• Zobacz więcej

Jednakowe statuty

Drukuj
Uprzejmie proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu jaki dotyka sołectwa w naszej gminie, a dokładnie sołtysów. W naszych sześciu sołectwach obowiązywały statuty, które zostałyuchwalone przez radę gminy w czasach, gdy wchodziliśmy w inne realia. Statuty te w żaden sposób nie przystawały do czasów obecnych. Udało się nam doprowadzić do podjęcia inicjatywy, której efektem końcowym ma być uchwalenie nowych statutów. Teoretycznie powstała grupa, która miała się zająć przygotowaniem propozycji statutów, naprawdę urzędnik UG przygotował jedną propozycję statutu, gdzie zmieniano tylko nazwę sołectwa.

Czytaj więcej...

Sołectwo bez statutu

Drukuj

– Mieszkam w Bratoszowie w gminie Pieszyce w woj. dolnośląskim. To jest sołectwo w ramach gminy miejsko-wiejskiej. Nie mamy statutu sołectwa. Jest statut gminy. Mam pytania: Czy sołtys jest automatycznie członkiem rady sołeckiej?

Czy sołtys jest automatycznie przewodniczącym rady sołeckiej?

– e-mail o tej treści wpłynął do naszej redakcji od mieszkańca tego sołectwa.

Czytaj więcej...