Maj 2013

Drukuj

okladka1305Józef Natkaniec - Czarna Dąbrówka
Józef Natkaniec od pięciu lat jest sołtysem Czarnej Dąbrówki na Pomorzu i równo od pół dekady z zaangażowaniem pełni tę funkcję, co nie przeszkadza mu w rozwijaniu największego hobby – sportu. Przez wiele lat pracował w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. W wieku czterdziestu lat zaczął uprawiać biegi i startować rekreacyjnie w wielu imprezach biegowych w kraju i zagranicą gdyż, jak twierdzi, na uprawianie sportu dla zdrowia i przyjemności nigdy nie jest za późno. Ukończył sześć maratonów i zaliczył wiele półmaratonów. Od kilku lat jeździ na rowerze i startuje w imprezach rowerowych, interesuje się internetem i majsterkowaniem. Zrealizował szereg inwestycji modernizując swoje sołectwo, które tworzą trzy wioski: Czarna Dąbrówka, Podkomorzyce i Świętochowo. Dziś Czarna Dąbrówka ma nowe drogi asfaltowe z przebudowanym bezpiecznym skrzyżowaniem i pięknym placem rekreacyjnym nad jeziorem wiejskim. Środki finansowe potrzebne do realizacji sołeckich inwestycji czerpie przede wszystkim z funduszu sołeckiego i programu odnowy wsi, pozyskuje granty z Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol" w Bytowie oraz z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi. Opracował i zrealizował przy pomocy mieszkańców „Plan estetyzacji wsi Czarna Dąbrówka", który szybko i sprawnie wprowadzono w życie. W sołectwie ustawiono kosze uliczne i nowe ławki parkowe, zakupiono donice ozdobne na kwiaty, zamontowano lampy solarne. Zmodernizowano urządzenia na placu zabaw i wyznaczono sieć ścieżek rowerowych, co jest osobistym sukcesem naszego laureata – „Sołtysa Roku 2011", zamiłowanego cyklisty. Wcześniej, w 2005 roku jako członek Rady Sołeckiej, brał aktywny udział w opracowaniu Planu Odnowy Sołectwa, uaktualnionym w 2009 roku.

– Józef Natkaniec prowadzi działalność znacznie wykraczającą poza tradycyjne obowiązki sołtysa, jest bardzo aktywnym działaczem społecznym, radnym gminy Czarna Dąbrówka, pracuje w stowarzyszeniach: „Nasza Gmina Nasz Dom" i „Lokomotywa". Jest członkiem komisji rewizyjnej Pomorskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz przedstawicielem Powiatu Bytowskiego w Pomorskiej Radzie Pożytku Publicznego. Kreatywny i pełen pomysłów potrafi zintegrować wieś wokół ważnych przedsięwzięć i zachęcić mieszkańców do wspólnych działań – podkreśla Jan Klasa, wójt Czarnej Dąbrówki.

Dla pana Józefa, jak sam przyznaje, rodzina jest najważniejsza. Ma ukochaną żonę i trzech synów: Sylweriusza, Krystiana i Sebastiana. Uwielbia spędzać czas w towarzystwie wnuczki Ani i sześciu wnuków: Cypriana, Kamila, Jasia, Norberta, Julka i Maksymiliana. W wolnych chwilach oddaje się ulubionemu hobby – kolarstwu. Swoją pasją zaraża mieszkańców sołectwa. Jest inicjatorem organizacji masowej imprezy biegowej w Czarnej Dąbrówce – Biegu Orłów. Trasa została wyznaczona wokół jeziora wiejskiego, a bieg główny poprowadzono przez centrum wioski. Dzięki funduszom uzyskanym z Programu Integracji Społecznej (komponentu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w latach 2007-2009) wytyczono wokół Czarnej Dąbrówki trasę rowerową starym nasypem dawnej linii kolejowej: Bytów – Lębork. Liczy ona 35 km i biegnie pętlą przez Czarną Dąbrówkę – Jerzkowice – Osowskie – Nożyno – Nożynko – Słonecznikowy Trakt – Gogolewo – Podkomorzyce do Czarnej Dąbrówki.

We wrześniu 2008 roku rada sołecka przeprowadziła drugi rajd rowerowy z cyklu: „Soboty na dwóch kółkach". Dzięki wsparciu programu, sołectwo zorganizowało festyny i imprezy okolicznościowe, rajdy i wycieczki rodzinne. Najważniejsze przedsięwzięcie rekreacyjno-sportowe to wspomniane „Soboty na dwóch kółkach"- siedem rajdów rowerowych odbywających się w 2009 roku, (na które uzyskano dofinansowanie w kwocie 2100 zł), zorganizowanych przy współpracy Stowarzyszenia „Nasza Gmina Nasz Dom". W 2008 roku podczas dożynek gminnych odbył się „Turniej Wsi", gdzie rozegrano osiem konkurencji rekreacyjno – sportowych. Celem imprezy była integracja społeczna różnych środowisk i mieszkańców wszystkich wsi należących do gminy Czarna Dąbrówka. Dla najlepszych drużyn ufundowano puchary i nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy. Partnerami byli: Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Czarnej Dąbrówce.

Kolejnym przedsięwzięciem, zrealizowanym dzięki pomocy Programu Integracji Społecznej w partnerstwie z radą parafialną, był wyjazd do Lichenia w 2008 roku (z dofinansowaniem na kwotę 2511 zł). Wzięły w nim udział 42 osoby. Rok później mieszkańcy sołectwa pojechali do Szymbarku (z dofinansowaniem na kwotę 1126 zł), gdzie zwiedzili skansen budownictwa drewnianego, Dom Sybiraka, bunkier Gryfa Pomorskiego.

Józef Natkaniec jest administratorem strony internetowej swojej gminy: www.czarnadabrowka.cba.pl. Uruchomił ją w 2007 roku i prowadzi do dnia dzisiejszego. Można z niej dowiedzieć się wielu interesujących informacji na temat miejscowości, pracy rady i sołtysa. Strona internetowa pomaga realizować motto „Jawność działania". Została zgłoszona do konkursu "Sołectwo w sieci" organizowanego w 2013 roku przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów (o stronie internetowej sołectwa Czarna Dąbrówka pisaliśmy szczegółowo w lutowym numerze Gazety Sołeckiej).

Nasz laureat aktywnie działa w stowarzyszeniu „Lokomotywa", które powstało dzięki jego inicjatywie w 2008 roku, wspierającym rozwój dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie zrealizowało m.in. projekt: „Znowu przyszło lato" czyli zabawy, wycieczki piesze i autokarowe dla najmłodszych, „Gotuj zdrowo i z fantazją..." prowadzony przez Koło Gospodyń Wiejskich, „Teatrzyk kukiełkowy UNICHOWSKIE JAGÓDKI" mający na celu uatrakcyjnienie zajęć w świetlicy wiejskiej. Uruchomiono również wolontariat w Unichowie. Inny projekt, w którym aktywny udział brał sołtys Józef Natkaniec, to „Nasza wieś naszym domem, miejscem wypoczynki i relaksu – zagospodarowanie placu zabaw". Przy wsparciu społeczności lokalnej zmodernizowano plac zabaw w Rokitach i zorganizowano rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży. Impreza zakończyła się zabawą dla całej społeczności wiejskiej. Kolejne przedsięwzięcia, zrealizowane przez sołtysa i działaczy z Czarnej Dąbrówki, to „Młodsi uczą starszych" – cykl wydarzeń okolicznościowych, ognisko z okazji Dnia Matki, w Dzień Dziecka – mini turniej sportowy, zaś na zakończenie wakacji – wycieczka autokarowa do Lichenia i Torunia. Z kolei „Razem po nowe wspomnienia" to projekt zrealizowany dla rodzin z gminy Czarna Dąbrówka, a konkretnie z Karwna, Kóz, Bochowa i Bochówka, którego celem była integracja i rozwój kapitału społecznego mieszkańców. Zorganizowano trzy wycieczki, trzy festyny i kilka ciekawych spotkań z lokalną społecznością.

Józef Natkaniec, zapalony sportowiec, przy współpracy lokalnych stowarzyszeń, zrealizował liczne projekty dla dzieci i młodzieży dotyczące aktywnego wypoczynku, m.in. „Survival – szkoła przetrwania" – dla dwudziestu harcerzy, „Góry przenosić – wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji". Sołtys dba także o zapewnienie pomocy dla najbardziej potrzebujących. „Usługi rehabilitacyjne" realizowane są przy łóżku chorego, świadczone dla osób z Czarnej Dąbrówki, które są chore, niedołężne lub niepełnosprawne, w wieku podeszłym z zaburzeniami intelektualnymi lub fizycznymi. Pan Józef, wraz z działaczami z „Lokomotywy", zorganizował również trzydniową wizytę studyjną dla szesnastu liderów z gminy Łopuszno w woj. świętokrzyskim oraz szkolenie na temat „tworzenia wiosek tematycznych" – jako sposobu ożywiania gospodarki wiejskiej" dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z Czarnej Dąbrówki i mieszkańców pobliskich wsi.

Sołtys z Czarnej Dąbrówki aktywnie pozyskuje fundusze dla swojego sołectwa. Sam stale dokształca się, w zeszłym roku ukończył warsztaty przygotowujące do aplikowania o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, organizowane przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Bytowskie". Zgłosił również swoje sołectwo do konkursu o certyfikat Zielone Serce Pomorza promujący m.in. najciekawsze i najbardziej aktywne miejscowości w tej części kraju. Marzy, aby Czarna Dąbrówka była nowoczesną wsią turystyczną, licznymi atrakcjami przyciągającą do siebie letników, turystów, wczasowiczów. Ma ku temu wiele atutów – piękne walory krajobrazowe, atrakcyjną ofertę wycieczek pieszych i rowerowych, a przede wszystkim mieszkańców: przyjaznych i otwartych na nowe wyzwania, wciąż pełnych dobrych pomysłów skutecznie realizowanych.

Grażyna Szady

Fot. archiwum

Gazeta Sołecka, Nr 5(245), str. 6-7, 19.