• Zobacz więcej

Kwiecień 2013

Drukuj
okladka1304Maciej Bieniek - Ochaby
Urodzony w Bystrzycy Kłodzkiej, na stałe związał się z pięknym Śląskiem Cieszyńskim i nie żałuje, nie narzeka ani na nudę, ani na brak zajęć. Maciej Bieniek od 8 lat jest sołtysem w Ochabach w gminie Skoczów u podnóża Beskidów, w województwie śląskim. Od 2010 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa. Z zawodu rolnik, w swoim sołectwie przeprowadza wiele inwestycji, które finansuje głównie z funduszu sołeckiego i środków uzyskanych z projektu „Działaj lokalnie", realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, wspierającego budowanie aktywnych społeczności lokalnych. Od lat jest zaangażowany w rozwój kulturalny wsi i upowszechnianie pamięci o przeszłości Ochab oraz o wybitnych osobistościach pochodzących z jego małej ojczyzny. Wspólnie z mieszkańcami założył Stowarzyszenie „Ochabianie", od 2010 roku sołectwo ma własne strony internetowe www.ochaby.spot.net oraz www.ochaby.pl
Ochaby, jak większość wsi na Śląsku Cieszyńskim, może pochwalić się ciekawą i długą historią. Sołectwo tworzą obecnie dwie wioski: Ochaby Wielkie i Ochaby Małe, a każda z nich ma po kilka przysiółków. Pierwsza wzmianka o Ochabach pojawiła się już około 1305 roku w dokumencie „Liber fundationis". W XIV wieku wioska została zakupiona przez Gocha z Ochab od Mikołaja z Wojciechowej Wsi. Pod koniec XVIII wieku powstał Auer Hof, folwark należący do Komory Cieszyńskiej. Do 1920 roku właścicielami majątku pozostawali habsburscy książęta cieszyńscy. Według austriackiego spisu ludności z 1900 roku w Ochabach mieszkało ponad tysiąc osób. Większość mieszkańców była katolikami, ale żyli tu również ewangelicy i wyznawcy judaizmu. Niewielka część lokalnej społeczności była niemieckojęzyczna. Po II wojnie światowej istniejąca od 1890 roku stadnina koni w pobliskiej Pruchnej została rozbudowana, a jej prawnym następcą został stadnina w Ochabach, która jako jedyna w Polsce hodowała konie rasy anglo-arabskiej typu francuskiego, znakomicie sprawdzające się w zawodach sportowych i wyścigach. Obok stadniny znajdował się Ośrodek Sportów Konnych, gdzie trenowali zawodnicy i odbywały się zawody w skokach przez przeszkody; obecnie sprywatyzowany.
Ochaby są wsią o rozproszonej zabudowie położoną na terenach zalewowych po prawej i lewej stronie Wisły, często więc dochodzi na jej terenie do podtopień gospodarstw i pól uprawnych oraz powodzi, stąd prowadzenie robót drogowych i innych infrastrukturalnych jest trudne. Jednak pan Maciej doprowadził do zrealizowania w swoim sołectwie inwestycji drogowych za 500.000 złotych. Przyczynił się do wyremontowania i oświetlenia lokalnych dróg, budowy chodników dla pieszych oraz rewitalizacji mostu na rzece Wiśle. Jako pierwszy wprowadził nazewnictwo ulic w Ochabach, otworzył również pierwsze przedszkole publiczne w swoim sołectwie.
Maciej Bieniek popiera aktywny styl życia mieszkańców, dlatego dążył do budowy zaplecza socjalnego LKS Ochaby. Dzięki jego inicjatywie zbudowano budynek z szatniami i natryskami dla sportowców oraz salę konferencyjną, wykorzystywaną podczas imprez sołeckich, do prowadzenia zebrań i spotkań organizacji wiejskich.
Pan Maciej jest osobą aktywną społecznie, działającą nie tylko na rzecz rozwoju wsi Ochaby, ale również czynnie uczestniczącą w życiu społecznym i kulturalnym gminy Skoczów, godną zaufania i pomocną dla mieszkańców. Własną pracą daje przykład, jak należy dbać o rozwój i dobro swojej małej ojczyzny, potrafi przy tym zintegrować społeczność lokalną i ją zaktywizować. Mieszkańcy wraz z sołtysem wspólnymi siłami wybudowali wiatę i plac zabaw obok boiska LKS Ochaby. Wiata jest namacalnym efektem udziału sołectwa w projekcie „Działaj lokalnie" i od razu stała się ulubionym miejscem spotkań mieszkańców. Odbywają się w niej koncerty, imprezy wiejskie, spotkania ze znanymi ludźmi. Dzięki inicjatywie sołtysa, przy pomocy społeczności lokalnej, zagospodarowano teren wokół boiska sportowego, przygotowano teren do budowy miejsc postojowych koło strażnicy OSP, wyremontowano zniszczony krzyż przydrożny w centrum wsi.
Śląsk Cieszyński słynny jest niepowtarzalnym folklorem. Bardzo mocno zakorzeniły się tu tradycje ludowe trzech krajów – Czech, Polski i Słowacji, które zachowały barwne zwyczaje, rękodzieło, ludowe obyczaje, osobliwą gastronomię i przepiękne święta. Do dnia dzisiejszego używana jest gwara śląska. Tradycyjne dla Śląska święta to Barbórka i dzień św. Floriana. Charakterystyczny zwyczaj to „Abraham", czyli huczne obchodzenie 50-tych urodzin. Tradycją, niespotykaną w innych częściach Polski, jest dawanie dzieciom w pierwszym dniu nauki szkolnej „tyty", czyli rogu obfitości wypełnionego słodyczami. Niezwykłe obrzędy związane są także ze ślubem. Popularne jest tłuczenie skorup porcelanowych przed drzwiami mieszkania panny młodej w dzień przed weselem, czyli polterabend.
Pan Maciej swoją działalnością przyczynia się do kultywowania pamięci o słynnych mieszkańcach sołectwa, wspaniałej historii, kulturze, obyczajach. Z jego inicjatywy został wybudowany pomnik profesora Józefa Pietera, wybitnego pedagoga, urodzonego na początku XX wieku w Ochabach. Uroczyste odsłonięcie popiersia połączone było z akademią i występami chóru szkolnego. Udział wzięli członkowie rodziny profesora oraz przedstawiciele gminy Skoczów.
Od siedmiu lat sołtys wspólnie z uczniami i kadrą pedagogiczną miejscowych szkół organizuje cykliczną imprezę „Spotkanie z tradycją" na terenie wsi Ochaby. W sezonie letnim odbywają się „Ochabskie papaje", „Spartakiada sołectw", „Ochabska majówka", „Rodzinny Raj Rowerowy". Obchodzony jest Dzień Dziecka oraz dożynki gminne. Z inicjatywy sołtysa powstaje książka „Dzieje wsi Ochaby", do której zbierane są materiały wśród mieszkańców wsi, szczególnie tych najstarszych. Wydawana jest gazeta „Barwy Ochab", współredagowana przez wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa. Pan Maciej pomógł zorganizować warsztaty dziennikarskie, wspiera działalność kółka teatralnego, wspólnie z nim przygotowuje „Spotkania z tradycją", które zaowocowały trzecim miejscem w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego" w kategorii odnowa wsi.
W lutym tego roku w sołectwie Ochaby odbyła się szczególna uroczystość. Ósmemu „Spotkaniu z tradycją," zatytułowanemu „Pieczyni ziymnioka", towarzyszyło spotkanie z okazji jubileuszu 10 lat sołtysowania Ochabom przez Macieja Bieńka. Prezentację multimedialną pokazującą dziesięcioletnią działalność organizacji wiejskich w czasie pełnienia funkcji sołtysa przygotowały dwie panie: Katarzyna Początek i Magdalena Długokęcka. Życzenia sołtysowi Bieńkowi złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Ochabianie" i członkowie rady sołeckiej, którzy wręczyli panu Maciejowi statuetkę z cytatem Henry'ego Forda: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces". Życzenia złożyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Ochabach – KGW, LKS Ochaby 96, OSP i dyrekcja Zespołu Szkół nr 4 w Ochabach. My również przyłączamy się do życzeń co najmniej dziesięciu kolejnych lat pracy na sołeckim stołku podkreślając, że za swoją działalność na rzecz sołectwa Ochaby i jego mieszkańców, podtrzymywania kultury i tradycji Śląska Cieszyńskiego, pan Maciej Bieniek otrzymał zaszczytny tytuł „Sołtys Roku 2011".


Grażyna Szady

  • soltysmiesiaca86
  • soltysmiesiaca87
  • soltysmiesiaca88
  • soltysmiesiaca89
  • soltysmiesiaca90
  • soltysmiesiaca91

Fot. archiwum

Gazeta Sołecka, Nr 4(244), str. 6-7, 19.