• Zobacz więcej

Jeszcze raz o zdejmowaniu gorsetu ze stowarzyszeń

Drukuj

raczka

Zamieszczamy komentarz autorstwa dr Edyty Hadrowicz dotyczący tekstu „Zdejmowanie gorsetu ze stowarzyszeń” Joanny Iwanickiej zamieszczonego w lutowym nr. „Gazety Sołeckiej” na str. 2, 22.

Czytaj więcej...

Przedawnienie roszczeń

Drukuj
Szanowna redakcjo, w związku z artykułem w Gazecie Sołeckiej nr 2/230 pod tytułem „Dwie diety” mam pytanie o następującej treści: W latach 1998–2002 pełniłem funkcje radnego i sołtysa i z tytułu pełnienia obu tych funkcji otrzymywałem jedną dietę za udział w sesjach rady gminy jako radny. W związku z tym mam pytanie, czy mogę się ubiegać od rady gminy wypłacenia diety za funkcję sołtysa za ww. lata i czy ta sprawa nie uległa przedawnieniu? – pyta sołtys R.S.

Czytaj więcej...

Mienie gromadzkie

Drukuj
Na terenie naszego sołectwa znajduje się teren gromadzki o pow. 0,69 ha, obecnie ten teren jest wynajęty przez gminę. W państwa artykule z cyklu „paragrafy" Gazeta Sołecka nr 9 str. 22 piszecie o sprzedaży terenu gromadzkiego zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, iż bez zgody sołectwa (zebrania wiejskiego) wójt nie może sprzedać takiej nieruchomości. Moje pytanie brzmi, czy uszczuplenie jakim jest wynajęcie terenu bez zgody sołectwa jest możliwe? - pyta Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa w gm. Michałowice

Czytaj więcej...

Wybory uzupełniające

Drukuj
– W naszej gminie w jednym z sołectw Rada Miejska zarządziła wybory uzupełniające na Sołtysa w związku z jego rezygnacją z pełnienia tej funkcji. Proszę o informację czy członek Rady Sołeckiej może być brany pod uwagę jako kandydat na nowego Sołtysa, nie składając wcześniej rezygnacji z pełnionej funkcji, i czy taką rezygnację powinien złożyć po wyborze na Sołtysa? Statut nie precyzuje takiej sytuacji – pyta Anna Cz.

Czytaj więcej...

Wójt nie wybiera sołtysa

Drukuj
Prawo wyboru sołtysa przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa, a wójt nie ma prawa dokonać jego wyboru nawet jeżeli mieszkańcy nie mogą podjąć decyzji – uznał Wojewoda Mazowiecki.

Czytaj więcej...