• Zobacz więcej

Styczeń 2017 - spis treści

Nr 1(289)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy  – 2
Kij czy marchewka?  – 2
Opowiadanie noworoczne  – 3, 39
Ile zapłacą gminy za reformę?  – 4-5, 9
Głos sołtysa – 6-7, 19
Z dziennika sołtysa  –  6-7
Gminy w Sieci  – 8
Kadencja sołtysa  –  9
Czarne czy zielone złoto  –  10-11
Nie tylko dla sołtysowej  –  12-16
Porcelanowa wieś  –  17, 39
Komputeryzacja, informatyzacja, cyfryzacja... i co teraz? – 18
Słaba nasza wiara w skargi i petycje?  – 20-21
Galeria wójtów  –  21
Kiedy przedsięwzięcie na obszarze sołectwa  – 22-23
Urządzamy się z funduszem sołeckim  – 24
Regulamin i karta zgłoszeniowa do Konkursu „Sołtys Roku”  – 25, 26
Aktywiści przeciwko łatwej wycince  – 27
Pieniądze na recykling  –  27, 28
A koszty rosną  – 28
Orzeczenie – wyjaśnienie  – 29
Zamiast nagrody kara  – 30-31, 34
TUW: Dla rolników, sołtysów i agrobiznesu  – 32
Podpatrzone  – 33
Owocne obrady w Żyznowie  –  34-35
Piękna nasza Polska cała  – 36
Kupony prenumeraty  – 37, 38
Udany sezon Bayera  – 40
Izby bliżej rządu?  – 41
BIN z Bankiem Pekao S.A.  –  42
Ekspert radzi  – 42
Stosujmy uprawy... konserwujące!  – 43
New Holland zaprasza  –  44
Pomoc dla poszkodowanych  – 44
Na straży przyrody  –  45
Trzystu wspaniałych  –  46
Z niską emisją w gminach  –  47
Co może odbiorca energii?  – 47
Minusy i plusy 2016 według RPO  –  48
Powrót do czynów społecznych?  –  48