• Zobacz więcej

Emerytury rolnicze

Drukuj
Nie tu rząd zgubił pieniądze
Począwszy od 1990 roku, ilekroć którykolwiek polski rząd miał dotąd kłopoty z tzw. dopięciem budżetu, tłumaczył to koniecznością ponoszenia ogromnych wydatków na emerytury i renty rolnicze. Z łamów prasy, z radiowych audycji, z telewizyjnych programów mieszkańcy miast po raz kolejny dowiadywali się wówczas, że ich ciężko zapracowane pieniądze idą m.in. na „fundowanie" świadczeń socjalnych tym, których poletka albo nigdy nie były i nie są źródłem utrzymania ich właścicieli, bo są oni taksówkarzami, portierami, fryzjerami, woźnymi czy kimś tam jeszcze, albo są one nie mniejsze od włości jakie posiadał niegdyś ordynat Michorowski.

Czytaj więcej...

JAK UPORZĄDKOWAĆ STAN PRAWNY WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ

Drukuj
W wielu gminach zwłaszcza w północnych i wschodnich regionach Polski znajduje się jeszcze dużo wspólnot gruntowych. Ale ich stan prawny jest nieuregulowany i jest to kłopot zarówno dla władz gminy jak i dla społeczności wsi. Władze gminne i powiatowe często nie bardzo wiedzą jakie są ich obowiązki związane z tymi gruntami, kto jest uprawniony do udziału w danej wspólnocie i jakie są te uprawnienia.

Czytaj więcej...

Sołtys inkasentem

Drukuj
Sołtys może być zobowiązany do poboru podatków, jeżeli zarządziła tak rada gminy w formie uchwały. Możliwość taka wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych), z ustawy o podatku rolnym (w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych), z ustawy o podatku leśnym (w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych). Podejmując taką uchwałę, rada gminy musi w niej określić, kto będzie inkasentem i za jakie wynagrodzenie. Na mocy Ordynacji podatkowej inkasentem może być m. in. osoba fizyczna, a w praktyce do pełnienia tych funkcji wyznacza się zwykle osoby, które z racji wykonywania innych zadań mają łatwy kontakt z podatnikami – osobą taką jest z całą pewnością sołtys. Inkasent to osoba, która znając wysokość podatku należnego do pobrania, pobiera go i wpłaca właściwemu organowi w wymaganym terminie.

Czytaj więcej...

Casus planistyczny Grodziska

Drukuj
W styczniu br. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las. Stało się to pomimo uchwały zebrania wiejskiego mającego bardzo dużo uwag do projektu planu w wersji zaproponowanej przez planistów i pomimo zapewnienia burmistrza, obecnego na zebraniu, o przychyleniu się gminy do tej uchwały. Jednak burmistrz i rada miejska pozytywnie rozpatrzyli tylko 48 z 200 uwag do planu zgłoszonych przez sołtysa, radę sołecką i indywidualnych mieszkańców. Konsekwencje tego są opłakane.

Czytaj więcej...

Diety i zwrot kosztów podróży służbowej dla sołtysów

Drukuj
- Nasza rada gminy uchwaliła dwa lata temu diety dla nas sołtysów w wysokości 250 zł jeśli liczba mieszkańców w sołectwie nie przekracza 1000 osób i dodatkowo po 50 zł na każde 1000 mieszkańców więcej. Radni powiedzieli nam, że w tych dietach mieści się zwrot kosztów podróży służbowej. Na sesji była kłótnia o te rozliczenia podróży służbowej i kiedy jest podróż służbowa a kiedy nie. Ich zdaniem diety dla sołtysów w naszej gminie i tak są wysokie, bo w innych gminach podobno są dużo niższe. Czy to jest zgodne z prawem? – pyta sołtys W.W. z gminy P.

Czytaj więcej...