• Zobacz więcej

Warunki wdrożenia funduszu sołeckiego

Drukuj
Co wynika ze statystyk, prawa i życia
Z najświeższych danych statystycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, udostępnionych w ostatnim dniu czerwca br. wynika, że fundusz sołecki w przyszłym roku będzie funkcjonował w niespełna połowie gmin, bo mniej niż połowa rad gmin uchwaliła na to zgodę (47proc.) A od dwóch lat ten wskaźnik obniża się. Nie jest to spadek drastyczny, ale trend spadkowy jest faktem. Nawet jeśli weźmie się poprawkę na to, że Ministerstwo nie wyłączyło z obliczeń gmin miejskich, w których w ogóle nie ma sołectw, tylko są osiedla i dzielnice, (a przecież fundusz nie ma do nich zastosowania), to i tak bardzo dużo sołtysów i rad sołeckich wraz ze swoimi mieszkańcami nie będzie miało możności zadecydowania o tym co ma być zrealizowane w ich sołectwie w przyszłym roku.

Czytaj więcej...

Więcej pieniędzy niż wynika z ustawy

Drukuj
Przed wejściem w życie ustawy o funduszu sołeckim część gmin wydzielała w swoim budżecie środki do dyspozycji poszczególnych sołectw korzystając z tego, że taką możliwość daje przepis art. 51 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym. Bywało nawet, że kwoty przypadające na dane sołectwo były dużo wyższe niż obecnie wynika z wyliczenia na podstawie algorytmu (tj. wzoru) znajdującego się w ustawie o funduszu sołeckim.

Czytaj więcej...

Fundusz nie na każdy cmentarz

Drukuj
W wielu gminach są kłopoty z realizacją przedsięwzięć uchwalonych na bieżący rok budżetowy przez zebranie mieszkańców. Dopiero teraz bowiem wychodzą błędy i nieprawidłowości czasem nawet po obu stronach: sołectwa i wójta. Przykładem jest sytuacja w sołectwie W. w gminie P. na Mazowszu. Sołtyska W. Pani K. Z. (nazwisko i nazwa miejscowości zmienione na prośbę Czytelniczki) zwróciła się do naszej redakcji z pytaniem czy sołectwo może przeznaczyć część funduszu sołeckiego na naprawę ogrodzenia cmentarza. Został on założony przez mieszkańców na terenie leśnym na powierzchni ponad 60 arów, należącym do wspólnoty gruntowej. Ogrodzenie wymaga odnowienia, ponieważ jest ze sztachet drewnianych, które spróchniały.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki do nowelizacji

Drukuj
Mija właśnie dwa lata od uchwalenia ustawy o funduszu sołeckim. Pierwszy okres jej funkcjonowania dostarczył wielu praktycznych uwag co do precyzji i zasadności stosowania przez samorządy lokalne niektórych przepisów. Na łamach „Gazety Sołeckiej" pisaliśmy zresztą wielokrotnie o różnych pojawiających wątpliwościach i kontrowersjach oraz kłopotach sołectw i gmin związanych z wdrażaniem funduszu w życie. 27 stycznia br. grupa senatorów reprezentowana przez Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest poprawienie obowiązujących przepisów, by bardziej usprawnić dotychczasowy system wsparcia inicjatyw lokalnych.

Czytaj więcej...

Czas na uchwałę rady gminy do dnia 31 marca

Drukuj
Tylko do dnia 31 marca br. rady gmin mają czas na podjęcie uchwał w sprawie funkcjonowania lub niefunkcjonowania funduszu sołeckiego na obszarze swojej gminy w przyszłym roku budżetowym, czyli w r. 2012. Jest to ustawowy obowiązek rozciągający się na rady wszystkich polskich gmin, na obszarze których znajdują się sołectwa.

Czytaj więcej...