• Zobacz więcej

Spółka przymusowa szansą zagospodarowania wspólnot gruntowych

Drukuj
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych miała na celu uporządkowanie organizacyjne istniejących od wielu lat wspólnot gruntowych. Od dnia wejścia w życie ustawy nieomal wszystkie sprawy wspólnot objęte zostały reżimem prawa administracyjnego, z wyłączeniem większości tych spraw z właściwości sądów powszechnych. Ustawodawca zamiast jednak dążyć do likwidacji wspólnot gruntowych a przynajmniej umożliwić ich likwidację tak jak w przypadku każdej współwłasności nadal utrzymuje obowiązujący zakaz podziału takich nieruchomości.

Czytaj więcej...

Zwolnienie z podatku dla osoby nie będącej właścicielem agroturystyki

Drukuj
Ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych od wynajmu pokoi w gospodarstwie rolnym na terenie wiejskim może skorzystać także osoba, która nie ma tytułu prawnego do dysponowania tym gospodarstwem – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Prezes banku radnym

Drukuj
Mieniem komunalnym są także wierzytelności gminy dlatego prezes banku obsługującego gminę nie może być jednocześnie radnym tej gminy – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

Wybory przewodniczącego rady gminy

Drukuj
Radny gminy nie może brać udziału w głosowaniu nad jego wyborem na przewodniczącego rady gminy gdyż takie glosowanie dotyczy jego interesu prawnego o którym mowa w art.25a ustawy o samorządzie gminnym – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

Mienie gminne, komunalne i finanse sołectwa

Drukuj
Pomimo że art. 35 ustawy o samorządzie gminnym – wymieniający kwestie, które muszą bezwzględnie zostać uregulowane w statucie sołectwa – nie wspomina wprost o gospodarce finansowej sołectwa, to nie znaczy, że statuty nie posiadające takich regulacji są prawidłowe.

Czytaj więcej...