• Zobacz więcej

Luty 2017

2017 02Józef Melzer – Dębogórze
Przyjaciele mówią o sołtysie Józefie Melzerze, że jest doświadczonym społecznikiem i cieszy się szacunkiem mieszkańców sołectwa Dębogórze na Pomorzu. Jest wzorem dla innych sołtysów gminy Kosakowo, gdzie w 2012 roku założył Gminne Koło Sołtysów, którego jest prezesem. W rok później został wybrany członkiem Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego. Jest także prezesem Gminnego Koła Emerytów i Rencistów. Już trzecią kadencję dba nie tylko o potrzeby materialne i inwestycyjne swojego sołectwa, lecz także o dziedzictwo historyczne i działalność kulturalną kultywującą tradycje pomorsko-kaszubskie.
– Józef Melzer działa w samorządzie od 1964 roku, 23 maja 2015 roku uroczyście obchodził  jubileusz 50-lecia działalności. Jest osobą, która chce działać i pomagać ludziom, być z nami i wspólnie rozwiązywać nasze problemy – podkreślają członkowie rady sołeckiej Dębogórza. – Nasza wioska bardzo zmieniła się, dlatego że od 10 lat mamy dobrego gospodarza – sołtysa Józefa Melzera.
O tym, jak się zaczęła jego praca w samorządzie, tak sam opowiada: „Od 1964 roku byłem działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1971 roku wraz z młodzieżą oddaliśmy do użytku świetlicę wiejską w Dębogórzu, która stała przez 20 lat niewykończona. Przy budowie i remoncie świetlicy młodzież w czynie społecznym przepracowała ponad 4 tys. godzin”.
A co zrobiono we wsi od 2007 roku, kiedy pan Józef został wybrany sołtysem? Wybudowano salę gimnastyczną przy szkole podstawowej, wyremontowano Dom Kaszubski, położono chodniki od Dębogórza do Kosakowa wraz z oświetleniem. Wytyczono w sołectwie ulice, pokryto je nową nawierzchnią (łącznie 15 km) i oznakowano, wyremontowano i ogrodzono sołecki plac zabaw, który wyposażono w nowe urządzenia i w bezpieczny sprzęt dla dzieci, zrewitalizowano boisko sołeckie wytyczając bieżnię dla deskorolek i rowerów oraz fitness sportowy. Posadzono drzewka i krzewy wzdłuż ulic, wokół stawu, przy zbiorniku retencyjnym, koło szkoły, przy Domu Kaszubskim i placu zabaw, w sumie ponad 600 sztuk. Zadbano również o staw wiejski, oczyszczono go i zarybiono, zamontowano barierki ochronne. Postawiono krzyż wiejski w nowym miejscu, uprzątnięto obejście wokół niego. Odsłonięto obelisk upamiętniający księdza Stefana Radtke, męczennika II wojny światowej i Jana Radtke, pierwszego wójta Gdyni – pochodzących z Dębogórza. Większość prac przy budowie tych obiektów mieszkańcy wykonali społecznie. Pan Józef był inicjatorem powstania pomnika.
Dębogórze, podobnie jak pozostałe sołectwa w gminie Kosakowo, dysponuje funduszem sołeckim w wysokości około 41 tys. zł. Z tych pieniędzy m.in. wykonano nowe uliczne oświetlenie, parking przy stawie obok Domu Kaszubskiego, pielęgnowano zieleń, posiano trawę na boisku sołeckim, zakupiono nowy maszt. Na 2017 rok z funduszu sołeckiego mieszkańcy zaplanowali m.in. wykonanie fontanny pływającej na stawie, oświetlenia przy obelisku, zakup sprzętu do świetlicy sołeckiej oraz bramek na boisko, a także wydatki na upiększanie wsi oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów wędkarskich.
– Sołtys Józef Melzer jest znakomitym animatorem różnorodnych działań życia publicznego, aktywizujących mieszkańców do wspólnych inicjatyw na rzecz wspólnoty – mówi Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosakowo. – Prowadzi świetlicę wiejską dla dzieci i młodzieży, organizuje spotkania integracyjne dla mieszkańców wioski, obchody Dnia Kobiet, a także sołeckie regaty na wodach Zatoki Puckiej! Z jego inicjatywy dwukrotnie przeprowadzono na terenie sołectwa Dębogórze rekonstrukcję bitwy wojennej pn. „Widowisko historyczno-edukacyjne KĘPA 1939 – TORGAU 1945”.
Sołeckie regaty na Zatoce Puckiej w Mechelinku w 2013 roku zgromadziły załogi 7 sołectw, a Dębogórze zajęło III miejsce, rok później – już I. Co roku odbywają się zawody wędkarskie nad stawem w Dębogórzu dla dzieci oraz dla pań i panów, festyny świętojańskie, festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka, dożynki, zabawy karnawałowe, wieczorki dla seniorów z okazji „tłustego czwartku” w Domu Kaszubskim, Bal Wszystkich Świętych we współpracy z parafią św. Antoniego w Kosakowie i sołtysem Kosakowa. We wsi działa też Drużyna Grodu Dębogórze odtwarzająca zwyczaje i tradycje Słowian i Wikingów od VII do IX wieku. O tym, jak działa i bawi się drużyna (a także o innych wydarzeniach sołeckich) można dowiedzieć się z ciekawie prowadzonej strony internetowej sołectwa www.debogorze.com.pl.
„Dnia 28 grudnia przy stawie w Dębogórzu odbyło się spotkanie Drużyny Grodu Dębogórze przy współpracy Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo zarazem Sołtysa wsi Dębogórza Józefa Melzera. Spotkanie uroczyście zamknęło cykl spotkań w 2014 roku. Na pierwszy rzut oka było to zwyczajne ognisko, ale nie zabrakło pokazu średniowiecznych sztuk walki w wykonaniu wojów z drużyny. Szczodre gody to święto słowiańskie przypadające na okolice przesilenia zimowego (21/22 grudnia), stanowiło ono koniec cyklu rocznego i było symbolem nowego cyklu, na początku którego dni stają się dłuższe, a noce krótsze. Dnia tego goszczono duchy zmarłych wydając specjalne uczty oraz paląc ogniska na cmentarzach (aby duchy mogły się ogrzać), pozostałością tych zwyczajów jest wigilijne miejsce dla niespodziewanego gościa. Tego dnia wróżono również przychylność losu w nadchodzącym cyklu. Z ciekawostek związanych z tym dniem warto wymienić zwyczaj dawania upominków najmłodszym członkom rodziny oraz dwa przedmioty diducha i podłaźniczkę, protoplastów choinki, były to kolejno snop zboża stawiany w kącie izby, którego nasiona wykorzystywano do pierwszego wiosennego zasiewu oraz bogato przyozdobiona gałązka jodłowa wieszana pod sufitem”.
Są też spotkania skłaniające do refleksji, upamiętniające ważne i często tragiczne dla Dębogórza i tej części Pomorza wydarzenia historyczne. Należy do nich wrześniowa wystawa historyczna w Domu Kaszubskim związana z wyzwoleniem Kępy Oksywskiej, połączona z prelekcjami i praktycznymi zajęciami z młodzieżą z musztry, obsługi armaty, ratownictwa medycznego. Tradycją jest uroczysta msza św. dla upamiętnienia Ofiar Piaśnicy – Kaszubskiej Golgoty – miejsca kaźni ludności polskiej, a także czeskiej i niemieckiej na Pomorzu.
Te wszystkie wspólne sołeckie działania były i są możliwe dzięki umiejętnościom i ponad 50-letniemu już samorządowemu doświadczeniu sołtysa Józefa Melzera. Jest skuteczny w pozyskiwaniu środków na nową infrastrukturę i przedsięwzięcia społeczno-kulturalne we wsi. Doskonale współpracuje ze szkołami i parafią, potrafi budować u podstaw społeczeństwo obywatelskie w swojej wiosce i gminie. I, co jest bardzo ważne, umiejętnie integruje mieszkańców sołectwa wokół spraw wspólnych, w budowaniu dobrych więzi i relacji sąsiedzkich.
Za aktywną działalność na rzecz społeczności Dębogórza i gminy Kosakowo, rozwój samorządu sołeckiego i wspieranie inicjatyw obywatelskich, a także dbałość o życie codzienne dębogórzan i kultywowanie tradycji patriotycznych pan Józef Melzer został uhonorowany zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2015” w Ogólnopolskim Konkursie Gazety Sołeckiej i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
 

Grażyna Szady

Fot. archiwum sołectwa, P. Łuczka
Gazeta Sołecka Nr 2(290), str. 6-7, 19

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Podpisy:
1.    Plac zabaw wyposażono w bezpieczny sprzęt dla dzieci.
2.    Dla starszych mieszkańców jest siłownia na świeżym powietrzu.
3.    W prace porządkowe wokół stawu włączyli się mieszkańcy sołectwa.
4.    Podczas uroczystego odsłonięcia obelisku upamiętniającego księdza Stefana Radtke.
5.    Widowisko historyczno-edukacyjne „KĘPA 1939 – TORGAU 1945”.
6.    Wystawa historyczna w Domu Kaszubskim.
7.    Uczestnicy zajęć z musztry, obsługi armaty i ratownictwa medycznego.
8.    Sołeckie regaty na Zatoce Puckiej.
9.    Pamiątkowe zdjęcie z uroczystego finału Konkursu „Sołtys Roku”.