• Zobacz więcej

Lipiec 2014

Drukuj
g7Zbigniew Kawa – Kamień Śląski
Ile trzeba lat, żeby uczynić swoje sołectwo jedynym takim miejscem na ziemi, do którego zawsze chce się wracać, nawet z dalekich stron? Jakimi przymiotami trzeba dysponować, aby pociągnąć za sobą przyjaciół i sąsiadów, a czasem także oponentów, aby wspólnie uczynić z małej opolskiej wioski, jedną z najpiękniejszych w Polsce? Zbigniewowi Kawie zajęło to niespełna dekadę.
Jest sołtysem Kamienia Śląskiego w województwie opolskim od 9 lat, ale już w 1999 roku aktywnie działał na rzecz swojej miejscowości jako lider odnowy wsi. Dopóki nie został sołtysem, pracował jako politolog, specjalizując się w sprawach administracyjno-samorządowych. Posiada certyfikat przewodnika turystycznego po województwie opolskim, przez wiele lat kierował Centrum Informacji Turystycznej w Kamieniu Śląskim.
Kamień Śląski na przestrzeni kilku lat zdobył wiele nagród w konkursach „Najpiękniejsza Wieś Opolska", nie bez powodu więc został nazwany „szmaragdem ziemi opolskiej". Na obszarze sołectwa występują ciekawe zbiorowiska roślinne wyróżniające się wysokimi walorami przyrodniczymi, przy drodze z Kamienia Śląskiego do Kamionka rośnie zabytkowy dąb szypułkowy. We wsi, a konkretnie na łąkach diecezjalnych, w 2005 roku odtworzono stanowisko susła moręgowanego, dziś na ogrodzonej suślej łące żyje kilkadziesiąt sztuk tych gryzoni.
Ciekawostką dla odwiedzających są znajdujące się na terenie wsi stare kamienne mury okalające posesje, a także cmentarz choleryczny i kapliczki przydrożne. Na uwagę zasługuje znajdujący się w pobliżu rezerwat leśny „Kamień Śląski". Najciekawszym obiektem turystycznym, mającym niekwestionowany wpływ na rozwój sołectwa, jest odbudowany, późnobarokowy zamek, w którym znajduje się Sanktuarium Św. Jacka wraz z Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Sebastianeum Silesiacum".
Pan Zbyszek, jeszcze zanim zaczął pełnić funkcję sołtysa, zasłynął w swojej miejscowości jak aktywny lider odnowy wsi. W 1999 roku sołectwo Kamień Śląski jako pierwsze w gminie Gogolin przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. I zaczęło się pozytywnie zmieniać. Zakończono w tym czasie odbudowę kamieńskiego pałacu, miejsca urodzenia św. Jacka. Kolejnym punktem zwrotnym w najnowszych dziejach wioski było uruchomienie w 2005 roku Zespołu Turystyczno –Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego „Sebastianem Silesacum". Mieszkańcy wraz z aktywnym sołtysem włożyli wiele wysiłku, aby zmienić wizerunek swojej miejscowości. Przeprowadzili prace remontowe i adaptacyjne w budynku byłego wodociągu, z przeznaczeniem na izbę tradycji. W 1999 roku Kamień Śląski odniósł pierwszy duży sukces, zajmując w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Opolska" drugie miejsce. Rok później otrzymał wyróżnienie w europejskiej edycji konkursu Odnowy Wsi. W 2004 roku została przyznana sołectwu pierwsza nagroda w konkursie – Piękna Wieś Opolska. W tym czasie powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, aktywnie działające do dziś. Mieszkańcy uporządkowali skwer dzięki dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Zieleń wokół stawu i zagospodarowanie placu zaprojektowali studenci architektury krajobrazu Akademii Rolniczej we Wrocławiu jako nagrodę dla sołectwa za zajęcie I miejsca w konkursie Piękna Wieś Opolska.
W 2004 roku obchodzono jubileusz 900-lecia powstania Kamienia Śląskiego. Trzy lata później odbył się VI Europejski Kongres Odnowy Wsi. Było to największe wydarzenie i wielki sukces dla sołeckiej społeczności, ponieważ po raz pierwszy Kongres odbył się w miejscowości, która jest sołectwem. Kamień Śląski jest przykładem bardzo dobrej współpracy sołtysa, mieszkańców, władz Kurii Diecezjalnej w Opolu i gminy Gogolin. Dziś stał się jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości województwa opolskiego, co bezpośrednio przekłada się na liczbę odwiedzających turystów i pielgrzymów.
Inwestycje, poczynione w Kamieniu Śląskim za kadencji pana Zbyszka, to m.in. remont basenu szkolnego, modernizacja sieci telefonicznej, zagospodarowanie Placu Spotkań i Placu Myśliwca. Uporządkowano teren sportowo-rekreacyjny w ogrodach farskich, wyremontowano plac zabaw, zadaszono scenę, urządzono siłownię. Zadbano także o infrastrukturę turystyczną, wybudowano zatoczki parkingowe, zamontowano fontanny na stawie, wybudowano ścieżkę przyrodniczą łączącą Kamień Śląski z Kamionkiem. Aby poprawić estetykę wsi, nasadzono drzewa, krzewy i kwiaty, zagospodarowano przestrzeń z wykorzystaniem rodzimego surowca – kamienia wapiennego. Przybliżona wartość inwestycji za kadencji sołtysa Zbigniewa Kawy to 11 mln zł. Przedsięwzięcia sfinansowano z funduszu sołeckiego, dotacji, wypracowanych środków własnych oraz darowizn.
Oprócz sprawowania funkcji sołtysa, Zbigniew Kawa już po raz trzeci jest radnym w Radzie Miejskiej w Gogolinie. Jest prezesem i jednym z założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego. Aktywnie wspiera Ochotniczą Straż Pożarną, dla której uzyskał samochód pożarniczy. Pełni funkcję wiceprezesa Koła Pszczelarzy w Tarnowie Opolskim. Jest członkiem rady społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. Pan Zbyszek dba o kulturalne zainteresowania mieszkańców. Współorganizuje różnorodne przedsięwzięcia, począwszy od spotkań dla dzieci poprzez integrację ludzi starszych. Na festyny i imprezy kulturalne przyjeżdża nie tyko społeczność lokalna z pobliskich miejscowości, ale także goście z kraju i z zagranicy. Sołtys zachęca do aktywności, dlatego mieszkańcy są organizatorami bądź współorganizatorami imprez kulturalnych takich, jak spotkanie sylwestrowe na wolnym powietrzu, Wodzenie Niedźwiedzia, Gaik, Jarmark Odpustowy u Świętego Jacka, spotkanie mężczyzn „Józefek", spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, festyny, obchody dnia Świętego Marcina, Mikołajki, spotkania wigilijne dla osób starszych i samotnych. Liczne rzesze pielgrzymów przyciągają uroczystości odpustowe związane z dorocznym odpustem św. Jacka.
Dzięki bardzo dobrym kontaktom z mieszkańcami, sołtys Kamienia Śląskiego potrafi zaktywizować ich do działań na rzecz wspólnoty. Jest zdolnym i skutecznym organizatorem życia społecznego, co zaowocowało wieloma przedsięwzięciami i wciąż przynosi znakomite efekty. Przy nasadzaniu młodych drzew, malowaniu urządzeń na placu zabaw, akcji „sprzątanie świata" brała udział młodzież szkolna. Dorośli pomagali przy zadaszaniu sceny, remoncie kortu tenisowego, remontowaniu ławek i przystanku autobusowego.
Kolejnym wspólnym obszarem działań sołtysa i mieszkańców jest organizacja przedsięwzięć kulturalnych. Oprócz cyklicznych świąt, co roku odbywa się popularna impreza o charakterze regionalnym „Jarmark odpustowy św. Jacka" z zawodami w rzucie kamieniem. Sołectwo bierze aktywny udział w dożynkach, kiermaszach oraz turniejach gminnych.
Jako certyfikowany przewodnik turystyczny po województwie opolskim, pan Zbyszek aktywnie promuje sołectwo i cały region. Jest społecznikiem i pasjonatem historii lokalnej, od lat służy swoją wiedzą mieszkańcom i turystom. Oprowadza grupy studyjne oraz gości z kraju i zza granicy. Bierze udział w opracowywaniu materiałów promocyjnych, kartek pocztowych, broszur, kalendarzy, ulotek i monet okolicznościowych. Pisze artykuły do gazet o swojej małej Ojczyźnie, bierze udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Sołtys Kamienia Śląskiego jest zdolnym organizatorem i liderem. Od lat sporządza projekty o dofinansowanie sołeckich projektów i w konsekwencji je otrzymuje, posiada umiejętności menadżerskie, które skutecznie wykorzystuje na rzecz swojego sołectwa i gminy. Dzięki zaangażowaniu się w krzewieniu idei „razem możemy więcej" przyczynił się do zgodnej współpracy społeczności lokalnej i regionalnych organizacji. Poza działalnością sołecką, systematycznie poszerza swoją wiedzę i kompetencje społeczne, biorąc udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia „Kraina św. Anny" oraz projektach dla branży turystycznej.
Za swoją działalność społeczną otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, najważniejsze z nich to Brązowy Krzyż Zasługi za całokształt pracy zawodowej, Zasłużony dla Oświaty, Złoty Medal – zasłużony dla pożarnictwa. Został także odznaczony za zasługi dla obronności kraju i województwa opolskiego. Kapituła Konkursu „Sołtys Roku 2012" również doceniła osiągnięcia Zbigniewa Kawy w pracy na rzecz sołectwa Kamień Śląski i uhonorowała go tytułem jednego z najlepszych w kraju sołtysów w 2012 roku.
 
Grażyna Szady
 
Fot. archiwum sołectwa,
M. Koziczyński
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
 
1. Sadzenie drzew przez młodzież szkolną.
2. Prace przy budowie placu zabaw.
3. Wykonywanie przez strażaków wjazdów do remizy.
4. W sportowych zawodach podczas festynu udział biorą i duzi i mali.
5. Wbijanie gorącego pala podczas „Józefka".
6. Zimą w sołectwie jest „Wodzenie Niedźwiedzia".
7. Jubileusz 900-lecia istnienia miejscowości.
8. Zbigniew Kawa odbiera z rąk prezesa KSS Ireneusz Niewiarowskiego dyplom „Sołtysa Roku".