• Zobacz więcej

Grudzień 2012

 

okladka1212Alicja Glaszka - Nawra
Nawrze, jednemu z piękniejszych sołectw na Ziemi Chełmżyńskiej, od sześciu lat sołtysuje Alicja Maria Glaszka, laureatka Konkursu „Sołtys Roku 2011", rolniczka, dziś już na emeryturze, ale wciąż pełna energii i chęci działania. Marzy, aby w jej wsi było ładniej i ciekawiej, a ludzie stąd nie uciekali do Torunia, czy Bydgoszczy w poszukiwania lepszego miejsca na ziemi. Dlatego namawia sąsiadów, młodszych i starszych, do wspólnej pracy na rzecz sołectwa i zabiega o to, żeby piękne nawrzańskie zabytki odzyskały swoją dawną świetność z pożytkiem dla mieszkańców i przybyszów z innych regionów kraju.

Sen z powiek pani Alicji spędza niszczejący klasycystyczny pałac w Nawrze, do II wojny światowej należący do rodziny Sczanieckich, z cennym księgozbiorem liczącym przed 1939 rokiem 8 tysięcy tomów, rękopisów, map, cennych inkunabułów i starodruków. Po wojnie odzyskano tylko część archiwum nawrzańskiego, które w większości zostało umieszczone w toruńskim Archiwum Państwowym i bibliotece uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po wojnie w pałacu swoją siedzibę miał pegeer, później oddział Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z Radzikowa, od 1986 roku stoi pusty i coraz bardziej niszczeje. Pani Alicja w imieniu społeczności lokalnej kilkakrotnie interweniowała u władz w tej sprawie. W odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczące konieczności pilnego odrestaurowania zespołu pałacowego w Nawrze, mieszkańcy sołectwa dowiedzieli się, że z powodu roszczeń spadkowych, żadnych decyzji w sprawie remontu i powstrzymania dewastacji obiektu nie można na razie podjąć. Niegdyś piękny pałac pogrąża się więc w ruinie. – A powinien zostać przywrócony do dawnej świetności – uważa pani Alicja. Drugi z cennych zabytków Nawry, gotycko-barokowy kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z cennym wyposażeniem, miał znacznie więcej szczęścia, został odnowiony m.in. dzięki pomocy lokalnej społeczności, która zbierała fundusze na jego remont.

W 2010 roku mieszkańcy wspólnymi siłami postawili dwa nowe krzyże przydrożne w miejsce starych.

Nawra z sukcesem bierze udział w konkursach gminnych pn. „Moja wieś – moje sołectwo", którego celem jest promocja najciekawszych inicjatyw sołeckich w gminie Chełmża, a także rozwijanie wrażliwości mieszkańców na porządek i estetykę wsi. W 2007 i 2009 roku sołectwo pani Alicji zostało jego laureatem. Kapituła konkursu nagrodziła Nawrę za ciekawą estetykę wsi, kolorowe nasadzenia, dekoracje wiejskie i uporządkowanie terenów publicznych, a także za udany udział w imprezach gminnych i ponadlokalnych, dobrą współpracę z samorządem gminnym, instytucjami kultury, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi.

Sołtyska, jednocześnie przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, posiada niewątpliwy dar zjednywania ludzi do wspólnej pracy i działania, dlatego w Nawrze wciąż dzieje się coś ciekawego – wyjazdy i wspólne imprezy przeplatają się z przedsięwzięciami społecznymi sprzyjającymi integracji lokalnej społeczności. Do największych sukcesów KGW pod wodzą Alicji Glaszki trzeba zaliczyć I miejsce na Festiwalu Produktów Lokalnych Ziemi Gotyku 2007 w konkursie na „Najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi Gotyku", którym był zawijaniec nawrzański ze śledzi, a także wyróżnienie Koła przez wójta Chełmży, Jacka Czarneckiego, za aktywność społeczną przyczyniającą się do rozwoju i integracji środowiska lokalnego swojej wsi i gminy Chełmża. Mieszkańcy Nawry biorą udział w realizacji różnych projektów i przedsięwzięciach kulturalnych. Do najciekawszych należą projekty: „Potrawy tradycją malowane" oraz „Aktywna Wieś – Mozaika inicjatyw dla zdrowia" zrealizowane przez Stowarzyszenie Homo homini, którego pani Alicja jest członkiem. Od 2006 roku wieś uczestniczy w projekcie Fundacji Ziemia Gotyku dla młodszych dzieci pn."Przedszkole otwiera świat" – są to codzienne czterogodzinne bezpłatne zajęcia przedszkolne. Kolejny projekt to „Wiejska Szkoła Zdrowia" – warsztaty kulinarne promujące zdrowe sposoby odżywiania przy różnych schorzeniach, zrealizowany przez Stowarzyszenie Homo homini w partnerstwie z Fundacją Ziemia Gotyku. Mieszkanki sołectwa wzięły również udział w warsztatach rękodzielniczych prowadzonych przez Pracownię Rękodzieła Ludowego MALWA przy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Iwański mówi o Alicji Glaszce, że jest osobą ogromnie angażującą się w sprawy sołectwa i gminy, otwartą na nowe pomysły, chętnie wspierającą działania samorządu gminnego i niekwestionowaną animatorką życia kulturalnego w swoim sołectwie. Stanisława Stasieczek ze Stowarzyszenia Homo homini rekomendując panią Alicję podkreśla jej zaangażowanie we współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ponadto od 2003 roku jest ona skarbnikiem Stowarzyszenia, współtworzyła projekt pn. „Godne i Bezpieczne Życie Seniora 60 plus". Zawsze życzliwa i otwarta na nowe inicjatywy stara się uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dla organizacji non profit z terenu gminy. Od pierwszych miesięcy tworzenia się Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku" pani Alicja aktywnie współpracuje z LGD i Fundacją Ziemia Gotyku, współtworzyła ośrodek przedszkolny w Nawrze, uczestniczyła w projekcie „Ziemia Gotyku – Aktywność Działanie Pasja", w którym utworzono „Klasę Sołecką" dla sołtysów z 30-godzinnym szkoleniem z zakresu funduszy unijnych, obsługi komputera, komunikacji i prowadzenia zebrań wiejskich.

Do Konkursu „Sołtys Roku 2011" m.in. rekomendowali naszą laureatkę: Paweł Puczkarski prezes Zarządu Fundacji Ziemia Gotyku oraz wiceprezes Mariola Epa – Pikuła. Ciepło i serdecznie o Alicji wyrażają się jej koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawrze.

„Już tak wiele dla Nawry zrobiła, a jest sołtyską dopiero drugą kadencję – napisała Maria Rasmus. – Naszą dumą jest wyremontowana świetlica wiejska mieszcząca się w budynku starej szkoły, która jest miejscem spotkań mieszkańców z okazji licznych imprez i uroczystości. Dzięki aktywności i wielkiemu zaangażowaniu pani Alicji wieś posiada piękny teren rekreacyjno-sportowy, na którym kilka razy do roku odbywają się liczne imprezy nie tylko dla mieszkańców, ale i okolicznych wiosek. Mamy plac zabaw oraz chodniki przez całą wioskę. Co roku z jej inicjatywy sadzone są kwiaty na rabatach i klombach we wsi. Za jej namową w 2005 roku zostało reaktywowane koło KGW, które pod jej przewodnictwem zdobywa nagrody i wyróżnienia, działając bardzo prężnie na terenie gminy Chełmża. Pani Alicja jest miłośniczką robótek ręcznych, pracy w ogrodzie i mistrzynią kuchni – jej nalewki i śledziowe zawijańce to nawrzańska wizytówka kulinarna. Pisze piękne wiersze, które często prezentuje na różnych uroczystościach wiejskich, gminnych, a nawet powiatowych. Jest bardzo dobrym gospodarzem swojego sołectwa, wspaniałą koleżanką i przyjacielem. Zawsze można na nią liczyć".

A te smakowite nalewki pani Alicji to „Zdrówko" – wyróżnione w konkursie nalewek domowych w 2011 roku podczas gminnych dożynek w Liznowie oraz nagrodzony brązowym medalem „Czarci Ogon".

Nawra – wioseczka malutka,
To taki zaczarowany historii świat,
Piękny jak plaster miodu
W swoim złocistym kolorze.
I tylko prosimy w modlitwie:
Ochraniaj ją Panie Boże.
Grażyna Szady Fot. archiwum


Grażyna Szady

  • soltysmiesiaca62
  • soltysmiesiaca63
  • soltysmiesiaca64
  • soltysmiesiaca65
  • soltysmiesiaca66

Fot. archiwum

Gazeta Sołecka, Nr 12(240), str. 6-7, 19.