• Zobacz więcej

Jak realizować fundusz sołecki? - seminarium SLLGO

Drukuj
W lipcowym numerze „Gazety Sołeckiej" zamieściliśmy relację z seminarium na temat realizacji funduszu sołeckiego, które zostało zorganizowane w Warszawie przez Stowarzyszenie Liderów Grup Obywatelskich pod patronatem naszego pisma. W obecnym wydaniu druga część poświęcona dobrym praktykom przy wprowadzaniu tego funduszu.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki po pierwszym roku

Drukuj
Po finale konkursu „Sołtys Roku 2009" – sponsorowanym przez Bank Gospodarki Żywnościowej i Bank Gospodarstwa Krajowego – 12 maja br. w Senacie RP odbyła się konferencja „Fundusz sołecki – po roku", której organizatorem była senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Prelegenci i uczestnicy dyskusji przedstawili różne punkty widzenia oraz doświadczenia związane z pierwszym rokiem funkcjonowania w gminach ustawy o fundusz sołeckim z 20 lutego 2009 r.

Czytaj więcej...

Jak realizować fundusz sołecki?

Drukuj
O warunkach sukcesu funduszu sołeckiego i możliwościach wzmocnienia aktywności społeczności wiejskich dyskutowali sołtysi i członkowie rad sołeckich podczas drugiego seminarium zorganizowanego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich pod patronatem „Gazety Sołeckiej".

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki - wyzwania i nadzieje

Drukuj
Fundusz sołecki – wyzwania i nadzieje Podczas seminarium „Po co na ustawa o funduszu sołeckim?" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, mecenas Rafał Trykozko ekspert finansów publicznych, postawił kilka tez, wokół których toczyła się dyskusja związana z wpływem funduszu na lokalną aktywność mieszkańców.

Czytaj więcej...

Zmiana przeznaczenia funduszu po terminie

Drukuj
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie na łamach waszej gazety porady prawnej w kwestii przyznania i przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Rada gminy, w której jestem sołtysem wyodrębniła w swym budżecie środki przeznaczone na fundusz sołecki. Jako sołtys złożyłem wniosek, o którym mowa w art. 4 ustawy o funduszu sołeckim. Wniosek został przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego i złożony w ustawowym terminie tj. do 30 września. We wniosku wskazaliśmy szereg zadań takich jak budowa i ogrodzenie placu zabaw, budowa boisk do siatkówki i koszykówki oraz innych – drobniejszych. Zadania zamierzaliśmy realizować na gruncie stanowiącym własność gminy, znajdującym się przy świetlicy sołeckiej, którego przekazanie w użytkowanie, na w/w cele obiecał nam wójt gminy. To właśnie na podstawie tej obietnicy, we wniosku zostały zapisane powyższe zdania.

Czytaj więcej...