• Zobacz więcej

Sierpień 2017 - spis treści

Nr 8(296)

Kalejdoskop samorządowy – 2
Sankcje ekonomiczne dla Polski  – 2
25 lat pielgrzymowania sołtysów do Lichenia  –  3
Finał konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”  – 4-5
Głos sołtysa – 6–7, 19
Z dziennika sołtysa  –  6–7
Delegaci Rady Krajowej KSS obradowali  – 8–9, 18
„Świetlicowe ATR-akcje”  – 10-11
Nie tylko dla sołtysowej  – 12-16
Nie chcą fermy pod oknami  – 17-18
W wiosce piasku i kamienia  – 20-21
Galeria wójtów  –  21
Kupno działki z funduszu sołeckiego  – 22–23
Urządzamy się z funduszem sołeckim  – 24
Szkoła na świetlicę czy na sklep?  – 25
Dziewiąta Sołtysiada za nami!  –  26
Ochoczo w Ochotnicy  – 27
Gminy zero-odpadowe  –  28
Orzeczenie – wyjaśnienie  – 29
Mówią laureaci konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”  – 30-31
TUW: Agrobiznes ubezpieczony we wzajemności  –  32
Podpatrzone  – 33
W gościnnej Wielkopolsce  – 34-35
W Brzozie...  – 36-37
Wioska indiańska w Cendrowicach  – 36-37
Wieś przywrócona do życia  –  38-39
KRUS: Pył rolniczy jest niebezpieczny  – 40
Mleko i owoce nadal w szkołach  –  41
Już niedługo AGRO SHOW w Bednarach  – 42
Walka z odpornością chwastów na herbicydy  –  43
Ekspert radzi  – 44
Boxer Evo EC  – 44
Piknik w Stogniewicach  – 44
Słoneczny widok za pasywnym oknem  – 45
Klastry dofinansowane  – 46
Jakie nowe Prawo wodne?  – 47
500+ w nowej odsłonie  –  48
Na Krysiakową paragrafy  – 48