• Zobacz więcej

Marzec 2012

 
okladka1203Józef Chojnacki - Stuchowo 
„Józef Chojnacki to sołtys na miarę XXI wieku. Interesuje go los wszystkich mieszkańców sołectwa, dał się poznać jako dobry organizator w różnych organizacjach na terenie sołectwa Stuchowo i gminy Świerzno. Udziela rady innym sołtysom jak działać na rzecz społeczeństwa. Jest uczynny i pomocny w różnych sprawach. Wszyscy mogą liczyć na jego pomoc”– taką opinię o swoim sołtysie wyraziła Teresa Zbrońska, Maria Klimas i Dominik Masalski członkowie Rady Sołeckiej Stuchowa w rekomendacji do Konkursu Sołtys Roku 2010. Wtórują im strażacy z OSP w Stuchowie z prezesem Ryszardem Rochą, którzy o druhu Józefie Chojnackim (rocznik 50.) powołanym na stanowisko przewodniczącego „Społecznego Komitetu Budowy Remizy” ponieważ wspólnie z Radą Sołecką podjął inicjatywę budowy tejże remizy, napisali m.in. „Z powierzonych mu obowiązków wywiązuje się nienagannie. Jako sołtys doprowadził do poprawy wizerunku Stuchowa. Biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania i dalszą chęć działania na rzecz sołectwa pozytywnie rekomendujemy kandydaturę sołtysa Józefa Chojnackiego do Konkursu”.
Do kolekcji jakże znakomitych opinii dodajmy kilka słów od Czesława Kowalczyka prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Stuchowie, gdzie dzięki pomocy sołtysa Chojnackiego i mieszkańców urządzono plac zabaw dla dzieci, posadzono drzewa i krzewy podkreślające atrakcyjność miejscowości, organizuje się wiele ciekawych imprez i spotkań na świeżym powietrzu. Zapewne mniej ciekawie spędzaliby uczniowie czas nauki i zabawy w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Stuchowie, gdyby nie bezinteresowna pomoc i ofiarność oraz wspieranie szkolnych inicjatyw przez Józefa Chojnackiego. Jest o tym przekonana dyrektor szkoły Teresa Cieślikiewicz, która wraz z gronem pedagogicznym wyraża swą wdzięczność naszemu laureatowi …za wielkie serce i dobrą wolę „swojego” sołtysa… 
    W 2011 roku podziękowania za wszystkie oznaki życzliwości, bez której trudno pracować dla wspólnego dobra złożyła sołtysowi Chojnackiemu poseł Elżbieta Piela-Mielczarek. W liście do naszego laureata przypomina, że twórczo można pracować jedynie w oparciu o zrozumienie i pomoc wielu ludzi. Do takich należy pan Józef. 
    Sołtys Chojnacki od lat jest liderem lokalnej wspólnoty Stuchowa, sołectwa składającego się z trzech wiosek zamieszkałych w części przez społeczność popegeerowską, która na ziemie zachodnie przybyła przed kilkudziesięcioma laty z różnych stron Polski w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Potomkowie robotników rolnych z pierwszych peerelowskich pegeerów nadal mieszkają w swoich osiedlach, mniej lub bardziej sfrustrowani niemożnością znalezienia w miarę dobrze płatnej pracy na miejscu. A o nią jest bardzo trudno, stąd i bezrobocie w regionie wysokie. Kto z młodego pokolenia był bardziej odważny i obrotny, i znał język niemiecki, ten wyjechał w poszukiwaniu pracy do Niemiec, albo chociażby do sezonowych zajęć w nadmorskich ośrodkach wypoczynkowych, bo do wybrzeża Bałtyku ze Stuchowa jest kilkanaście kilometrów. Ci mniej mobilni i kreatywni pozostali. Podobnie jak ci, dla których Stuchowo to mała ojczyzna, którą trzeba kochać czasem nawet bez większej wzajemności. Chociaż z drugiej strony, gdy spotyka się takich ludzi jak sołtysa Józefa Chojnackiego, dziś już emeryta aktywnie działającego w lokalnym kole rencistów i emerytów, to wydaje się, że ani wiek, ani miejsce na ziemi nie odgrywają roli, gdy się chce pracować dla dobra innych, dla swojej wioski. 
    Stuchowo w powiecie Kamień Pomorski w Zachodniopomorskiem zalicza się do „Rozwojowych i przyjaznych środowisku sołectw”, a potwierdza to zajęcie drugiego miejsca w wojewódzkim konkursie w 2010 r. Rok wcześniej zostało wyróżnione za opiekę nad zabytkami w konkursie „Najestetyczniejsze i przyjazne środowisku sołectwo” w kategorii: Wieś czysta i estetyczna. Pałac w Stuchowie należący przed wojną do rodziny von Plotzów, jest jedną z najpiękniejszych rezydencji na Zachodnim Pomorzu, którego remont sfinansowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio pomorskiego i wiejską gminę Świerzno. Jest najbardziej prestiżową inwestycją nie tylko w samym sołectwie, ale i w całym powiecie kamienieckim. Pisał o tym red. Przemysław Madej w artykule pt. „Sołtys na zamku” w lipcowym wydaniu „Gazety Sołeckiej” z 2010 roku. 
    Sołtys Józef Chojnacki działa z rozmachem, swoją aktywnością wykracza daleko poza administracyjne granice angażując się m.in. w prace przy wdrażaniu Kamieńskiego Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w ramach programu Modelu Partnerstwa Lokalnego. MPL to narzędzie pozwalające na aktywizację lokalnego rozwoju gospodarczego z udziałem społeczeństwa, to sposób na rozwiązanie problemów miejscowej społeczności. Tak też czyni nasz laureat. Angażując się na rzecz gminy czy powiatu, pan Józef nie zapomina o najbliższym otoczeniu sąsiadów, a jego sołectwo liczy około tysiąca mieszkańców. Współorganizuje turnieje sportowo-rekreacyjne „Ruszaj się bo zardzewiejesz”, rozgrywki szachowe i w piłce siatkowej, w których sołectwo Stuchowo wielokrotnie odniosło sukcesy. 
    Sercem wsi i jednocześnie jej centrum kulturalnym jest niedawno odrestaurowany pałac, w którym mieści się szkoła podstawowa. A w szkole dzieci nie tylko się uczą, ale także spędzają swój wolny czas na zabawie i rekreacji sportowej. Często wraz z rodzicami i rodzeństwem, bo w tej podstawówce wciąż się dzieje wiele ciekawego! Tegoroczne ferie upłynęły pod hasłem „Na wesoło i sportowo”, każdego dnia dominowała jedna dyscyplina sportu. Odbyły się rozgrywki tenisa stołowego i scrabble, zajęcia na basenie w Kołobrzegu, I Rodzinny Turniej Siatkarski o Puchar Dyrektora Szkoły. Stuchowska młodzież bawiła się na balu karnawałowym, w grudniu ubiegłego roku zorganizowała piękne jasełka bożenarodzeniowe „pod czujnym okiem” pani Ireny Putyrskiej i ks. Mariusza Matuszaka. Wysłuchała koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gryfina. W trakcie roku szkolnego uczniowie uczestniczą w różnych konkursach, m.in. ekologicznych. Do swoich pomysłów i akcji często angażują rodziców i rodzeństwo, przyjaciół spoza szkoły. Dużym powodzeniem cieszyło się „Drugie życie elektrozłomu”, konkurs podczas którego młodzież nie tylko zbierała elektroodpady i zużyte baterie, lecz również współpracowała z lokalnymi organizacjami odzysku i propagowała idee recyklingu. 
    Od kilku miesięcy Stuchowo przygotowuje się do obchodów 700-lecia istnienia wsi, które przypadają w 2013 roku. To wielkie wyzwanie dla mieszkańców sołectwa i Józefa Chojnackiego, uhonorowanego tytułem „Sołtys Roku 2010” w ogólnopolskim konkursie „Gazety Sołeckiej”.
 
 
  • soltysmiesiaca21
  • soltysmiesiaca22
  • soltysmiesiaca23
  • soltysmiesiaca24
 
 
Grażyna Szady
Fot. archiwum


Gazeta Sołecka, Nr 3(231), str. 6-7, 19.