• Zobacz więcej

Stanowiska RIO w odniesieniu do przeniesień, przesunięć i zmian w funduszu

Drukuj
Często zdarza się, że grupka mieszkańców sołectwa już po uchwaleniu przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego przedsięwzięcie do sfinansowania z funduszu sołeckiego oraz po przekazaniu tego wniosku wójtowi – zmienia zdanie. I domaga się od sołtysa albo od wójta, aby przedsięwzięcie wskazane przez zebranie wiejskie zostało zmienione na inne. Ale w obecnym stanie prawnym uwzględnienie takich żądań w większości sytuacji może przynieść opłakane skutki dla sołectwa.

Czytaj więcej...

Konto czy subkonto

Drukuj
Są sołectwa, które oprócz funduszu sołeckiego, dysponują jeszcze innymi środkami m.in. osiągają przychody z zarządzania składnikami mienia gminnego najczęściej z wynajmu świetlicy wiejskiej lub domu ludowego na okolicznościowe imprezy typu: chrzciny, „osiemnastka”, stypa itp. a także pozyskane od sponsorów. Powstaje jednak pytanie jak sołtys w imieniu sołectwa powinien tymi środkami gospodarować, gdzie może je gromadzić, jak się z nich rozliczać. – Czy sołectwo może mieć swoje konto albo subkonto w banku i tam wpłacać środki od sponsorów? – z takim pytaniem zwrócił się do redakcji m.in. Sławomir Rębacz, sołtys Kobylarni w gminie Nowa Wieś Wielka, prezes Stowarzyszenia „Nasza gmina”.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki w klasyfikacji budżetowej

Drukuj
Nazwa: „fundusz sołecki" sugeruje, że mamy do czynienia z funduszem celowym. Ale wbrew tej nazwie środki funduszu sołeckiego to wcale nie są odrębne od budżetu gminy dochody sołectw. Jest to immanentna, nierozerwalna część tego budżetu, tyle że jest ona przeznaczona na zadania wskazane przez mieszkańców, a nie przez wójta czy radę gminy.

Czytaj więcej...

Kiedy wójt może odrzucić wniosek o przeznaczeniu funduszu sołeckiego?

Drukuj

– Czy wójt może odrzucić wniosek zebrania wiejskiego o funduszu sołeckim, gdy zebranie wyznaczyło za te pieniądze zadanie należące do zadań własnych gminy tj. remont budynku wiejskiego, wymiana drzwi, malowanie sceny. Odpowiedź wójta jest niezgodna ze strategią rozwoju gminy, gdyż miał inną wizję tj. rozbudowę przystanków PKS, które są w dobrym stanie i wstawienie nowych plastikowych. Nadmieniam, że nie jesteśmy właścicielem gruntu pod przystankami. Po moim ostrzeżeniu wójt w tym roku podpisała z właścicielami gruntu umowy na użyczenie gruntu. Dotyczy to funduszu z ub. roku, a inwestycje są teraz wykonywane. Czy gmina może łamać prawo? Gdzie się z tym odwołać? – z tymi m.in. pytaniami zwrócił się do KSS Józef R. z O. w woj. podkarpackim.

Czytaj więcej...

Od funduszu do odnowy wsi

Drukuj

Kiedy porówna się wskaźniki wdrożenia funduszu sołeckiego w różnych województwach, to widać wyraźnie, że są one najwyższe na południu Polski. Przodują: Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Podkarpacie. I nie jest to przypadek, że właśnie te a nie inne regiony wiodą prym pod tym względem. Znamienne, że województwa opolskie i dolnośląskie są również liderami ruchu odnowy wsi. Ryszard Wilczyński (obecny wojewoda opolski), któremu Polska zawdzięcza wdrożenie programu odnowy wsi przed 15 laty na Opolszczyźnie podkreśla, że jest wyraźna, pozytywna korelacja między funduszem sołeckim a odnową wsi.

Czytaj więcej...