcześniej wyremontowanej; zbudowano dwa parkingi dla korzystających z sali i zalano płytą betonową teren przylegający do sceny koncertowej. Plac wokół sali i sceny ogrodzono, a potem obsadzono ozdobnymi tujami.
Owocnie układa się współpraca pani sołtys ze szkołą podstawową im. F. Chopina. Wspólnie zorganizowano uroczystość 150- lecia szkoły, połączoną z wmurowaniem kamienia węgielnego pod nowy budynek. Bernadeta była współorganizatorką uroczystości nadania szkole sztandaru oraz obchodów 200-rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, połączonej z koncertami muzyki kompozytora.
Jest inicjatorką wielu imprez kulturalnych, które stały się tradycją wsi. Należą do nich: bale sylwestrowe, wieczorki karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Podkoziołek, 3 Maja – Święto Konstytucji, festyny integracyjne, wiejskie i gminne dożynki, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, wspólne samorządowe wigilie. Mieszkańcy, pod przewodnictwem pani sołtys, dwukrotnie zorganizowali gminne dożynki. Był to duży wysiłek logistyczny, do uroczystego posiłku zasiadło wówczas ponad 1500 osób.
Pani Bernadeta bierze czynny udział w pracach SSWW, była inicjatorką zorganizowania obchodów 15-lecia stowarzyszenia, które odbyło się w Sieroszewicach. To duże wyróżnienie, ale i wielki wysiłek organizacyjny. W uroczystości wzięło udział ponad 200 osób, w tym parlamentarzyści z Wielkopolski. Bernadeta Biała często prowadzi zjazdy sołtysów, w tym macierzystego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Jako sołtys i radna rzetelnie wykonuje swoje obowiązki. Również jej współpraca z Urzędem Gminy w Sieroszowicach układa się bardzo dobrze. Według władz gminy pani Bernadeta jest osobą odpowiedzialną, dyspozycyjną, otwartą na współpracę, bardzo mocno zaangażowaną w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. Dąży do poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Bardzo dobrze współpracuje z radą sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich wspólnie podejmując działania na rzecz rozwoju Strzyżewa. Ma bardzo duże poparcie w swoim środowisku, jest lubiana, cieszy się niekwestionowanym autorytetem – oceniają.
W Strzyżewie, po kilkunastu latach działalności Bernadety Białej jako sołtyski, najważniejsze inwestycje infrastrukturalne zostały już wykonane, niemniej na tym nie kończą się jej inicjatywy. Pani sołtys ma ambitne plany na przyszłość. Jednym z nich jest budowa nowej biblioteki publicznej z salą przeznaczoną na zebrania wiejskie, kawiarenką internetową oraz czytelnią. Koszt orientacyjny to 300 tys. zł, w tym 50% kosztów planuje pozyskać z Unii Europejskiej. Kolejne czekające na realizację przedsięwzięcie to remont kapitalny drogi powiatowej Strzyżew w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Droga ta częściowo przebiega przez okolice torfowo-bagienne, a więc będzie wymagała dodatkowych umocnień, w tym przypadku również muszą być zaangażowane środki unijne. Ważnym przedsięwzięciem jest dokończenie ścieżki rowerowo-pieszej, realizacja tej inwestycji ze względu na długość sołectwa (5 km) musi być rozłożona na etapy (koszt około 2 mln zł).
Od prawie 30 lat pani Bernadeta prowadzi działalność społeczną w różnych dziedzinach aktywności lokalnej. W latach 1984-1996 działała w Komitecie Rodzicielskim w Szkole Podstawowej w Strzyżewie. Pracowała na rzecz szkoły, pomagała w organizowaniu uroczystości szkolnych, balów, wieczorków. Była radną w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Kaliszu i prezesem Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Jest stałym delegatem na Krajowy Zjazd Sołtysów. Wśród wielu odznaczeń i wyróżnień, które przez lata zdobyła pani Bernadeta, na uwagę zasługuje Brązowy Krzyż Zasługi za działalność samorządową.

Grażyna Szady

  • soltysmiesiaca104
  • soltysmiesiaca105
  • soltysmiesiaca106
  • soltysmiesiaca107
  • soltysmiesiaca108
  • soltysmiesiaca109


Fot. archiwum sołectwa, Ewa Kotowska-Rasiak

Gazeta Sołecka, Nr 7(247), str. 6-7, 19.