• Zobacz więcej

Luty 2017 - spis treści

Nr 2(290)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy  – 2
Po co kolejna zmiana?  – 2
Jaki status prawny sołectwa?  –  3, 4-5, 39
Głos sołtysa  –  6-7, 19
Z dziennika sołtysa  –  6-7
Samorządowe rozwody...  –  8-9, 18
Granty dla sołectw  – 10-11, 25
Nie tylko dla sołtysowej – 12-16
Niechciany spadek  –  17
Grali w tenisa  – 18
Duże ambicje małej wsi  –  20-21
Galeria wójtów  – 21
Fundusz sołecki w praktyce  –  22-23
Urządzamy się z funduszem sołeckim  – 24
Konkurs „Sołtys Roku”  –  25
Jak zarządzać dziedzictwem lokalnym  – 25
Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Sołtys Roku”  – 26
Stare piece w rękach gminy  – 27
Nie tylko śląskie gminy dymią  – 28
Segregujemy na cztery!  – 28
Orzeczenie – wyjaśnienie  – 29
Które są najciekawsze  –  30-31
TUW: Przezorny jest ubezpieczony  –  32
Podpatrzone  –  33
Dlaczego samorządy (nie)inwestują? –  34-35
Kulig sołecki  – 35
Piękna nasza Polska cała  – 36
Kupony prenumeraty  – 37, 38
Czy wyższe dopłaty zachęcą rolników?  –  40
Pierwszy rok pod nową marką  –  40
Ekspert radzi  – 42
Innowacyjne produkty Bayera  – 44
Małopolska przeciwko smogowi  – 46
Stop centralizacji  – 46
Nie takie proste prawo wodne  – 47
Region nie dla indywidualnych?  – 47
Małe sobie nie radzą  – 48
Nie pod szyldem sołtyski  –  48