• Zobacz więcej

Sierpień 2017

sierpien2017Ireneusz Majkowski - Lisiogóra
Miał zaledwie 22 lata, gdy mieszkańcy niewielkiej wioski Lisiogóra w wiejskiej gminie Przasnysz na Mazowszu obdarzyli zaufaniem ambitnego i energicznego rolnika, Ireneusza Majkowskiego i wybrali sołtysem. Nie sądzili zapewne, że zostanie ich sołeckim liderem na wiele kadencji. Z powodzeniem od prawie 45 lat sołtysuje do dziś lisiogórskiej wspólnocie, toteż zna niektóre tutejsze rodziny od pokoleń.
Jak podkreśla wójt gminy Grażyna Wróblewska, sołtys Ireneusz Majkowski znakomicie potrafi zaangażować społeczność lokalną w różnorodne przedsięwzięcia realizowane w gminie Przasnysz, tak o charakterze infrastrukturalnym, jak kulturalno-edukacyjnym. – Jest swoistym łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, wójtem i radą gminy. Aktywnie działa na rzecz sołectwa Lisiogóra, stara się na bieżąco informować mieszkańców, jak i władze gminne o problemach swojej wioski. Głównie dotyczą one infrastruktury technicznej, stanu dróg, ich oświetlenia i sieci wodociągowej – mówi wójt Grażyna Wróblewska. PanIreneusz jest radnym gminy Przasnysz, członkiem zarządu spółek wodnych, Banku Spółdzielczego i od 2012 roku – Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz.
Zdaniem przasnyskich samorządowców współpraca między gminą a sołectwem Lisiogóra układa się bardzo dobrze, zaś sołtys Ireneusz Majkowski potrafi znakomicie zintegrować i zaktywizować wspólnotę lokalną. Działa nie tylko na rzecz rozwoju gminy Przasnysz i swojej wioski, lecz również ciekawymi inicjatywami stara się chronić tożsamość wiejską lisiogórzan i rozwijać wśród nich postawy prospołeczne.
– Pan Ireneusz jest zawsze blisko ludzi, a jak najdalej od politycznego zgiełku – mówią o nim sąsiedzi. Mając szerokie kontakty w instytucjach gminnych sołtys Majkowski potrafi zaangażować mieszkańców swojego sołectwa w przedsięwzięcia realizowane przez Gminną Bibliotekę Publicznąim. Józefa Narzymskiego w Bogatem, a także inicjatywy proponowane przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz.
Pełna uznania dla poczynań sołtysa Majkowskiego jest rada sołecka sołectwa Lisiogóra. Jej członkowie: Dariusz Sosnowski, Paweł Matusiak i Tomasz Gruszkowski podkreślają zgodnie, że sposób pracy pana Ireneusza może stanowić źródło inspiracji dla działań innych sołtysów w gminie Przasnysz, i nie tylko! Przedstawicielki Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, prezes Elżbieta Urban i wiceprezes Danuta Radomska, w rekomendacji Ireneusza Majkowskiego do konkursu „Sołtys Roku 2015” wskazały m.in. na kompetentność i wysokie umiejętności organizacyjne naszego laureataoraz jego działalność wolontariacką. A te cechy przekładają się w przypadku pana Ireneusza na podejmowanie wspólnych ze Stowarzyszeniem inicjatyw, takich jak uroczystość poświęcenia pól, organizacja pikników rodzinnych, „Sołtysiady”, festynu „Noc świętojańska, Święta Pieczonego Ziemniaka czy wieczerzy wigilijnej. „Sołtysiadda” to wspólny pomysł władz gminy Przasnysz i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz. Polega na rywalizacji sportowej drużyn sołeckich reprezentujących najsprawniejsze i najaktywniejsze przasnyskie sołectwa, w tym Lisiogórę. Drużyny sołeckie nie tylko co roku uczestniczą w zawodach zręcznościowych, takich jak rzut kaloszem na odległość, ale również dostają punkty za występy artystyczne, konkurs wiedzy o gminie, promocję swojego sołectwa oraz za przygotowanie smakowitych przekąsek. Jednym z laureatów „Sołtysiady” jest, oczywiście, Lisiogóra! Ireneusz Majkowski zainicjował i zrealizował w swoim sołectwie wiele inwestycji komunalnych. Najważniejsze z nich to: przebudowa drogi gminnej z Lisiogóry do Emowa, montaż dodatkowych punktów świetlnych, budowa zatoki autobusowej, remonty dróg lokalnych i dojazdowych, wykonanie placu zabaw dla młodszych dzieci oraz boiska do piłki nożnej w Lisiogórze, a także miejsca spotkań w Gostkowie ze świetlicą, z placem zabaw dla dzieci i z boiskiem do piłki nożnej oraz siatkówki. Wielokrotnie osobiście pomagał, podobnie jak i inni mieszkańcy wioski, w konkretnych pracach związanych z tymi inwestycjami, na przykład przy rozbiórce starego budynku. Woził własnym transportem piasek na plac zabaw i brał udział w budowie tego placu, aktywnie uczestniczył w wiosennych akcjach „Sprzątanie Świata”.
Wspólnie z radą parafialną parafii Bogate pomagał przy pracach renowacyjnych kościoła i cmentarza, organizował festyny rodzinne, spotkania opłatkowe, zabawy sylwestrowe, a także dożynki sołeckie oraz powiatowo-gminne.
Od kilku lat społeczność sołecka Lisiogóry, podobnie jak pozostałe 33 sołectwa w gminie Przasnysz, dysponuje funduszem sołeckim, który, oprócz innych środków budżetowych gminy czy też pozyskanych z PROW, umożliwia lokalnym wspólnotom wiejskim finansowanie potrzebnych przedsięwzięć i inwestycji. W gminie Przasnysz fundusz ten przeznaczany jest m.in. na remonty dróg (jak w Lisiogórze), budowę boisk, remonty świetlic wiejskich, budowę placów zabaw, wiat przystankowych, modernizację punktów oświetleniowych. Jest to jedyna gmina w powiecie przasnyskim, która tak szeroko i intensywnie wykorzystuje montaż finansowy z użyciem środków funduszu sołeckiego. Są to często projekty drobne, ale bardzo potrzebne małym społecznościom, bo to one decydują, co chcą w danym roku u siebie zrobić. Jednocześnie mieszkańcy uczą się, jak skutecznie gospodarować funduszem i planować inwestycje. Tak też się dzieje w wiejskiej gminie Przasnysz i sołectwie Lisiogóra, którego sołtys Ireneusz Majkowski został wyróżniony ze względu na staż sołtysowania 44 lata i osiągnięcia tytułem Sołtysa Seniora Roku 2015.
W Lisiogórze pomysły rodzą się spontanicznie, nie dlatego, że „coś się psuje”, ale w wyniku chęci zmieniania wsi na piękniejszą. Istotne jest to, że sołtys jest pozytywnie nastawiony do wszelkich inicjatyw i zawsze chętnie słucha mieszkańców, a następnie omawia na spotkaniach sposób realizacji pomysłów. Tak powstał ze środków budżetu gminy i funduszu sołeckiego znajdujący się pośrodku wsi ogrodzony, wyrównany plac z miejscem zabaw dla dzieci, boiskiem, a także wiatą z grillem oraz uporządkowanym, zarybionym stawem. Plac stał się miejscem spotkań i wypoczynku. Za nagrodę pieniężną otrzymaną podczas ubiegłorocznej Sołtysiady zakupiono materiał: kamień płukany i agrowłókninę. Nie obyło się też bez pomocy wójt gminy Grażyny Wróblewskiej oraz nadleśniczego Stanisława Czarzastego z Nadleśnictwa Przasnysz. Za tę pomoc lisiogórzanie serdecznie dziękują. – Przy zagospodarowaniu terenu pracowała cała społeczność, więc prace trwały tylko… 2 dni. Warto wyróżnić młodzież – to ona sadziła drzewka – podkreśla Ireneusz Majkowski.

Grażyna Szady

Fot. archiwum sołectwa,
UG w Przasnyszu, P. Łuczka
„Gazeta Sołecka” nr 8(296), str. 6-7, 19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Podpisy do zdjęć:
Corocznie we wrześniu w gminie odbywa się Piknik Integracyjny.
Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa „Utracone dziedzictwo”.
Zagospodarowany przez mieszkańców sołectwa plac spotkań i wypoczynku.
Występ seniorów podczas podsumowania projektu „Integracja w działaniu”.
Wieczór Dawnych Tradycji, Obrzędów i Zwyczajów w Bogatem.
Noc świętojańska w gminie Przasnysz.
Sołtys w grupie uhonorowanych przez władze gminne.
Ireneusz Majkowski na pamiątkowym zdjęciu z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem i senatorem Piotrem Zientarskim.
Sołtys odbiera z rąk ministra Andrzeja Dery list gratulacyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy.