• Zobacz więcej

Luty 2012

 

Luty 2012Stanisław Sajdak
Drugiego października 2010 roku Jawiszowice w gminie Brzeszcze na pograniczu śląsko-małopolskim obchodziły niezwykłą uroczystość, której gospodarzami był sołtys Stanisław Sajdak i burmistrz Teresa Jankowska – Jubileusz 725-lecia. Podczas tak ważnego dla społeczności Jawiszowic święta spotkali się nie tylko stali mieszkańcy tej historycznej miejscowości, lecz także jawiszowianie z pochodzenia, zamieszkujący w różnych częściach Polski i świata. Bardzo ciekawy i nietuzinkowy wykład o potrzebie świętowania jubileuszów w środowisku lokalnym i problemie określenia precyzyjnej daty lokacji Jawiszowic wygłosił Wojciech Janusz, autor publikacji pt. „725 lat Jawiszowic. Panorama najdawniejszych dziejów miejscowości na pograniczu śląsko-małopolskim", rozprowadzanej wśród gości spotkania i uczestników obchodów Jubileuszu Jawiszowic 1285-2010. W uroczystościach wzięła udział redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej" Joanna Iwanicka.
Zanim jednak mieszkańcy i przyjaciele Jawiszowic, przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz oraz miejscowego biznesu, a także działacze licznych w gminie Brzeszcze, aktywnych organizacji pozarządowych, spotkali się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej finalizując Jubileusz, pięć lat wcześniej rozpoczęły się skrupulatne przygotowania i mozolne starania o nadanie niezbędnej świetności tej uroczystości. Do pracy zabrał się sołtys Jawiszowic Stanisław Sajdak i członkowie rady sołeckiej z Marią Blarowską, emerytowaną nauczycielką. Ważnym wspólnym przedsięwzięciem jawiszowian i gminy Brzeszcze był projekt pn. „Szum we wsi", opracowany przez Gminny Ośrodek Kultury przy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost".
„Szum we wsi" to plan działań połączonych ze sobą wspólną więzią, które są zorganizowane przez określoną grupę w określonym czasie. Przedsięwzięcia te stanowią pewną całość, mają wspólny mianownik. W Jawiszowicach są osoby, które od lat działają w różnych organizacjach pozarządowych i branżowych, a jest tych niemało, m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Jawiszowic, Harcerski Krąg Seniorów przy Związku Drużyn w Brzeszczach, Klub Seniora, KGW, OSP, Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio, Fundacja im. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej, Koło Pszczelarzy, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej. Ludzi ci skupili się wokół przygotowań do rocznicy 725-lecia Jawiszowic, a do współpracy zaprosili Stowarzyszenie „Brzost" mające doświadczenie w promocji ochrony dziedzictwa kulturowego. Jego działacze pomogli przygotować materiały związane z tragicznymi losami Jawiszowic oraz ich mieszkańców w czasie II wojny światowej i ulokowanym na terenie gminy Brzeszcze obozem koncentracyjnym. Wydano wspomnienia ocalałych świadków okrutnych wydarzeń w książce pt."Jawischowitz – podobóz Auschwitz" pod redakcją Jarko Mensfelt, do której jeszcze w czasach PRL niezwykle przydatne do tworzenia tej publikacji dokumenty przekazał sołtys Stanisław Sajdak (pisaliśmy o tym w „Gazecie Sołeckiej" w nr.2/2011 w artykule pt. „Piekło zwane Jawischowitz" Hanny Kaniewskiej).
Sołtys Sajdak zaangażował się również w prace nad reaktywacją historycznej wiejskiej pieczęci Jawiszowic z wyobrażeniem pawia. W ślad za tym wydarzeniem zorganizowano konkursy wielkanocne: „Paw jawiszowicki" i „Jawiszowickie jajo"; oba weszły do kalendarza imprez sołeckich, na które mieszkańcy zapraszają wszystkich chętnych co roku w niedzielę palmową przed XVII-wieczny kościół św. Marcina.
Burmistrz Teresa Jankowska podkreśla, że Stanisław Sajdak jest jednym z głównych animatorów inicjatyw lokalnych związanych z kulturą i promocją Jawiszowic, a tym samym gminy Brzeszcze. Organizuje wiele tradycyjnych spotkań i okolicznościowych imprez, które na stałe weszły do kalendarza wydarzeń, m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Górnika, spotkanie opłatkowe dla mieszkańców sołectwa, wycieczki krajoznawcze i pielgrzymki cieszące się dużą popularnością w środowisku. Jest współorganizatorem z gminą Brzeszcze Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych w Jawiszowicach oraz istotnych dla wspólnoty lokalnej jubileuszów pożycia małżeńskiego. Stale pomaga organizacjom non profit na swoim terenie, szkołom i przedszkolom gminnym.
Od ponad pięćdziesięciu lat związany z Jawiszowicami, Stanisław Sajdak doskonale zna środowisko i pokolenia rodzin mieszkających w jego wiosce. Jest przewodniczącym Rady Miejskiej w Brzeszczach, prezesem Klubu Seniora Emerytów i Rencistów, współpracuje z KGW, OSP i LZS przy organizacji różnych imprez integrujących społeczność Jawiszowic. Wspiera rodziny, które dotknęły klęski żywiołowe, choroby czy inne nieszczęścia niosąc im pomoc materialną i prawną, angażując różne jednostki samorządowe i samych mieszkańców sołectwa.
W ciągu prawie dziesięciu lat sołtysowania, pan Stanisław działał na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i komunalnej w swojej wsi i jej otoczeniu. Wiele czasu i pracy społecznej wraz z mieszkańcami poświęcił doprowadzeniu do porządku Szlaku Architektury Drewnianej, biegnącego przez Jawiszowice do XVII-wiecznego drewnianego kościółka w stylu barokowym parafii św. Marcina. Dzięki ofiarności parafian i pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odnowiono w nim zabytkowe ołtarze i stacje. Na wniosek sołtysa i Urzędu Gminy Brzeszcze wzmocniono ochronę przeciwpowodziową sołectwa, przeprowadzono remont wału na Wiśle i rozpoczęto modernizację wałów na długości 2,5 km. Po to, by nie powtórzyła się katastrofa powodzi z 2010 roku, gdy wał został przerwany przez masy wody i zalał ponad dwadzieścia gospodarstw oraz domów mieszkalnych we wsi.
Stanisław Sajdak został laureatem ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2010"; podczas uroczystej Gali w Senacie RP występując w imieniu nagrodzonych sołtysów podkreślił znaczenie dla rozwoju sołectwa dobrej współpracy wspólnoty sołeckiej z władzami gminnymi. W jego gminie Brzeszcze udaje się ona doskonale.

  • soltysmiesiaca17
  • soltysmiesiaca18
  • soltysmiesiaca19
  • soltysmiesiaca20