• Zobacz więcej

15 edycja Konkursu „Sołtys Roku”

Drukuj

soltysi2017

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2017 roku.
Zapraszamy!!!

Czytaj więcej...

Wybory uzupełniające

Drukuj
– W naszej gminie w jednym z sołectw Rada Miejska zarządziła wybory uzupełniające na Sołtysa w związku z jego rezygnacją z pełnienia tej funkcji. Proszę o informację czy członek Rady Sołeckiej może być brany pod uwagę jako kandydat na nowego Sołtysa, nie składając wcześniej rezygnacji z pełnionej funkcji, i czy taką rezygnację powinien złożyć po wyborze na Sołtysa? Statut nie precyzuje takiej sytuacji – pyta Anna Cz.

Czytaj więcej...

Wójt nie wybiera sołtysa

Drukuj
Prawo wyboru sołtysa przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa, a wójt nie ma prawa dokonać jego wyboru nawet jeżeli mieszkańcy nie mogą podjąć decyzji – uznał Wojewoda Mazowiecki.

Czytaj więcej...

Zmanipulowane wybory sołtysa i rady sołeckiej

Drukuj
Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia powinno mieć miejsce także w sprawie dotyczącej wyborów na sołtysa i do rady sołeckiej. Nie stanowi jednak naruszenia interesu prawnego skarżącego fakt, że on lub popierany przez niego kandydat nie został wybrany na sołtysa – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Czytaj więcej...

Czy wybory bez statutu są ważne?

Drukuj
– Czy można przeprowadzić wybory sołtysa i na jakiej zasadzie, jeśli w sołectwie nie ma statutu sołectwa? Taka sytuacja zaistniała w gminie P. – pyta pani A. z S.

Czytaj więcej...