• Zobacz więcej

Najciekawsze Wsie z certyfikatami!

Drukuj

certyfikaty

Dziesięć wsi odebrało certyfikaty uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi. Są to miejscowości gminne: Gniewino, Istebna, Jemielnica oraz wsie: Goworów w gm. Międzylesie, Kamień Śląski w gm. Gogolin, Łącko w gm. Postomino, Stare Siołkowice w gm. Popielów, Swołowo w gm. Słupsk, Zalipie w gm. Olesno i Złoty Potok w gm. Janów.
W dniu 30 września br. podczas konferencji w Istebnej będącej częścią inicjatywy pn. „Na drodze do odkryć – start Sieci Najciekawszych Wsi”, dofinansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, rozpoczęła formalną działalność Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce. Sieć jest traktowana jako markowy produkt turystyczny Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali wójt Istebnej Łucja Michałek z przewodniczącym zarządu PSORW, wójtem Dzierżoniowa Markiem Chmielewskim. – Witamy liderów odnowy wsi, którzy są tutaj zgromadzeni wraz z wójtami i burmistrzami, oraz liderów miejscowości, które będą włączone do Sieci. Witam także liderów wsi, które w przyszłości chcą do tego grona dołączyć – mówił M. Chmielewski zapowiadając tym samym rozwój inicjatywy.
– Wsie, które otrzymały certyfikaty mają wiele wspólnego, ale z drugiej strony bardzo się różnią. Jednak w każdej z nich to ludzie tworzą zasób sensu stricto. To, czy są zżyci i jak są zaangażowani w swój rozwój i rozwój wsi jest często źródłem powodzeń lub niepowodzeń. To ludzie tworzą potencjał. Istotą jest to, że chcą realizować swoje działania we wspólnym celu – podkreślała w swoim wystąpieniu prof. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ekspertka PSORW. Zaprezentowała również wykład na temat zasobów lokalnych jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego małych miast i wsi.
Proces ubiegania się o certyfikaty przedstawił Ryszard Wilczyński. Opowiadał też o „wyróżnikach” miejscowości. – Wiejskie dziedzictwo to fragment dziedzictwa narodowego i trzeba szukać pomysłów różnego typu na to, jak je chronić. Trzeba dążyć w kierunku wyeksponowania tego co wartościowe, tego co się jeszcze zachowało w wymiarze szerszym niż pojedyncze obiekty. Temu właśnie służy projekt Sieci Najciekawszych Wsi. To projekt o wartościach wiejskiego dziedzictwa – mówił.
– Zostaliśmy zauważeni i wytypowani przez organizatorów. To, że mamy certyfikat pomoże Istebnej ocalić od zapomnienia te miejsca, budynki i tradycje, które powolutku zaczynają ginąć – podkreślała Aneta Legierska, koordynatorka gminy Istebna ds. projektu Sieci Najciekawszych Wsi.
Działania na rzecz rozwoju gmin o charakterze wiejskim w województwie śląskim przedstawił dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Witold Magryś. Piotr Idziak z firmy Locativo opowiadał natomiast, jak wykorzystać lokalne zasoby dziedzictwa i stworzyć markę miejscowości, a także jak skutecznie „sprzedać” koncepcje produktów turystycznych. Z kolei burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił prezentację na temat drogi Kamienia Śląskiego do uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW. –Jesteśmy różni, bogatsi różnorodnością, ale nic nas nie poróżniło – mówił o atmosferze towarzyszącej spotkaniom przy opracowywaniu SNW.
Oprócz certyfikatów dla dziesięciu miejscowości promesę na nadanie certyfikatu potwierdzającego przynależność do Sieci Najciekawszych Wsi odebrała delegacja Antonina z gminy Przygodzice.
Następnego dnia uczestnicy konferencji zwiedzali i poznawali Istebną. Odwiedzili m.in. Kurną Chatę Kawuloka – stary drewniany dom z 1863 r. pełen dawnych sprzętów gospodarstwa domowego i narzędzi, który w autentyczny sposób oddaje warunki, w jakich żyli mieszkańcy Istebnej w drugiej połowie XIX w. Grupa zwiedziła też Centrum Koronki Koniakowskiej i Centrum Pasterskie, gdzie można było spróbować tradycyjnych serów. Uczestniczyła również w warsztatach „Od wyróżnika do opowieści, czyli jak w pełni wykorzystać potencjał wsi?”.
Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy określili m.in. wyróżniki swoich wsi, sformułowali dla nich myśli przewodnie i zaplanowali działania, które pozwolą je lepiej wykorzystać, gdy będą w SNW. Uczestnicy warsztatów oceniali też już wdrożone elementy oferty wsi, które otrzymały certyfikaty.
Projekt „Na drodze do odkryć – start Sieci Najciekawszych Wsi” realizowany jest we współpracy z gminą Dzierżoniów, gminą Gogolin oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej oraz Biblioteką Publiczną w Istebnej.

Opr. M. Maciejka
Gazeta Sołecka nr 11(323), str. 10-11