• Zobacz więcej

Fundusz pomaga i integruje

Drukuj
Rozmowa z Honoratą Kalicińską, wiceburmistrzem Piaseczna, byłą sołtyską Żabieńca i Mirosławą Sekular, radną gminy Mrozy, sołtyską Mrozów Południowych na Mazowszu.
– Czy fundusz sołecki jest dobrym narzędziem rozwoju sołectwa?
Honorata Kalicińska – Jak najbardziej, ponieważ sołtysi nareszcie mają większe możliwości i mogą działać aktywnie na rzecz swojego sołectwa bez proszenia gminy o pieniądze. Opracowują plan działania na kolejny rok i realizują go. To, co prawda, „małe poddziałania" związane z zadaniami gminy, ale są własnymi, oddolnymi sołeckimi inicjatywami.

Czytaj więcej...

Szanse na lepszą przyszłośc

Drukuj
Fundusz sołecki nie tylko aktywizuje mieszkańców wsi i poprawia standard ich życia, wspiera również rządzenie oraz jawność życia publicznego, które są podstawami demokratycznego państwa prawa i tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Najczęściej jednak dyskutuje się o funduszu sołeckim w kontekście spraw finansowych czy mankamentów ustawy o funduszu sołeckim oraz konieczności jej nowelizacji.

Czytaj więcej...

Kto realizuje fundusz sołecki?

Drukuj
Poniżej przedstawiamy pismo sołtysa Żyrowej Józefa Wilczka do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie konfliktu dotyczącego nie zrealizowania przez radę gminy wniosku sołectwa wskazującego jakie przedsięwzięcia maja być zrealizowane z kwoty funduszu sołeckiego przypadającej temu sołectwu na rok 2012. Wniosek ten został przyjęty przez burmistrza ale nie został zrealizowany. Dlaczego? Odpowiedź jest zawarta w cytowanym piśmie sołtysa, które trafiło także do naszej redakcji. Z pytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się do eksperta mecenasa Rafała Trykozki z RIO w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Fundusz przepadł, kto winien?

Drukuj
Po trzech latach funkcjonowania funduszu sołeckiego mamy już pierwsze refleksje i wnioski dotyczące sukcesów i porażek z nim związanych. W mojej gminie podano, że fundusz sołecki w 2011 roku został wykorzystany w 47%. To i tak lepiej niż rok wcześniej, bo w 2010 roku wykorzystano 38% środków.

Czytaj więcej...

Zaplanujmy rozwój własnej wsi

Drukuj
pszczepanskiRozmowa z Piotrem Szczepańskim, prezesem Fundacji Wspomagania Wsi.
Piotr Szczepański– Czy fundusz sołecki jest dobrym narzędziem rozwoju wsi?
– Raczej nie. Po pierwsze jest źle wykorzystywany bo na „incydentalne" projekciki, które dla rozwoju lokalnego nie mają znaczenia, po drugie rzadko kiedy wykorzystywany jest do zdobywania przez mieszkańców wsi nowych umiejętności. Rozwój lokalny polega na identyfikacji lokalnych zasobów i zamianę ich w kapitały. Tymi kapitałami są: kapitał fizyczny (infrastruktura pozwalająca m. in. komunikować się ze światem), kapitał ludzki (ludzie, ich umiejętności i instytucje pozwalające rozwijać te umiejętności), kapitał finansowy (zasobność społeczności i pieniądze dostępne na inwestycje), kapitał społeczny – umiejętność współpracy mieszkańców i wzajemne zaufanie, kapitał naturalny – jakie zasoby naturalne mamy do wykorzystania (las, ładne krajobrazy, ciekawą architekturę i układ wsi), kapitał kulturowy – pozytywne tradycje przekazane prze poprzednie pokolenia, jak zaradność, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, potrzeba i chęć edukacji (aspiracje edukacyjne) oraz kapitał polityczny czyli, na ile mieszkańcy – obywatele potrafią współdziałać z władzami szczebla lokalnego i wyższego, i wywierać na nich wpływ by zajmowały się budowaniem odpowiedniego otoczenia prawnego i finansowego, tak aby działania obywateli uzyskiwały wsparcie.

Czytaj więcej...